Moozeeck

Natrijum kromoglikat


UPUTSTVO ZA LEK


Natrijum kromoglikat, kapi za oči, rastvor, 20 mg/ml Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 10ml


Proizvođač: UNIMED PHARMA S.R.O.


Adresa: Orieškova 11, Bratislava, Slovačka


Podnosilac zahteva: UNIMED PHARMA S.R.O.-PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Španskih boraca 22 b, 11070 Novi Beograd


Natrijum kromoglikat, kapi za oči, rastvor, 20mg/ml

Kromoglicinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Natrijum kromoglikat i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Natrijum kromoglikat

 3. Kako se upotrebljava lek Natrijum kromoglikat

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Natrijum kromoglikat

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NATRIJUM KROMOGLIKAT I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Natrijum kromoglikat, kapi za oči sadrži aktivnu supstancu kromoglicinsku kiselinu koja deluje antialergijski tako što stabiilizuje membrane senzibilisanih mastocita posle kontakta sa antigenom i inhibira oslobađanje medijatora zapaljenja.


  Koristi se u profilaksi (sprečavanju nastanka) i terapiji (ublažavanje tegoba)akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa.


  Lek mogu koristiti odrasli, adolescenti i deca starija od četiri godine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NATRIJUM KROMOGLIKAT


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek NATRIJUM KROMOGLIKAT ne smete koristiti:


  Ukoliko ste preosetljivi na natrijum-kromoglikat (aktivna supstanca) ili na bilo koju drugu komponentu leka.

  Žene tokom prvog trimestra trudnoće.

  Deca mlađa od četiri godine starosti.


  Kada uzimate lek NATRIJUM KROMOGLIKAT , posebno vodite računa:


  Istovremeno sa korišćenjem preparata, pacijent ne sme da nosi meka kontaktna sočiva (posebno hidrofilna). Tokom tretmana, ne bi trebalo nositi ni tvrda sočiva, ako je moguće; kao minimum, potrebno ih je skinuti uvek pre nanošenja i vratiti ih nazad najranije 20 minuta nakon ukapavanja proizvoda.


  Ako se u terapiji koristi više vrsta kapi za oči, potrebno je obezbediti bar po pet minuta pauze između primene pojedinih vrsta kapi


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka NATRIJUM KROMOGLIKAT sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka NATRIJUM KROMOGLIKAT u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da primate Natrijum kromoglikat, obavestite lekara da li ste trudni ili planirate trudnoću.

  Ovaj lek se ne sme koristiti u prvom trimestru trudnoće. U drugom i trećem trimestru trudnoće i tokom perioda

  dojenja, lek se može koristiti, ali samo po nalogu lekara koji će pažljivo proceniti odnos očekivane koristi i mogućeg rizika.


  Uticaj leka NATRIJUM KROMOGLIKAT na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Smatra se da je Natrijum kromoglikat bezbedan, kada je u pitanju upravljanje motornim vozilom i rukovanjem mašinama. Ipak, neposredno nakon primene ovog preparata može doći do prolaznog zamućenja vida u trajanju od 15-20 min, pa se u tom periodu, odnosno do normalizacije vida, ne preporučuje upravljanje motornim vozilom i obavljanje aktivnosti koje zahtevaju povećanu pažnju (na primer, upravljanje mašinama i rad na visini).


  Važne informacije o nekim sastojcima leka NATRIJUM KROMOGLIKAT


  Ovaj lek sadrži benzalkonijum hlorid koji može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre upotrebe skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menje boju kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NATRIJUM KROMOGLIKAT

  Za okularnu primenu. Odasli i decar

  Precizno doziranje i trajanje lečenja utvrđuje lekar. Obično se ukapava po 1-2 kapi, 3-4 puta dnevno, u

  konjunktivalnu kesu oba oka. Preporučuje se pridržavanje redovnog intervala između pojedinačnih aplikacija (najmanje 4 sata).

  Neophodno je nastaviti sa terapijom i kada nestanu akutni simptomi, sve dok je pacijent izložen uticaju alergena

  (polen, prašina, životinjske dlake, itd.).

  U slučajevima kada se očekuje izlaganje pacijenta alergenima (npr. period cvetanja biljke koja stvara polen na koji je pacijent osetljiv), preporučuje se da se započne sa preventivnom primenom preparata 2-3 nedelje ranije.


  Preparat mogu koristiti odrasli, adolescenti i deca starija od četiri godine.


  Vrh kapaljke ne treba da dodiruje ni oko ni očne kapke. Odmah nakon upotrebe potrebno je dobro zatvoriti bočicu stavljanjem zaštitnog poklopca na kapaljku. Bočica se čuva u vertikalnom položaju.


  Ukoliko mislite da Natrijum kromoglikat suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu


  Ako ste uzeli više leka NATRIJUM KROMOGLIKAT nego što je trebalo


  Osim medicinskog nadzora, nisu potrebne druge mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NATRIJUM KROMOGLIKAT


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Natrijum kromoglikat može imati neželjena dejstva.


  Nakon primene, mogu da se jave prolazno crvenilo, peckanje, osećaj bockanja ili stranog tela u oku. Moguća je i pojava reakcija preosetljivosti na neku od komponenti preparata.


 5. KAKO ČUVATI LEK NATRIJUM KROMOGLIKAT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece


  Rok upotrebe


  Dve godine. Lek ne sme da se koristi nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju. Posle prvog otvaranja originalnog pakovanja lek se koristi najduže 28 dana.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Ne držati u frižideru. Čuvati u orginlnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Nakon nanošenja preparata u oko odmah zatvoriti bočicu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NATRIJUM KROMOGLIKAT


1 ml rastvora sadrži 20 mg natrijum-kromoglikata.

Pomoćne supstance: benzalkonijum-hlorid, natrijum-hlorid, dinatrijum-edetat, voda za injekcije


Kako izgleda lek NATRIJUM KROMOGLIKAT i sadržaj pakovanja


Natrijum kromoglikat je bistar, slabo žućkast rastvor, bez prisustva onečišćenja.. Svaka bočica Natrijum kromoglikat kapi za oči, sadrži 10 ml kapi za oči, rastvor.


Polietilenska bočica sa kapaljkom, polietilenski poklopac sa navojem, etiketa. Bočice se pakuju u kartonske


kutije sa uputstvom za lek u kutiji. Veličina pakovanja: 110 mL. Preparat je spreman za spoljnju primenu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

UNIMED PHARMA S.R.O.Predstavništvo, Ul. Španskih boraca 22 b, Beograd, Srbija. Proizvođač:

UNIMED PHARMA, Orieškova 11, Bratislava, Slovačka Republika


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5081-10-001 od 25.08.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z