FISKocr

Diclofenac-retard


UPUTSTVO ZA LEK


Diclofenac-retard, tableta sa produženim oslobađanjem, 100mg Pakovanje: blister, 2x 10 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: Remedica Ltd


Adresa: Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar


Podnosilac zahteva: Farmalogist d.o.o. Beograd


Adresa: Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Diclofenac-retard, 100 mg, tableta sa produženim oslobađanjem

INN

diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diclofenac-retard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diclofenac-retard

 3. Kako se upotrebljava lek Diclofenac-retard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diclofenac-retard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DICLOFENAC-RETARD I ČEMU JE NAMENJEN

  Diklofenak natrijum, je aktivna supstanca leka Diclofenac-retard. Diclofenac-retard, pripada grupi nesteroidnih

  antiinflamatornih lekova (NSAIL). NSAIL su lekovi koji ublazavaju bol i inflamaciju (zapoljenski proces). Diclofenac-retard je formulisan kao tableta sa modifikovanim oslobađanjem, što omogućava postepeno oslobađanje aktivne supstance i produženo dejstvo leka.

  Diclofenac-retard otklanja bol, smanjuje otok, i ublažava zapaljenje, simptome koji prate bolesti zglobova, mišića i tetiva uključujući : reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni giht, ankilozirajući spondilitis, bol u leđima, uganuća i istegnuća, sportske povrede mekog tkiva, „ukrućeno (smrznuto) rame“, dislokacije i prelomi, tendinitis (zapaljenje tetiva), tenosinovitis (zapaljenje ovojnice tetive), burzitis (zapaljenje ovojnice zgloba).


  Diclofenac-retard se primenjuje i u tretmanu bola i zapaljenja od stomatoloških i manjih hirurških intervencija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DICLOFENAC-RETARD


  Lek Diclofenac-retard ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DICLOFENAC-RETARD

  Lek Diclofenac-retard uzimajte uvek tačno onako kako Vam je lekar objasnio. Ukoliko niste potpuno sigurni,

  proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tabletu treba progutati celu sa čašom vode. Tablete nemojte deliti, niti žvakati, jer to može uticati na poseban mehanizam produženog oslobađanja.


  Doziranje:

  Odrasli: 100-150 mg dnevno, podeljeno u 2 ili 3 doze, odnosno jednu tabletu leka Diclofenac-retard.

  Stariji pacijenti: ukoliko ste starija osoba, lekar vam može propisati manju dozu od uobičajene doze za odrasle. Lekar vas može detaljno pregledati kako bi se uverio da lek Diclofenac-retard ne utiče na vaš želudac.

  Deca: lek Diclofenac-retard nije namenjen za primenu kod dece.


  Lekar vam, takođe, može istovremeno propisti neki lek koji štiti želudac, posebno ako ste ranije imali problema sa želucem, ili ste starija osoba ili ako istovremeno uzimate neke druge lekove.


  Ako ste uzeli više leka Diclofenac-retard nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više leka Diclofenac-retard nego što je trebalo, obratite se lekaru ili idite do najbliže zdravstvene ustanove. Ponesite sa sobom pakovanje leka kako bi osoblju pokazali koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diclofenac-retard

  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili propuštenu!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek u uobičajeno vreme, uzmite svoju uobičajenu dozu čim se setite i zatim nastavite sa propisanim doziranjem. Međutim, ukoliko je uskoro vreme za sledeću dozu, uzmite tu dozu i zaboravite na onu koju ste propustili. Nemojte uzimati više od 150 mg tokom 24 sata.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diclofenac-retard

  Ne prekidajte lečenje bez saveta lekara. Ako imate bilo kakvih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i Diclofenac-retard može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Pojedina neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna.

  Prestanite da uzimate Diclofenac-retard tablete i odmah obavestite svog lekara ako primetite neki od navedenih simptoma:

  Zapaljenje pankreasa, impotencija.

  Lekovi kao što je diklofenak mogu da budu povezani sa malim povećanjem rizika od srčanog napada ili moždanog udara.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DICLOFENAC-RETARD

  Rok upotrebe


  5 godina.

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neuptrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Diclofenac-retard

Aktivna supstanca: diklofenak-natrijum

Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 100 mg diklofenak-natrijuma.

Pomoćne supstance:

Tableta: kalcijum fosfat, hidroksipropil celuloza, natrijum-skrobglikolat; povidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; talk.

Obloga tablete: hipromeloza; makrogol 400; titan-dioksid; talk; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)- oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Diclofenac-retard i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete ružičaste boje; na prelomu bele boje. Složiva kartonska kutija sadrži 20(2x10) tableta u 2 PVC/Al blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Farmalogist d.o.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd

Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3719-10-001.........23.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org