Apoteke Apoteke
fresenius
Apoteke

Triapin

tabl. sa produženim oslobađanjem, 28x(5mg+5mg)
CENA: 631,22 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Triapin®, tablete sa produženim oslobađanjem, 5 mg/ 5 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. LTD

Adresa: Levai u. 5, 2112 Veresegyhaz, Mađarska


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Triapin®, tablete sa produženim oslobađanjem, 5 mg/5 mg INN: ramipril, felodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Triapin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Triapin

 3. Kako se upotrebljava lek Triapin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Triapin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRIAPIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Triapin sadrži dve aktivne supstance: ramipril i felodipin.


  Ramipril pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima, ili kratko ACE inhibitori. Deluje tako što zaustavlja stvaranje materija koje dovode do porasta krvnog pritiska čineći krvne sudove relaksiranim i proširenim.


  Felodipin spada u grupu lekova, poznatih pod nazivom anatagonisti kalcijuma. Deluje tako što čini krvne sudove relaksiranim i proširenim. To pomaže u snižavanju Vašeg krvnog pritiska.


  Lek Triapin se upotrebljava za snižavanje visokog krvnog pritiska, koji se još zove i hipertenzija. Ako imate visok krvni pritisak, povećana je verovatnoća da ćete imati probleme kao što su bolest srca, oboljenje bubrega i moždani udar. Terapija hipertenzije se sprovodi sa ciljem da se Vaš krvni pritisak snizi i tako smanji rizik od pojave ovih oboljenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRIAPIN

  Lek Triapin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Triapin


  Lek Triapin uzimajte uvek onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. U koliko niste sigurni kako da uzimate lek Triapin, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Lek Triapin je namenjen za upotrebu kod odraslih.


  Primena leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i Triapin može izazvati neželjena dejstva mada se ona ne javljaju kod svih osoba. Prestanite sa uzimanjem leka Triapin i odmah se obratite lekaru u koliko primetite pojavu bilo kog od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

 5. KAKO ČUVATI LEK TRIAPIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili sa drugim kućnim otpadom. Potražite savet farmaceuta o tome kako da odbacite nepotrebne i neiskorišćene lekove. Te mere će pomoći zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Triapin

  Aktivne supstance: Svaka tableta sadrži 5 mg ramiprila i 5 mg felodipina. Pomoćne supstance:


Kako izgleda lek Triapin i sadržaj pakovanja

H

Crveno-smeđa, okrugla, bikonveksna, tableta sa produženim oslobađanjem, sa utisnutom oznakom ”

OE

jednoj i ”5” na drugoj strani, prečnika oko 9 mm.


” na


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC blister sa po 14 tableta sa produženim oslobađanjem. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera (ukupno 28 tableta sa produženim oslobađanjem).

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:


sanofi-aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija.


Proizvođač:


Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. LTD Levai u. 5, 2112 Veresegyhaz, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05560-13-001 od 10.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines