Moozeeck

Operil P


UPUTSTVO ZA LEK


Operil® P, sprej za nos, rastvor, 0,025%

Pakovanje: ukupno 10ml; sprej-boca sa dozerom, 1x10ml


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Operil® P 0,025% sprej za nos, rastvor INN: oksimetazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Operil P, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Operil P i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Operil P

 3. Kako se upotrebljava lek Operil P

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Operil P

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Operil® P I ČEMU JE NAMENJEN


  Operil, sprej za nos, rastvor, 0,025% je namenjen samo za decu uzrasta 6 do 12 godina. Za odrasle i decu stariju od 12 godina, pogodan je Operil, sprej za nos, rastvor, 0,05%.

  Kod dece starosti od 2 do 6 godina lek Operil P se može primeniti samo nakon konsultacije sa lekarom.


  Operil, sprej za nos, rastvor, 0,025% sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin dovodi do lokalne vazokonstrikcije u nosu (dekongestivno delovanje) i na taj način smanjuje otok nosne sluzokože. Operil, sprej za nos, rastvor, 0,025% koristi se za brzo ublažavanje simptoma zapušenog nosa kod prehlade, alergijskog rinitisa i rinosinuzitisa i upale srednjeg uha. Operil počinje da deluje u roku od nekoliko minuta i dejstvo traje 6 do 8 časova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Operil P


  Lek Operil P ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Operil P


  Lek Operil P uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za primenu u nos.


  Deca od 6 do 12 godina:

  U svaku nozdrvu primeniti jedan do dva spreja 2 do 3 puta dnevno.

  Kod dece starosti od 2 do 6 godina lek Operil P može se primeniti samo nakon konsultacije sa lekarom. Operil P, sprej za nos nije namenjen za decu mlađu od 2 godine.

  Ukoliko nakon 3-5 dana simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.


  Lek ne treba koristiti duže od 5 uzastopnih dana kako ne bi došlo do rebound efekta, odnosno rinitisa izazvanog lekom.


  Ako ste uzeli više leka Operil P nego što je trebalo


  Ukoliko uzmete više leka nego što bi trebalo potražite savet lekara ili idite do najbliže bolnice. Ponesite pakovanje leka sa sobom.

  Simptomi umerenog do teškog predoziranja mogu biti: proširene zenice, mučnina, groznica, cijanoza, spzam, ubrzan srčani rad, poremećaj srčanog ritma, povišen krvni pritisak, otežano disanje i psihički poremećaji, kao i pospanost, sniženje telesne temperature, usporen srčani rad pad krvnog pritiska, šok i gubitak svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Operil P


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek, preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Operil P

  Nema poznatih dejstava.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Operil P, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ne očekuju se teški neželjeni efekti pri primene spreja za nos sa oksimetazolinom. Povremeno se mogu javiti (manje od 1 kod 100, ali vise od 1 kod 1000 lečenih pacijenata):

  Respiratorni poremećaji: kijanje, sušenje i iritacija sluzokože nosa, usta ili grla.

  Očni poremećaji: iritacija, nelagodnost ili crvenilo očiju.


  Retki neželjeni efekti (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata)):


 5. KAKO ČUVATI LEK Operil P


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana.


  Nemojte koristiti lek Operil P posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25oC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Operil P

Aktivna supstanca je: oksimetazolin.

Jedan mililitar Operila 0,025% spreja za nos, rastvora, sadrži 250 mcg/ml oksimetazolin-hidrohlorida (0,025% rastvor).


Ostali sastojci su: Benzalkonijum-hlorid Natrijum-hidroksid

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat Voda, prečišćena


Kako izgleda lek Operil P i sadržaj pakovanja


Pakovanje: ukupno 10 ml; sprej-boca sa dozerom,1x10ml


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Operil® P 0,025%, sprej za nos, rastvor,10ml: 515-01-0192-11-001 od 18.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z