Moozeeck

Lantus


UPUTSTVO ZA LEK


Lantus®,

rastvor za injekciju u ulošku, 100 jedinica/ml 5 x 3 ml


Proizvođač: Sanofi-Aventis Deutchland GmbH


Adresa: Frankfurt am Main, Brueningstrasse 50, H500, H590, H600, Nemačka

Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Lantus®, rastvor za injekciju u ulošku, 100 jedinica/ml INN: insulin glargin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo molimo Vas da o tome obavestite svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lantus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lantus

 3. Kako se upotrebljava lek Lantus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lantus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LANTUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lantus je bistar, bezbojan rastvor za injekciju koji sadrži insulin glargin. Insulin glargin je modifikovani insulin, veoma sličan humanom insulinu.


  Lantus se upotrebljava u terapiji dijabetes melitusa kod odraslih, adolescenata i dece starije od 2 godine. Dijabetes melitus je oboljenje u kome vaš organizam ne proizvodi dovoljno insulina za kontrolu vašeg šećera u krvi. Insulin glargin deluje dugotrajno i ravnomerno na sniženje nivoa šećera u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LANTUS


  Lek Lantus ne smete koristiti:


  Ako ste alergični na insulin glargin ili na neki od sastojaka leka (navedenih u delu 6).


  Kada uzimate lek Lantus, posebno vodite računa:


  Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što počnete sa primenom leka Lantus.

  Pažljivo se pridržavajte uputstava za doziranje, praćenje nivoa šećera (u krvi i urinu), načina ishrane i fizičke

  aktivnosti (fizički rad i rekreacija), koje ste dobili od svog lekara.


  Ako je Vaš šećer u krvi suviše nizak (hipoglikemija), sledite uputstva u slučaju hipoglikemije (vidite uokvireni tekst na kraju ovog Uputstva)


  Putovanja


  Pre nego što krenete na put posavetujte se o tome sa vašim lekarom. Tom prilikom trebalo bi porazgovarati o:

  U većini slučajeva biće vam neophodna pomoć lekara. Potrudite se da se lekaru obratite na vreme.


  Ukoliko imate dijabetes tipa 1 (insulin zavisni dijabetes melitus), nemojte prekidati primenu insulina i nastavite da konzumirate ugljene hidrate u dovoljnoj količini. Uvek kažite osobama koje vas neguju ili leče da vam je neophodan insulin.


  Kod nekih pacijenata sa dugotrajnim tip II dijabetesom i oboljenjem srca ili prethodnim cerebrovaskularnim insultom (šlogom) koji su lečeni pioglitazanom i insulinom došlo je do razvoja srčane slabosti. Obavestite Vašeg lekara što je pre moguće ako primetite znake srčane slabosti kao što su neuobičajeno kratak dah ili brzo povećanje telesne mase ili pojava oticanja na ograničenim površinama (pojava edema).


  Primena drugih lekova


  Neki lekovi mogu da izazovu promjene u nivou šećera u krvi (mogu dovesti do pada nivoa šećera u krvi, neki podstiču porast nivoa šećera u krvi, drugi mogu delovati na oba načina, zavisno od okolnosti). U svakom slučaju, podešavanje Vaše doze insulina može da bude neophodno da bi se izbegli previsoki ili preniski nivoi šećera u krvi. Budite veoma pažljivi ne samo kad počinjete da uzimate neki drugi lek, već i kad prestanete da ga uzimate.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta o svim lekovima koje uzimate, koje ste do nedavno uzimali ili ćete ih možda uzeti u skoroj budućnosti. Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom i pitajte da li taj lek može da utiče na vaš nivo šećera u krvi i da li treba nešto da preduzmete.


  Lekovi koji mogu dovesti do pada nivoa šećera u krvi (hipoglikemija) obuhvataju:

  - sve ostale lekove za lečenje dijabetesa,


  Lekovi koji mogu izazvati rast nivoa šećera u krvi (hiperglikemija) obuhvataju:

  - kortikosteroide (kao što je "kortizon" – koristi se u lečenju zapaljenja),

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LANTUS


  Doza


  Strogo se pridržavajte preporuka za doziranje dobijenih od strane Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Na osnovu podataka o vašem načinu života i rezultata testova na šećer (glukozu) u krvi, kao i na osnovu vaših prethodnih iskustava sa upotrebom insulina, vaš lekar će:


  Lantus je insulin sa dugotrajnim dejstvom. Vaš lekar vam može reći da ga koristite u kombinaciji sa drugim kratko-delujućim insulinom ili sa tabletama protiv visokog nivoa šećera u krvi.


