FISKocr

Cefasin Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK


Cefalexin Alkaloid® 500 mg kapsule, tvrde ukupno 16 kom; blister, 2 x 8 kom.


Proizvođač: ALKALOID ADAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o.Adresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Cefalexin Alkaloid ® 500 mg kapsule, tvrde INN cefaleksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cefaleksin Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefaleksin Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Cefaleksin Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefaleksin Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CEFALEKSIN ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Cefaleksin Alkaloid je antibiotik koji pripada grupi cefalosporina i kao aktivnu supstancu sadrži cefaleksin. Koristi se u terapiji infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima.

  To su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFALEKSIN ALKALOID


  Lek Cefaleksin Alkaloid ne smete koristiti ako:  Uzimanje leka Cefaleksin Alkaloid sa hranom ili pićima


  Cefaleksin Alkaloid se može uzimati nezavisno od hrane.


  Primena leka Cefaleksin Alkaloid u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Cefaleksin se može primenjivati u trudnoći, ali samo onda kada je očekivana korist za trudnicu veća

  od mogućeg rizika po fetus, što će proceniti Vaš lekar.


  Dojenje

  Cefaleksin se izlučuje putem mleka, pa ga sa oprezom treba koristiti za vreme dojenja i to onda kada je očekivana korist za majku veća od mogućeg rizika po odojče, što će proceniti Vaš lekar.


  Uticaj leka Cefaleksin Alkaloid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ne očekuje se da će lek Cefaleksin Alkaloid imati uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Cefaleksin Alkaloid


  Cefaleksin Alkaloid kapsule sadrže azo boje E110 i E124 koje mogu izazvati alergijske reakcije. Cefaleksin Alkaloid kapsule isto tako sadrže propilparahidroksibenzoat E216 i metilparahidroksibenzoat E218 koje mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CEFALEKSIN ALKALOID


  Uvek uzimajte lek Cefaleksin Alkaloid tačno onako kako Vam je lekar propisao. Trebalo bi da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Cefaleksin Alkaloid kapsule su namenjene za oralnu primenu. Uobičajena doza je:

  Odrasli

  Preporučena doza za odrasle je 1- 4 g dnevno, podeljeno u 2 do 4 doze; većina infekcija će odgovoriti na doze od 500 mg svakih 8 sati.

  Doza od 500 mg na svakih 12 sati, može da se primenjuje kod streptokoknog faringitisa, kožnih infekcija, i kod nekomplikovanog cistitisa.


  Kod težih infekcija ili onih izazvanim manje osetljivim organizmima, veće doze mogu biti potrebne. Kada su potrebne doze veće od 4 g dnevno, potrebno je uvesti parenteralnu primenu u odgovarajućoj dozi.


  Stariji i pacijenti sa poremećenom funkcijom bubrega:

  Kao za odrasle (vidite gore). Vaš lekar će možda smanjiti dozu leka koju primate, ukoliko Vam je bubrežna funkcija značajno poremećena.


  Upotreba kod dece

  Uobičajena doza kod dece je 25 do 50 mg/kg/dan, do maksimalnih 100 mg/kg/dan, podeljenih u 2 do 4 doze. Maksimalna dnevna doza je 4 grama.


  Kod infekcija kože i mekih tkiva, streptokoknog faringitisa i blagih, nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta, ukupna dnevna doza može biti podeljena i administrirana svakih 12 sati.


  Za većinu infekcija sledeće doziranje je predloženo:

  Deca od 5 godina i preko:

  250 mg svakih 8 sati.


  Deca mlađa od 5 godina:

  Cefaleksin kapsule nisu namenjene za primenu kod dece mlađe od 5 godina, tako da je kod ove populacije potrebno primeniti adekvatan farmaceutski oblik. Kod dece se preporučuje primena Cefaleksin Alkaloid oralne suspenzije (videti Uputstvo za pacijenta za Cefaleksin Alkaloid oralnu suspenziju).


  Kod težih infekcija, doza se može udvostručiti.


  U terapiji akutnog zapaljenja srednjeg uva (otitis media), kliničke studije su pokazale da je potrebna doza od 75 mg do 100 mg/kg/dan u 4 podeljene doze.


  Lečenje infekcija izazvanih beta-hemolitičkim streptokokom bi trebalo da traje najmanje 10 dana.


  Ako ste uzeli više leka Cefaleksin Alkaloid nego što je trebalo


  Obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko ste Vi ili Vaše dete uzeli više leka nego to bi trebalo. Ukoliko ste u mogućnosti, ponesite sa sobom ovo uputstvo i preostalu suspenziju ili kutiju leka da ih pokažete lekaru.

  Simptomi predoziranja mogu da uključe mučninu, povraćanje, bol u predelu želuca, proliv, pojavu krvi u mokraći.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cefaleksin Alkaloid

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Uzmite lek čim se setite da ste zaboravili da popijete Vašu dozu. Ukoliko je vreme za narednu dozu, sačekajte i uzmite lek, i preskočite zaboravljenu dozu. Vodite računa da lek uzimate u tačno propisanim vremenskim intervalima kako bi se postigla optimalna terapijska koncentracija i zadovoljavajući terapijski efekat.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cefaleksin Alkaloid


  Nemojte prestati da uzimate lek bez razgovora sa lekarom. Ne bi trebalo da prestanete da uzimate kapsule Cefalekin Alkaloid samo zato što se osećate bolje. To je zato što se infekcija može vratiti ili možete dobiti još goru ponovo.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja vezana za ovaj lek, pitajte Vašeg lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i Cefaleksin Alkaloid može dovesti do neželjenih efekata kod nekih pacijenata.


  Odmah obustavite primenu leka i obratite se svom lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:


  Preosetljivost: osip po koži, groznica, svrab kože, oticanje usana, očiju, jezika, očnih kapaka, teškoće u disanju ili iznenadna pojava zviždanja u grudima znaci su alergijske reakcije. Odmah obustavite dalju primenu leka. Retko se mogu javiti eritema multiforme (pojava crvenih tačaka na koži koje se mogu pretvoriti u plikove), Stivens-Džonson-ov sindrom (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože, naročito oko usta, nosa, očiju, genitalija) i toksična epidermalna nekroliza (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože na većem delu tela). Ove reakcije su se obično povlačile po obustavljanju terapije, iako je u nekim slučajevima bila

  neophodna pomoćna terapija. Zapažana je i anafilaksa (teška alergijska reakcija).

  Ukoliko se jave navedeni simptomi i znaci hitno treba prestati sa uzimanjem leka!


  Gastrointestinalne poremećaje: simptomi pseudomembranoznog kolitisa (zapaljenje debelog creva) mogu da se jave tokom ili nakon primene antibiotika. Retko su prijavljivani mučnina i povraćanje. Najčešći neželjeni efekat je proliv (dijareja). Vrlo retko, dijareja je bila dovoljno teška da zahteva prekid terapije. Javljali su se i dispepsija (loše varenje) i bol u abdomenu (u donjem delu stomaka). Kao i prilikom primene nekih penicilina i nekih drugih cefalosporina, retko su zapaženi prolazni hepatitis (zapaljenje jetre) i holestatska žutica (žuta prebojenost kože i beonjača).


  Poremećaje krvi i limfnog sistema: Mogu se javiti eozinofilija (porast broja jedne vrste belih krvnih zrnaca - eozinofila), neutropenija (smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca – neutrofila), trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica, što se može manifestovati pojavom modrica) i hemolitička anemija (kod koje je izražen osećaj umora). Možda će biti neophodno da uradite analizu krvne slike.


  Drugo: Mogu se javiti svrab u predelu genitalnih organa i analnog otvora, genitalna kandidijaza (gljivična infekcija polnih organa), zapaljenje vagine sa pojačanom vaginalnom sekrecijom, vrtoglavica, umor, glavobolja, uznemirenost, konfuzija, halucinacije (kada se vide ili čuju stvari koje ne postoje u realnom životu), bolovi u zglobovima, zapaljenje zglobova i poremećaj funkcije zglobova. Retko je zabeležen i reverzibilni intersticijski nefritis (prolazno zapaljenje bubrega). Zapaženo je i blago povišenje vrednosti enzima jetre AST i ALT (njihovih vrednosti u krvi).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite bilo koji neželjeni efekat koji nije pomenut u ovom uputstvu, molimo Vas informišite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CEFALEKSIN ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Cefaleksin Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cefaleksin Alkaloid


Sastav kapsule: želatin; titan-dioksid (E171); boja Sunset yellow (E110); boja Ponceau 4R (E124); gvožđe(III)-oksid, crni (E172); metilparahidroksibenzoat (E218); propilparahidroskibenzoat (E216)).


Kako izgleda lek Cefaleksin Alkaloid i sadržaj pakovanja


Cefaleksin Alkaloid 500 mg kapsule su tvrde, neprovidne dvodelne kapsule, narandžastog tela i sive kape, ispunjene slabo žućkastim granulatom.

Pakovanje leka je kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 8 kapsula, tvrdih; ukupno 16 kapsula, tvrdih i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD


Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7137-12-001 od 18.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z