FISKocr

CHLORAMPHENICOL


UPUTSTVO ZA LEK


CHLORAMPHENICOL 1%; mast za oči Pakovanje: tuba; 5 g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


CHLORAMPHENICOL 1%; mast za oči INN: hloramfenikol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


-

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CHLORAMPHENICOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CHLORAMPHENICOL

 3. Kako se upotrebljava lek CHLORAMPHENICOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CHLORAMPHENICOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CHLORAMPHENICOL I ČEMU JE NAMENJEN


  CHLORAMPHENICOL je antibiotik širokog spektra koji deluje na veliki broj gram-pozitivnih i gram- negativnih bakterija, uključujući Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Moraxella species i Enterobacteriaceae. CHLORAMPHENICOL deluje bakteriostatski tj. sprečava rast bakterija.

  CHLORAMPHENICOL mast za oči se koristi za lečenje infekcija oka izazvanih bakterijama (bakterijski

  konjunktivitis). Znaci infekcije uključuju osetljivost, crvenilo i zapaljenje oka, lepljiv iscedak ili kruste na ivici očnog kapka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CHLORAMPHENICOL


  Lek CHLORAMPHENICOL ne smete koristiti:


  Lek se ne primenjuje u slučaju preosetljivosti na hloramfenikol ili neku od pomoćnih supstanci u sastavu leka.

  Ne primenjuje se kod bolesnika sa ličnom ili porodičnom anamnezom o oboljenjima krvi uključujući aplastičnu anemiju.


  Kada uzimate lek CHLORAMPHENICOL, posebno vodite računa:


  Bolesnik se treba javiti lekaru ukoliko se pojavi neki od navedenih simptoma:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CHLORAMPHENICOL


  Okularna primena.


  Preporučena doza za odrasle, uključujući stare osobe i decu starosti 2 godine i više je mala količina masti koju treba naneti na unutrašnju stranu donjeg očnog kapka inficiranog oka, 3-4 puta dnevno.


  Terapiju produžiti još 5 dana, čak i ako je nastupilo poboljšanje simptoma.


  Ako ste uzeli više leka CHLORAMPHENICOL nego što je trebalo


  S obzirom da se pri lokalnoj primeni u oko koristi mala doza leka CHLORAMPHENICOL, mogućnost predoziranja je minimalna.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CHLORAMPHENICOL


  U slučaju da ste zaboravili da primenite lek, odmah nastavite sa terapijom kao i u prethodnom periodu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CHLORAMPHENICOL


  Nastavite primenu leka još 5 dana čak i kada je došlo do poboljšanja simptoma. Ne obustavljajte primenu leka samo zato što je došlo do poboljšanja. Ukoliko prestanete, infekcija se može vratiti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i CHLORAMPHENICOL može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Mast može izazvati iritaciju kada se aplikuje u oko, kao peckanje, bockanje, svrab, i zapaljenje kože.

  Ukoliko dođe do pojave krvnih podliva (modrica) više nego uobičajeno ili infekcija lakše i učestalije, potrebno je obustaviti primenu leka i posavetovati se sa nadležnim lekarom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CHLORAMPHENICOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  4 godine

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.


  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25oC u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CHLORAMPHENICOL


Sadržaj aktivne supstance:

1 g masti za oči sadrži 10 mg hloramfenikola.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Parafin beli, meki.


Kako izgleda lek CHLORAMPHENICOL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Homogena mast, skoro bele, sivkastobele ili žućkastobele boje.


Pakovanje:

Tuba sa 5 g masti.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Februar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept .


Broj i datum dozvole:


515-01-4772-11-001.........28.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z