  Na nivo šećera u krvi mogu da utiču mnogi činioci. Treba da znate koji su to činioci kako biste mogli da pravilno reagujete na promene nivoa šećera u krvi i da sprečite da nivo šećera postane suviše visok ili suviše nizak. Više podataka saznaćete kad pročitate uokvireni deo teksta na kraju ovog uputstva.


  Upotreba kod dece i adolescenata


  Lantus se može upotrebljavati kod adolescenata i dece starije od 2 godine. Nema iskustava sa primenom leka Lantus kod dece ispod 2 godine starosti.


  Učestalost primene


  Vama je potrebna jedna injekcija leka Lantus na dan, i to u isto vreme svakog dana. Način primene


  Lantus se ubrizgava potkožno. NE UBRIZGAVATI Lantus u venu, jer će to dovesti do promene njegovog dejstva, a može da dovede i do hipoglikemije.


  Vaš lekar će vam preporučiti u koji deo kože treba da ubrizgate Lantus. Sa svakom injekcijom treba menjati injekciono mesto u okviru određenog dela površine kože koju koristite.


  Kako rukovati sa uloškom


  Lantus uloške treba koristiti isključivo sa sledećim penovima: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen i Autopen 24 da bi se osigurala preciznost doziranja.


  Pen treba koristiti na način preporučen u uputstvu proizvođača. Uputstva proizvođača za upotrebu pena moraju se pažljivo proučiti za umetanje uloška, stavljanje igle i primenu injekcije insulina.


  Držati uložak na sobnoj temperaturi najmanje 1 ili 2 sata pre nego što ga umetnete u pen.


  Pregledajte uložak pre upotrebe. Uložak se sme upotrebiti samo ako je rastvor bistar, bezbojan i sličan vodi i ako nema vidljivih čestica u njemu. Lantus je rastvor i ne treba ga mućkati ili mešati pre upotrebe.


  Uvek uzmite novi uložak ako primetite da se nivo vašeg šećera u krvi neočekivano pogoršava. Uzrok tome je što postoji mogućnost da je insulin izgubio nešto od svoje efikasnosti. Ukoliko smatrate da imate problema sa lekom Lantus, molimo vas da se u vezi sa tim obratite vašem lekaru ili farmaceutu.


  Pre davanja injekcije obratite posebnu pažnju

  Mehurići vazduha moraju biti uklonjeni iz uloška pre injiciranja sadržaja (videti instrukcije za upotrebu pena). Treba voditi računa da ni alkohol ni drugi dezinficijensi, kao ni druge supstance, ne kontaminiraju insulin.

  Prazne uloške ne treba ponovo puniti ili ponovo upotrebljavati. Nemojte dodavati nijedan drugi insulin u

  uložak. Lantus se ne sme mešati sa bilo kojim drugim insulinom ili nekim drugim lekom, niti razblaživati. Mešanje i razblaživanje može da promeni dejstvo leka Lantus.


  Problemi sa insulinskim penom


  Molimo da se pri korišćenju pena pridržavate uputstava koje je dao njegov proizvođač. Ukoliko je insulinski pen oštećen ili ne funkcioniše ispravno (usled mehaničkih oštećenja) treba ga baciti i upotrebiti novi pen za insulin.


  Ukoliko insulinski pen ne funkcioniše dobro, vi možete da izvučete insulin iz uloška u špric za injiciranje. Zbog toga, uvek imajte na raspolaganju i špriceve i igle. Međutim, špriceve treba upotrebljavati samo ako su oni podešeni za koncentraciju insulina od 100 jedinica po mililitru.


  Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lantus


  To može dovesti do ozbiljne hiperglikemije (veoma visok nivo šećera u krvi) i ketoacidoze (nagomilavanje kiselina u krvi jer organizam koristi masti umesto šećera). Nemojte prekidati sa korišćenjem leka Lantus pre nego što porazgovarate sa lekarom koji će Vam raći šta treba da bude urađeno.


  Upotreba pogrešnog leka


  Morate proveriti oznake na Vašem insulinu pre svake primene da biste izbegli slučajnu zamenu insulina Lantus i ostalih insulina.


  Ako imate bilo kakva pitanja koja se tiču upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može izazvati pojavu neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih koji ga koriste.


