FISKocr

Pantogar


UPUTSTVO ZA LEK


Pantogar®kapsula,tvrda,100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20 mg Pakovanje: blister, 6 x 15 , 90 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Merz Pharma GmbH


Adresa: Ludwigstrase 22, D-64354 Reinheim, Nemačka

Podnosilac zahteva: Evropa Lek Pharma d.o.o.

Adresa: Bore Stankovića 2, 11250 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik :

Pantogar® kapsula, tvrda, 100 mg + 60 mg + 60 mg +20 mg + 20 mg + 20 mg

INN Medicinski kvasac, tiamin, kalcijum - pantotenat, cistin, p-aminobenzojeva kiselina, keratin


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pantogar, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pantogar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantogar

 3. Kako se upotrebljava lek Pantogar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pantogar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Pantogar I ČEMU JE NAMENjEN


  Pantogar kapsule smanjuju difuzno opadanje kose tako što poboljšavaju strukturu same dlake. Takođe povećavaju otpornost kose na različite mehaničke i hemijske štetne faktore. Pantogar kapsule podstiču rast noktiju i povećavaju njihovu čvrstinu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pantogar


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Pantogar ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek ako ste preosetljivi na neku njegovu komponentu


  Kada uzimate lek Pantogar, posebno vodite računa:

  Ne preporučuje se istovremena primena preparata Pantogar I sulfonamidskih lekova. S obzirom da je kod pedijatrijske populacije povećan rizik od ispoljavanja reakcija preosetljivosti, ne preporučuje se primena preparata Pantogar kod dece.

  Kod opadanja kose usled smanjene funkcije štitaste žlezde, gljivičnih infekcija, hormonskih poremećaja, sistemskog lupusa ili šećerne bolesti, neophodna je farmakološka terapija osnovnog oboljenja. Kod opadanja kose usled hemioterapije, preporučuje se primena nefarmakoloških mera (npr.posebna nega kose, prilagođavanje frizure).

  Kod povećane lomljivosti I krtosti noktiju usled gljivične infekcije ili psorijaze, takođe je neophodna farmakološka terapija osnovnog oboljenja.

  Primena drugih lekova


  Ukoliko koristite neki preparat koji sadrži sulfonamide, pre nego što počenete da koristite Pantogar konsultujte Vašeg lekara.


  Uzimanje leka Pantogar sa hranom ili pićima


  Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića može da utiče na dejstvo Pantogar kapsula.


  Primena leka Pantogar u periodu trudnoće i dojenja

  Istraživanja na životinjama su nedovoljna da ukažu na efekat na trudnoću i embrio / fetalni razvoj , rađanje i postnatalni razvoj. Nije poznata opasnost za ljude . Tokom trudnoće i laktacije Pantogar može biti propisan samo nakon pažljive procene odnosa između potencijalne koristi i mogućeg rizika .


  Ne postoji dovoljno podataka o bezbednosti primene ovog leka u trudnoći i u periodu dojenja. Ukoliko ste trudni ili dojite, obratite se Vašem lekaru koji će odlučiti o primeni ovog leka.


  Uticaj leka Pantogar na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Nije poznato da preparat utiče na sposobnost upravljanja vozilom I mašinama. Važne informacije o nekim sastojcima leka Pantogar

  Do sada nije poznato da pomoćne supstance imaju negativan uticaj na organizam. Ipak, u slučaju pojave bilo

  kakvih simptoma, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Pantogar

  Ukoliko mislite da lek Pantogar suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ukoliko lekar nije drugačije propisao, uobičajena doza je: Osobe starije od 18 godina :3 puta dnevno po 1 kapsula


  Pantogar kapsule uzimajte za vreme obroka sa malo tečnosti bez žvakanja.

  Prosečno lečenje treba da traje 3-4 meseci. Ukoliko je potrebno, možete ponoviti ili nastaviti lečenje sa Pantogar kapsulama.

  Nema dovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti primene ovog preparata kod dece i adolescenata mlađih od

  18 godina.

  Ako ste uzeli više leka Pantogar nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Pantogar nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim Iekarom ili farmaceutom!

  Do sada nisu registrovani takvi slučajevi, ali ako se jave određeni simptomi pri uzimanju doza većih od preporučenih, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantogar


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomeslite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pantogar


  Nema nikakvih efekata


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Pantogar kapsule mogu imati neželjena dejstva, koja su klasifikovana prema učestalosti na

  sledeći način:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


  Poremećaji nervnog sistema

  Nepoznata učestalost: glavobolja i vrtoglavica


  Kardiološki poremećaji: Retka: tahikardija, ubrzan puls

  Nepoznata učestalost: palpitacije (osećaj lupanja srca)


  Gastrointestinalni poremćaji

  Nepoznata učestalost: diareja, povraćanje, abdominalni bol, fletulencija (nadimanje), gorušica, nauzeja (mučnina)


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Retka: urtikarija (koprivnjača), raš (osip), pruritus (svrab) Nepoznata učestalost: eritem (crvenilo)


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Retka: pojačano znojenje


  Ukoliko primetite ove simptome, obavestite Vašeg lekara.

 5. KAKO ČUVATI LEK Pantogar


  Rok upotrebe


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe u pakovanju za prodaju je 3 godine.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25 C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pantogar

Jedna kapsula tvrda sadrži: medicinski kvasac 100mg, tiamin-nitrat 60mg, kalcijum – pantotenat 60mg, tiamin- mononitrat 60mg, cistin 20mg, , p-aminobenzojeva kiselina 20mg, keratin 20mg, p-aminobenzojeva kiselina 20mg.

Lista pomoćnih supstanci: Celuloza, mikrokristalna Povidon

Silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni Talk

Magnezijum stearat


Želatin

Titan-dioksid (E 171)

Gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172) Indigotin (E 132)


Kako izgleda lek Pantogar i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda

Opis: tvrde, neprovidne želatinske kapsule, tamnozelene kapice i svetlosmeđeg tela.

Opis unutrašnjeg pakovanja: PVC/PVdC- Aluminijumski blister sa 15 kapsula, tvrdih. Opis spoljašnjeg pakovanja: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi šest blistera sap o 15 kapsula, tvrdih (ukupno 90 kapsula, tvrdih)

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Evropa Lek Pharma d.o.o. Bore Stankovića 2, 11250 Beograd, Srbija Proizvođač: Merz Pharma GmbH, Ludwigstrase 22, D-64354 Reinheim, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-7322-12-001 od 03.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z