FISKocr

Bonnedra


UPUTSTVO ZA LEK


BONNEDRA®, film tableta, 150mg Pakovanje: blister, 1 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Adresa: Pallagi út. 13, Debrecen H-4042, Mađarska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


BONNEDRA®, 150mg, film tableta INN: Ibandronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bonnedra i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bonnedra

 3. Kako se upotrebljava lek Bonnedra

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bonnedra

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BONNEDRA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Bonnedra pripada grupi lekova koja se zove bifosfonati. Lek sadrži ibandronsku kiselinu. Lek ne sadrži hormone.

  Lek Bonnedra može zaustaviti gubitak koštane gustine zaustavljajući dalji gubitak koštane mase i

  povećavajući koštanu masu kod većine žena koje ga uzimaju, iako one neće videti ili osetiti razliku. Lek Bonnedra može smanjiti rizik od preloma kostiju (fraktura). Ovo smanjenje broja preloma kostiju pokazano je kod kostiju kičme, ali ne i kuka.


  Lek Bonnedra Vam je propisan za lečenje postmenopauzalne osteoporoze, jer imate povećan rizik od preloma kostiju. Osteoporoza je bolest gubitka i slabljenja kostiju, koja je česta kod žena nakon menopauze. U menopauzi, jajnici žena prestaju da proizvode ženski hormon estrogen, koji pomaže da ženski skelet ostane zdrav. Što ranije žena uđe u menopauzu, veći je rizik od fraktura (preloma) usled osteoporoze.

  Ostali faktori koji mogu povećati rizik od nastanka fraktura su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BONNEDRA®


  Lek Bonnedra ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BONNEDRA®


  Uvek uzimajte lek Bonnedra tačno onako kako Vam je propisao Vaš lekar. Ako niste sigurni, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

  Uobičajena doza leka Bonnedra je jedna tableta jednom mesečno.


  Uzimanje tablete jednom mesečno:

  Važno je da pratite ovo uputstvo pažljivo. Ono je napravljeno da Vam pomogne da lek Bonnedra® dospe brzo do Vašeg želuca, jer se na taj način izbegava iritacija.


  Po isteku navedenog perioda od sat vremena, možete uzeti svoj prvi obrok ili napitak za taj dan. Kada završite sa jelom, ako želite možete leći i možete slobodno uzeti i druge lekove ukoliko su vam

  potrebni.

  Tablete leka Bonnedra nemojte uzimati u vreme kada se spremate za spavanje, ili pre nego što ste

  ustali taj dan.


  Nastavak terapije lekom Bonnedra

  Važno je da Vašu Bonnedra tabletu uzmete svakog meseca, sve dok Vam je lekar propisuje. Bonnedra može da leči osteoporozu samo onda kada je redovno koristite.


  Ako ste uzeli više leka Bonnedra nego što je trebalo

  Ako greškom uzmete više od jedne tablete, popijte punu čašu mleka i obratite se lekaru odmah. Nemojte izazivati povraćanje, i nemojte ležati – ovo može dovesti do iritacije jednjaka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bonnedra


  Ako ste zaboravili uzeti tabletu ujutro na dan koji ste izabrali, nemojte uzimati tabletu kasnije tokom dana. Umesto toga, uzmite kalendar i proverite kada je planirana vaša sledeća doza:


  Ako je Vaša sledeća planirana doza za manje od 7 dana:

  Sačekajte do Vaše sledeće planirane doze i uzmite je kao što je opisano; zatim, nastavite s uzimanjem

  tablete jednom mesečno na dan koji ste označili na vašem kalendaru.


  Ako je Vaša sledeća planirana doza za više od 7 dana:

  Treba da uzmete jednu tabletu sledeće jutro; a zatim, nastavite uzimati jednu tabletu jednom mesečno,

  na dan koji ste označili na Vašem kalendaru.


  Nikad nemojte uzeti dve Bonnedra tablete u istoj nedelji.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, tako i lek Bonnedra može dovesti do pojave neželjenih dejstava, ali se ona ne javljaju kod svih korisnika ovog leka.


  Odmah razgovarajte sa medicinskom sestrom ili sa lekarom ako primetite neko od ozbiljnih neželjenih dejstava-u tom slučaju će Vam najverovatnije biti potrebna hitna medicinska terapija:

 5. KAKO ČUVATI LEK BONNEDRA


  Ovaj lek se mora držati dalje od domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Bonnedra posle isteka roka upotrebe koji je naznačen na blisteru i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekova koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bonnedra

Aktivna supstanca ovog leka je ibandronska kiselina. Jedna tableta sadrži 150 mg ibandronske kiseline

(u obliku natrijum-ibandronat, monohidrata)


Pomoćne supstance: Jezgro tablete: Celuloza, mikrokristalna Povidon

Krospovidon (tip A)

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Stearinska kiselina


Omotač tablete Opadry white YS-1-7003:

Titan-dioksid (E 171)

Hipromeloza 3 CP

Hipromeloza 6 CP

Polietilenglikol 400

Polisorbat 80


Kako izgleda lek Bonnedra i sadržaj pakovanja

Bele, bikonveksne film tablete duguljastog oblika sa zaobljenim ivicama, sa jedne strane imaju ugraviranu oznaku "I 150“, dok je druga strana bez oznaka.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 blister sa 1 film tabletom i Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač: TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út. 13, Debrecen H-4042, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-3807-11-001 od 08.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z