  Hipoglikemija (nizak nivo šećera u krvi) može biti veoma ozbiljna. Ukoliko nivo vašeg šećera u krvi padne isuviše nisko, kod vas može da dođe do nesvestice. Ozbiljna hipoglikemija može da izazove oštećenje mozga, a može i da ugrozi život. Ako imate simptome koji ukazuju na nizak nivo šećera u krvi, ODMAH preduzmite mere da povećate nivo šećera u vašoj krvi.


  Odmah se obratite svom lekaru u koliko imate sledeće simptome:

  Kožne reakcije velikih razmera (osip i svrab po celom telu), ozbiljan otok kože ili mukoznih membrana (angioedem), kratak dah, pad krvnog pritiska sa ubrzanim radom srca i znojenjem. Ovo mogu biti simptomi ozbiljne alergijske reakcije na insuline koja može postati opasna po život.

  Neželjena dejstva koja se prijavljuju veoma često (kod više od 1 od 10 pacijenata)


 5. KAKO ČUVATI LEK INSUMAN RAPID SOLOSTAR


  Lek čuvajte van pogleda i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Nemojte koristiti lek nakon datuma navedenog na kutiji i nalepnici pena iza oznake »EXP«. Rok trajanja se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Neotvoreni ulošci koji nisu u upotrebi:

  Čuvati u frižideru (2°C-8°C). Nemojte zamrzavati lek. Nemojte stavljati Lantus u blizinu pregrade za zamrzavanje u vašem frižideru ili u blizinu zamrznutih pakovanja. Držati uloške leka u kutiji radi zaštite od svetla.


  Ukoliko ste uložak izvadili iz frižidera, bilo radi upotrebe sa penom, bilo da ga imate kao rezervu, možete ga držati na temperaturi do 25°C do 4 nedelje. Ne upotrebljavati uložak posle navedenog vremena.


  Ulošci u upotrebi


  Uloške u upotrebi (u penu za insulin) možete držati na temperaturi do 25°C maksimalno 4 nedelje, zaštićene od direktnih izvora toplote i svetlosti. Uložak u upotrebi ne sme se čuvati u frižideru. Nemojte koristiti uloške posle isteka ovog perioda.


  Ne upotrebljavajte Lantus ako primetite čestice u njemu. Upotrebljavajte Lantus samo ako je rastvor bistar, bezbojan i sličan vodi.


  Lekove nemojte odbacivati putem otpadnih voda ili kroz kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lantus


- Aktivna supstanca je insulin glargin. Jedan ml rastvora sadrži 100 j. aktivne supstance insulina glargina (ekvivalentno 3.64 mg).


U tim slučajevima, kod vas može nastati teška hipoglikemija (pa čak i da izgubite svest) pre nego što i postanete svesni problema koji vas je zadesio. Nastojte da uvek budete dobro upoznati sa vašim simptomima upozorenja. Po potrebi, od pomoći može biti češće određivanje nivoa šećera u krvi, kako bi se na taj način identifikovale epizode hipoglikemije koje bi inače prevideli. Sve dok niste u potpunosti zadovoljni sa prepoznavanjem vaših simptoma upozorenja, izbegavajte situacije kao što su npr. vožnja automobila, koja može i za vas i za druge da bude rizična ukoliko se pojave simptomi hipoglikemije.


Šta uraditi u slučaju hipoglikemije?


 1. Nemojte ubrizgavati insulin. Odmah uzmite oko 10 do 20 grama šećera, npr. glukoze, šećera u kockama ili osvežavajući zaslađeni napitak. Upozorenje: molimo vas da imate u vidu da veštački zaslađivači i hrana sa veštačkim zaslađivačima (npr. dijetetska pića) nisu od koristi kod hipoglikemije.

 2. Zatim pojedite nešto što ima dugotrajni efekat u povećanju nivoa šećera u krvi (kao što je npr. hleb ili

  testenina). O tome možete popričati sa vašim lekarom ili medicinskom sestrom.

 3. Ako do hipoglikemije dođe ponovo, uzmite drugih 10 do 20 grama šećera.


 4. Ukoliko ne možete sami da kontrolišete hipoglikemiju ili ukoliko se ona ponovo pojavi, odmah se obratite lekaru.


Recite osobama iz vaše okoline sledeće: Da će vam, ukoliko niste u stanju da gutate ili ukoliko ste u besvesnom stanju, biti potrebna injekcija glukoze ili glukagona (leka koji povećava nivo šećera u krvi). Te injekcije su opravdane čak i ako niste sigurni da imate hipoglikemiju.


Savetujemo Vam da odmah po uzimanju glukoze odredite nivo vašeg šećera u krvi, kako bi proverili da li se zaista radilo o hipoglikemiji.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z