bayer Apoteke Apoteke

Glirepin


UPUTSTVO ZA LEK


Glirepin®; tableta; 0,5 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 kom

Glirepin®; tableta; 0,5 mg

Pakovanje: ukupno 90 tableta, blister, 9 x 10 kom

Glirepin®; tableta; 1 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 kom

Glirepin®; tableta; 1 mg

Pakovanje: ukupno 90 tableta; blister; 9 x 10 kom

Glirepin®; tableta; 2 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 kom

Glirepin®; tableta; 2 mg

Pakovanje: ukupno 90 tableta, blister, 9 x 10 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Glirepin®; 0,5 mg; tableta Glirepin®; 1 mg; tableta Glirepin®; 2 mg; tableta


INN: repaglinid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glirepin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glirepin

 3. Kako se upotrebljava lek Glirepin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glirepin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLIREPIN I ČEMU JE NAMENjEN


  Glirepin je lek za oralnu antidijabetičku terapiju koji sadrži repaglinid, a koji potpomaže pankreasu da proizvodi više insulina i na taj način snižava koncentraciju šećera (glukoze) u krvi.

  Dijabetes tipa 2 je oboljenje kod koga pankreas ne stvara dovoljno insulina za kontrolu šećera u krvi ili kada Vaš organizam ne reaguje na odgovarajući način na insulin koji proizvodi.

  Lek Glirepin se koristi za kontrolu dijabetesa tipa 2 kod odraslih pacijenata, kao dopuna uz dijetu i fizičku

  aktivnost. Terapija se obično otpočinje ako dijeta, fizička aktivnost i gubitak telesne mase nisu mogli da kontrolišu (ili snize) nivo šećera u krvi. Lek Glirepin se može davati i u kombinaciji sa metforminom-drugim lekom za dijabetes. Snižavajući nivo glukoze u krvi, lek Glirepin umanjuje komplikacije šećerne bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLIREPIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Glirepin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLIREPIN

  Uvek uzimajte lek Glirepin onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni ili imate dodatna pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Lekar će ustanoviti Vašu dozu.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek Glirepin može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.


  Hipoglikemija


  Najčešće neželjeno dejstvo ovog leka je hipoglikemija (javlja se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) (videti Ako se javi hipoglikemija (pod šećera u krvi) u okviru odeljka 2). Reakcije hipoglikemije su generalno blagog ili umerenog karaktera, ali se povremeno mogu razviti u hipoglikemijski gubitak svesti ili hipoglikemijsku komu. Ukoliko se to desi, odmah potražite medicinsku pomoć.


  Alergijske reakcije


  Alergijske reakcije se javljaju veoma retko (mogu se javiti kod ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek). Simptomi poput oticanja, poteškoća sa disanjem, ubrzanog rada srca, osećaja vrtoglavice i preznojavanja mogu biti znaci anafilaktičke reakcije. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


  Ostala neželjena dejstva


  Česta (mogu se javiti kod 1 do 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK GLIREPIN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 36 meseci.

  Nemojte koristiti lek Glirepin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Glirepin


Aktivna supstanca:


Jedna tableta sadrži 0,5 mg repaglinida. Jedna tableta sadrži 1 mg repaglinida. Jedna tableta sadrži 2 mg repaglinida.


Pomoćne supstance:

Glirepin; tableta; 0,5 mg: Celuloza, mikrokristalna (tip 112);

Kalcijum-hidrogen fosfat, bezvodni;

Poloksamer 188;

Povidon K 25;

Glicerol 85%; Meglumin; Polakrilin-kalijum; Skrob, kukuruzni; Magnezijum-stearat.


Glirepin; tableta; 1 mg:


Celuloza, mikrokristalna (tip 112); Kalcijum-hidrogen fosfat, bezvodni; Poloksamer 188;

Povidon K 25;

Glicerol 85%; Meglumin; Polakrilin-kalijum; Skrob, kukuruzni;

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); Magnezijum-stearat.


Glirepin; tableta; 2 mg:


Celuloza, mikrokristalna (tip 112); Kalcijum-hidrogen fosfat, bezvodni; Poloksamer 188;

Povidon K 25;

Glicerol 85%;


Meglumin; Polakrilin-kalijum; Skrob, kukuruzni;

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172);

Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Glirepin i sadržaj pakovanja Kako izgleda lek Glirepin

Tableta.


Glirepin; tableta; 0,5 mg:

Bele, okrugle, bikonveksne tablete prečnika 6 mm sa ugraviranim RE na jednoj strani.


Glirepin; tableta; 1 mg:

Žute, mramorisane, okrugle, bikonveksne tablete prečnika 6 mm sa ugraviranim RE 1 na jednoj strani.


Glirepin; tableta; 2 mg:

Ružičaste, mramorisane, okrugle, bikonveksne tablete prečnika 6 mm sa ugraviranim RE 2 na jednoj strani.


Sadržaj pakovanja


Glirepin; tableta; 0,5 mg:

Unutrašnje pakovanje: 3 ili 9 aluminijum/aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blistera, sa po 10 tableta Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija i uputstvo za lek.


Glirepin; tableta; 1 mg:

Unutrašnje pakovanje: 3 ili 9 aluminijum/aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blistera, sa po 10 tableta Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija i uputstvo za lek.


Glirepin; tableta; 2 mg:

Unutrašnje pakovanje: 3 ili 9 aluminijum/aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blistera, sa po 10 tableta Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4370-12-001 od 06.08.2014. za lek Glirepin, tableta, 30 x (0,5mg) 515-01-4371-12-001 od 06.08.2014. za lek Glirepin, tableta, 90 x (0,5mg) 515-01-4373-12-001 od 06.08.2014. za lek Glirepin, tableta, 30 x (1mg) 515-01-4387-12-001 od 06.08.2014. za lek Glirepin, tableta, 90 x (1mg) 515-01-4388-12-001 od 06.08.2014. za lek Glirepin, tableta, 30 x (2mg) 515-01-4389-12-001 od 06.08.2014. za lek Glirepin, tableta, 90 x (2mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines