Moozeeck

Zalasta Q-Tab


UPUTSTVO ZA LEK


Zalasta® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Zalasta® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 7,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Zalasta® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 10 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Zalasta® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 15 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Zalasta® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 20 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Pharmanova d.o.o., u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Pharmanova d.o.o.: Industrijska 8, Obrenovac, Republika Srbija Krka, tovarna zdravil, d.d.: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Republika Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Broj rešenja: 515-01-06406-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06407-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06408-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06410-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06411-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


Zalasta® Q-Tab® 5 mg oralna disperzibilna tableta

Zalasta® Q-Tab® 7,5 mg oralna disperzibilna tableta

Zalasta® Q-Tab® 10 mg oralna disperzibilna tableta

Zalasta® Q-Tab® 15 mg oralna disperzibilna tableta

Zalasta® Q-Tab® 20 mg oralna disperzibilna tableta olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zalasta Q-Tab i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zalasta Q-Tab

 3. Kako se upotrebljava lek Zalasta Q-Tab

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zalasta Q-Tab

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-06406-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06407-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06408-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06410-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06411-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


 1. ŠTA JE LEK ZALASTA Q-TAB I ČEMU JE NAMENJEN


  Zalasta Q-Tab spada u grupu lekova koji se nazivaju antipsihotici i koristi se za lečenje sledećih stanja:


  Pokazalo se da lek Zalasta Q-Tab sprečava ponovno javljanje ovih simptoma kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem koji u maničnim epizodama reaguju na olanzapin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZALASTA Q-TAB


  Lek Zalasta Q-Tab ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZALASTA Q-TAB


Lek Zalasta Q-Tab uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Lekar će Vam reći po koliko tableta Zalaste Q-Tab treba da uzimate i koliko dugo treba da nastavite da ih uzimate. Dnevna doza leka Zalasta Q-Tab je između 5 i 20 mg.


Ako se Vaši simptomi ponovo pojave, posavetujte se sa lekarom, ali nemojte da prekidate da uzimate lek, osim ako Vam lekar tako ne preporuči.


Prema uputstvu lekara, tablete Zalasta Q-Tab treba da uzimate jednom dnevno. Pokušajte da uzimate tablete svakog dana u isto vreme. Hrana nema uticaj na dejstvo leka.


Kako se upotrebljava lek Zalasta Q-Tab

Pažljivo rukujte tabletama Zalaste Q-Tab zato što se lako lome. Nemojte uzimati tablete vlažnim rukama zato što se mogu polomiti. Da biste izvadili tabletu iz pakovanja:

 1. Uhvatite za blister i duž perforacije otkinite jedan deo blistera.

 2. Na označenom mestu podignite foliju i pažljivo je skinite.

 3. Tabletu izvadite iz blistera.

 4. Stavite tabletu na jezik odmah nakon što ste je izvadili iz blistera.


Ona počinje da se rastvara u ustima posle nekoliko sekundi, a zatim je možete progutati s vodom ili bez nje. Usta moraju biti prazna pre nego što stavite tabletu na jezik.


Tabletu možete staviti i u čašu vode. Odmah je popijte.


Broj rešenja: 515-01-06406-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06407-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06408-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06410-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06411-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


Ako ste uzeli više leka Zalasta Q-Tab nego što je trebalo


Pacijenti koji su uzeli više leka Zalaste Q-Tab nego što bi trebalo, imali su sledeće simptome: ubrzan rad srca, uznemirenost/agresivnost, problemi sa govorom, nevoljni pokreti (naročito lica i jezika) i snižen nivo svesti. Ostali simptomi mogu da budu: akutna zbunjenost, grčevi, napadi (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, znojenja, oticanja, ukočenosti mišića i ošamućenosti ili pospanosti, usporavanje disanja, aspiracija, povišen ili snižen krvni pritisak poremećaj srčanog ritma sa srčanim zastojem. Odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolnici ako osetite bilo koji od navedenih simptoma. Lekaru pokažite pakovanje leka koji koristite.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Zalasta Q-Tab


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek Uzmite tabletu čim se setite. Nemojte uzimati dve dnevne doze u jednom danu. Ako naglo prestanete da uzimate lek Zalasta Q-Tab

Nemojte da prekinete da uzimate tablete samo zato što se osećate bolje. Važno je da tablete Zalasta Q-Tab

nastavite da uzimate onoliko dugo vremena koliko je to lekar odredio.


Ako naglo prekinete da uzimate lek Zalasta Q-Tab, mogu da se pojave simptomi kao što su znojenje, nesanica, drhtanje, napetost ili mučnina i povraćanje. Možda će Vam lekar predložiti da dozu leka postepeno smanjujete pre nego što potpuno prekinete lečenje.


Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Zalasta Q-Tab može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Odmah se obratite lekaru ako imate:

 2. KAKO ČUVATI LEK ZALASTA Q-TAB


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Zalasta Q-Tab posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zalasta Q-TabBroj rešenja: 515-01-06406-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06407-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06408-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06410-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06411-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


Kako izgleda lek Zalasta Q-Tab i sadržaj pakovanja


Zalasta Q-Tab oralne disperzibilne tablete su okrugle, blago bikonveksne, mramorirane tablete, žute boje sa mogućim prisustvom tačkica po površini.


Na raspolaganju su kutije sa 28 oralno disperzibilnih tableta u blisterima. U kutiji su 4 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 oralno disperzibilnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o., Obrenovac, Industrijska 8, Republika Srbija


Proizvođač:

Pharmanova d.o.o. Republika Srbija, Obrenovac, Industrijska 8

u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d., Slovenija, Novo mesto, Šmarješka cesta 6


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta 5 mg, 28 oralno disperzibilnih tableta: 515-01-06406-13-001 od 14.04.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta 7,5 mg,

28 oralno disperzibilnih tableta: 515-01-06407-13-001 od 14.04.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta 10 mg, 28 oralno disperzibilnih tableta: 515-01-06408-13-001 od 14.04.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta 15 mg, 28 oralno disperzibilnih tableta: 515-01-06410-13-001 od 14.04.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta 20 mg, 28 oralno disperzibilnih tableta: 515-01-06411-13-001 od 14.04.2014.


Broj rešenja: 515-01-06406-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06407-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06408-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06410-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06411-13-001 od 14.04.2014. za lek ▲ Zalasta® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z