FISKocr

Ulom plus


UPUTSTVO ZA LEK


Ulom® plus, kapi za oči, rastvor (5mg / 20mg )/mL Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 5mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Ulom® plus, (5mg / 20mg )/mL, kapi za oči, rastvor


INN

Timolol/dorzolamid

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ulom plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ulom plus

 3. Kako se upotrebljava lek Ulom plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ulom plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ULOM PLUS I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Ulom plus sadrži dva leka: dorzolamid i timolol.

  Dorzolamid pripada grupi lekova koji se nazivaju “inhibitori karboanhidraze”. Timolol pripada grupi lekova

  koji se nazivaju “beta-blokatori”. Ovi lekovi snižavaju pritisak u oku, ali različitim mehanizmom delovanja.


  Lek Ulom plus snižava povišeni očni pritisak u terapiji glaukoma, kada upotreba kapi za oči koje sadrže samo beta blokator nije dovoljna.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ULOM PLUS


  Lek Ulom plus ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ULOM PLUS

Uvek upotrebljavajte ovaj lek tačno kako Vam je lekar objasnio. Ukoliko zbog nečega niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odgovarajuću dozu leka, kao i dužinu trajanja terapije odrediće Vaš lekar. Uobičajena doza je jedna kap leka u bolesno oko (oči) ujutru i uveče.

Ako koristite ovaj lek zajedno sa drugim kapima za oči, onda između uzimanja jednih i drugih kapi treba da

bude razmak od bar 10 minuta.

Nemojte menjati dozu leka bez konsultacije sa Vašim lekarom.

Nemojte dozvoliti da vrh bočice u kojoj se lek nalazi dotakne vaše oko ili područje oko oka. Vrh bočice se može kontaminirati bakterijama koje dovode do pojave infekcija oka, a koje mogu prouzrokovati ozbiljno oštećenje oka, pa čak i gubitak vida. Da bi ste izbegli moguću kontaminaciju, operite ruke pre korišćenja ovog leka i držite vrh bočice dalje od kontakta sa bilo kojom površinom.

Ako mislite da je lek možda kontaminiran, ili ako se kod Vas razvije bilo kakva infekcija oka, odmah kontaktirajte Vašeg lekara kako bi razmotrili dalje korišćenje leka iz te bočice.


Uputstvozaupotrebuleka

 1. Pre prve upotrebe leka uverite se da zapečaćeni sigurnosni zatvarač nije polomljen odnosno oštećen.

 2. Da bi ste otvorili bočicu odvrnite kapicu zatvarača

 3. Zabacite glavu unazad i pažljivo povucite donji kapak tako da se formira prostor između kapka i oka.

 4. Okrenite bočicu naopačke i lagano pritisnite sa strane bočice kako bi se samo jedna kap ukapala u oko, shodno instrukcijama koje ste dobili od Vašeg lekara. NEMOJTE DODIRIVATI OKO ILI OČNI KAPAK VRHOM BOČICE.

 5. Nakon ukapavanja zatvorite oko i nežno pritisnite unutrašnji ugao oka kažiprstom na oko 1 minut. Time se smanjuje mogućnost sistemske resorpcije.

 6. Korake koji su opisani pod tačkama tri, četiri i pet ponovite i sa drugim okom, ukoliko Vam je tako

  preporučio Vaš lekar.

 7. Ponovo stavite kapicu zatvarača i okrećite je sve dok ne bude čvrsto pričvršćena za bočicu.

 8. Vrh bočice za doziranje je specijalno dizajniran tako da obezbeđuje da se oslobodi kap tačno određene

veličine, stoga nemojte povećavati otvor na vrhu bočice.


Ako ste uzeli više leka Ulom plus nego što je trebalo

Ako stavite previše kapi u oko ili progutate nešto sadržaja iz bočice, među ostalim efektima možete osetiti omaglicu, imati teškoće u disanju ili zapaziti da je vaš puls usporen. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Ulom plus

Važno je da uzimate ovaj lek tačno onako kako Vam je lekar propisao. Ako propustite da uzmete jednu dozu u uobičajenom terminu, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se već približilo vreme za uzimanje druge, dnevne doze, preskočite uzimanje propuštene doze i vratite se Vašem redovnom doznom rasporedu.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Ulom plus

Ako želite da prestanete sa uzimenjem leka Ulom plus, prvo porazgovarajte sa Vašim lekarom. Nikada nemojte naglo prekidati sa uzimanjem ovog leka, jer to može pogoršati određene simptome, naročito ukoliko imate neku koronarnu srčanu bolest ili patite od prekomerno aktivne tirodine žlezde.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i lek Ulom plus može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju

  ispoljiti kod svih pacijenta koji uzimaju lek.

  Međutim, ukoliko se neželjena dejstva pojave, možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć.

  Ako se kod Vas pojave alergijske reakcije uključujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika, odnosno grla, koje mogu dovesti do teškoća pri disanju ili gutanju, treba odmah da prestanete sa upotrebom leka Ulom plus i da kontaktirate Vašeg lekara.

  Lek Ulom plus sadrži dorzolamid-hidrohlorid i timolol-maleat. Prilkom upotrebe leka koji sadrži ove

  komponente ili jednu od njih, tokom kliničkih ispitivanja kao i u post-marketinškom iskustvu, zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Veomačesta (nastaju kod više od 1 od 10 lečenih pacijenata): osećaj peckanja i probadanja u oku, promena ukusa.


  Česta: (nastaju između 1 od 10 i 1 od 100 lečenih pacijenata): crvenilo u ili oko oka (očiju), suzenje ili svrab oka, i efekti na površini oka (očiju), otok i/ili nadražaj u ili oko oka (očiju), osećaj kao da ima nešto u oku (oštećenje rožnjače), smanjena osetljivost rožnjače (bez osećaja da ima nečeg u oku i bez osećaja bola), bol u oku, suve oči, nejasan vid, glavobolja, sinusitis (osećaj napetosti i punoće u nosu), osećaj mučnine i zamor.


  Povremena: (nastaju između 1 od 100 i 1 od 1,000 lečenih pacijenata): vrtoglavica, depresija, upala dužice, nejasan vid (u nekim slučajevima usled obustave lekova koji deluju na prejako suženje zenice), usporen rad srca, nesvestica, poremećaj varenja i kamen u bubregu (često praćen iznenadnim početkom grčevitog bola u donjem delu leđa i/ili sa strane, slabinama ili u abdomenu).


  Retka: (nastaju između 1 od 1,000 i 1 od 10,000 lečenih pacijenata): sistemski lupus

  eritematozus (imuna bolest koja može izazvati zapaljenje unutrašnjih organa), utrnulost ili ukočenost šaka i stopala, poremećaji spavanja, košmari, gubitak pamćenja, slabost mišića, smanjenje seksualne želje, šlog, prolazna kratkovidost koja se može povući posle prekida lečenja, stvaranje tečnosti ispod retine (odvajanje horioidee posle operacije filtracije), spušteni očni kapci, dupli vid, stvaranje pokorice očnog kapka, otok rožnjače (sa simptomima poremećaja vida), nizak pritisak u oku, zujanje u ušima, snižen krvni pritisak, nepravilan rad srca, bol u grudima, palpitacije (ubrzan i/ili nepravilan rad srca), srčani napad, smanjena cirkulacija u mozgu, otok ili hladnoća šaka i stopala i smanjena cirkulacija u rukama i nogama, grčevi u nogama i/ili bolovi u nogama u toku hodanja, kratak dah, nedostatak daha, curenje ili zapušenost nosa, krvarenje iz nosa, teško disanje, kašalj, nadražaj ždrela, suvoća usta, dijareja, kontaktni dermatitis, opadanje kose, psorijaza ili pogoršanje psorijaze, Peyronie-va bolest (koja može izazvati zakrivljenje penisa), slabost/zamor, reakcije alergijskog tipa kao osip, koprivnjača, svrab, retko je moguć otok usana, očiju i usta, šištanje, ili ozbiljne


  reakcije na koži.


  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK ULOM PLUS


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka roka upotrebe. Datum isteka roka trajanja se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ulom plus

Aktivne supstance leka Ulom plus su dorzolamid-hidrohlorid i timolol-maleat.

Svaki militar sadrži 20 mg dorzolamida u obliku dorzolamid-hidrohlorida i 5 mg timolola u obliku timolol- maleata.


Pomoćne supstance: Hidroksietilceluloza; manitol;

natrijum-citrat, dihidrat; natrijum-hidroksid; benzalkonijum-hlorid; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Ulom plus i sadržaj pakovanja

boje. Svaka bočica sadrži 5 mL rastvora. Svako pakovanje sadrži 1 bočicu, sa 5 mL rastvora


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4033-11-001 od 16.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z