FISKocr

Mendilex


UPUTSTVO ZA LEK


Mendilex®; tablete; 2 mg

Pakovanje: ukupno 50 tableta.; blister, 5 x 10tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Mendilex® 2 mg tablete


INN: biperiden


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mendilex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mendilex

 3. Kako se upotrebljava lek Mendilex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mendilex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MENDILEX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Mendilex sadrži aktivnu supstancu biperiden-hidrohlorid koja pripada grupi lekova koji se zovu antiholinergički lekovi koji deluju tako što blokiraju prirodnu supstancu (acetilholin), što dovodi do smanjenja ukočenosti mišića, smanjenog znojenja, lučenja pljuvačke i poboljšava sposobnosti hoda kod ljudi sa Parkinsonovom bolešću.


  Mendilex se koristi za kontrolu i lečenje simptoma Parkinsonove bolesti. Koristi se i u terapiji ekstrapiramidalnog sindroma (izuzev tardivne diskinezije) koji nastaje kao posledica uzimanja nekih antipsihotika.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MENDILEX


  Nemojte uzimati lek Mendilex

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MENDILEX


  Uvek uzimajte Mendilex onako kako Vam je doktor propisao. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom.

  Doza se postepeno povećava do postizanja optimalnog efekta.


  Parkinsonizam

  Uobičajena početna doza u terapiji Parkinsonove bolesti je 1 mg (½ tablet) dva puta dnevno.

  Doza može da se poveća na 2 mg (1 tableta) dnevno do maksimalno 16 mg (8 tableta) dnevno.Ukupna dnevna doza treba ravnomerno da se rasporedi tokom dana.


  Lekovima izazvani poremećaji pokreta Odrasli:

  1 do 4 mg (½ - 2 tablete) jednom do četiri puta dnevno kao lek za oralnu prateću terapiju

  antipsihotika, u zavisnosti od težine simptoma.


  Ako ste uzeli više leka Mendilex nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Mendilex nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Predoziranje biperidenom dovodi do simptoma sličnih intoksikaciji atropinom, kao što su proširene i usporene zenice, topla i suva koža, crvenilo lica, smanjena sekrecija iz usta i gornjeg respiratornog trakta, povišena temperatura, tahikardija, srčana aritmija, smanjen motilitet creva, zaržavanje mokraće, kao i delirijum, dezorjentacija, anksioznost, halucinacije, konfuzije, hiperaktivnost, ataksija i konvulzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Mendilex


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Mećutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, preskočite propuštenu i nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Mendilex može imati neželjena dejstva, iako ne kod svih pacijenata.


  Ako osetite bilo koji od ovih neželjenih efekata molimo Vas prestanite da uzimate lek i odmah potražite lekarsku pomoć:

  -Opšte alergijske reakcije (osip, svrab, koprivnjača, otežano disanje, osećaj stegnutosti u grudima, oticanje usta, lica ili jezika);

  -povišenu temperaturu;

  -ubrzan, usporen ili nepravilan rad srca;

  -anksioznost, halucinacije, konfuziju, uznemirenost, hiperaktivnost ili nesvesticu;

  -epileptične napade;

  -osip na koži.

  Postoji veća verovatnoća pojave drugih, manje ozbiljnih neželjenih efekata:

  -suva usta, uznemiren stomak;

  -midrijaza ili zamagljen vid;

  -umor, pospanost, vrtoglavica;

  -ataksija (nedostatak koordinacije mišićnih pokreta);

  -Imate pokrete koje ne možete kontrolisati, uglavnom jezika, usta, vilice, ruke i noge;

  -poremećaj memorije;

  -otežano mokrenje, zatvor;

  -nervoza, anksioznost;

  -smanjeno znojenje.

  Osim ovih navedenih, mogu se javiti i drugi neželjeni efekti.


  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Pomoći će ako zabeležite šta se dogodilo, kada je počelo i koliko je trajalo.


 5. KAKO ČUVATI LEK MENDILEX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Pet (5) godina.

  Nemojte koristiti lek Mendilex posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Mendilex


Kako izgleda lek Mendilex i sadržaj pakovanja

Mendilex su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Tableta se može podeliti na jednake delove.

Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC folija). Svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 50 tableta (5 blistera) i uputstvo.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6756-12-001 od 26.06.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z