FISKocr

Heferol


UPUTSTVO ZA LEK


Heferol® 350 mg kapsule, tvrde ukupno 30 kom.; blister, 3x10 kom.


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Heferol® 350 mg kapsule, tvrde INN gvožđe(II)-fumarat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Heferol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Heferol

 3. Kako se upotrebljava lek Heferol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Heferol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEFEROL I ČEMU JE NAMENJEN


  Heferol sadrži oblik gvožđa koji se zove gvožđe(II)-fumarat. Gvožđe se obično nalazi u hrani i neophodno je za razvoj crvenih krvnih zrnaca. Nedostatak gvožđa utiče na razvoj crvenih krvnih zrnaca i izaziva anemiju.


  Heferol se koristi u terapiji i prevenciji nekomplikovanih anemija izazvanih nedostatkom gvožđa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEFEROL


  Lek Heferol ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEFEROL


  Uvek uzimajte lek Heferol tačno onako kako Vam je lekar propisao. Trebalo bi da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Najbolje je da Heferol uzmete na prazan želudac. Možete uzeti lek sa hranom kako bi izbegli iritaciju želuca. Progutajte sa čašom vode.


  Preporučene doze su: Odrasli i deca preko 12 godina starosti:

  uobičajena doza je 2-3 mg/kg/dan ili 1 kapsula na prazan želudac, pola sata pre doručka. U zavisnosti od trenutne potrebe, mogu se uzeti 2 kapsule dnevno, odjednom ili u 2 podeljene doze, na prazan želudac, pola sata pre obroka.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba uzimati kapsule. Uobičajena terapija traje 3 – 6 meseci nakon poboljšanja anemije.

  Ako morate da odete drugom lekaru ili u bolnicu, recite im da uzimate Heferol.


  Heferol nije pogodan za decu.

  Vaš lek je veoma opasan ako ga uzimaju mala deca i veliku pažnju treba preduzeti kako bi držali lek

  bezbedno van vidokruga i domašaja dece. Ako je dete uzelo ili se sumnja da je uzelo kapsulu, odmah treba tražiti medicinski savet (vidite dole – Ako ste uzeli više leka Heferol nego što je trebalo).


  Ako ste uzeli više leka Heferol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Heferola nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ovaj lek sadrži gvožđe. Držati van domašaja dece, jer predoziranje može biti fatalno. Ukoliko ste uzeli previše kapsula leka Heferol, odmah zatražite medicinsku pomoć. Simptomi predoziranja gvožđa su epigastrični bol, dijareja, povraćanje i kolaps.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Heferol

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Propuštenu dozu treba nadoknaditi što je pre moguće. Ukoliko je vreme za sledeću dozu, propuštenu dozu treba preskočiti.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Heferol


  Vaš lekar će Vas posavetovati kada da prestanete sa terapijom.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja vezana za ovaj lek, pitajte Vašeg lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Heferol može izazvati neželjene efekte kod nekih pacijenata.


  To mogu biti:

 5. KAKO ČUVATI LEK HEFEROL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Pet (5) godina.


  Nemojte koristiti lek Heferol posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Heferol


Jedna kapsula sadrži 350 mg gvožđe(II)-fumarata (što odgovara 115 mg elementarnog gvožđa).

Ostali sastojci su: magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat; laktoza, monohidrat; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni;

Tvrde želatinske kapsule:

telo kapsule: titan-dioksid (E171); boja quinoline yellow (E104); boja azorubin (E122); metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; želatin.

kapa kapsule: titan-dioksid (E171); boja quinoline yellow (E104); boja azorubin (E122); boja patent blue (E

131); boja brilliant black (E 151); metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; želatin.


Kako izgleda lek Heferol i sadržaj pakovanja


Heferol su neprozirne boje slonove kosti/neprozirno tamno-zelene tvrde želatinske kapsule, ispunjene praškom crveno-braon boje sa belim primesama.

Kapsule su pakovane u blister pakovanje od prozirne PVC/TE/PVDC/Al folije. Svaki blister sadrži 10 kapsula. Kartonska kutija sadrži 30 kapsula (3 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6402-12-001 od 08.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z