Apoteke Apoteke
biogen
Apoteke

Tantum Verde


UPUTSTVO ZA LEK


Tantum® Verde, rastvor za ispiranje usta, 1.5 mg/ml

Pakovanje: boca staklena, 120ml

boca staklena, 240ml


Proizvođač: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco- A.C.R.A.F. S.p.A. Adresa: Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italija

Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o.


Adresa: Bulevar Zorana Ðinđića 87/1, 11070 Novi Beograd


Tantum® Verde, 1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta INN: benzidamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Tantum Verde, 1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tantum Verdei čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta)

 3. Kako se upotrebljava lek Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta)

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta)

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TANTUM VERDE (1.5 mg/ml, RASTVOR ZA ISPIRANJE USTA) I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca, benzidamin, ublažava bol i ima izraženo protivzapaljensko i analgetsko dejstvo. Lako prodire u zapaljeno tkivo te ublažava simptome zapaljenja i otežanog gutanja. Brzo dolazi do popuštanja bola.


  Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu.


  Tantum Verde, 1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta je bistar rastvor zelene boje, mirisa na mentol. Nalazi se u boci od 120ml ili 240ml.


  Rastvor je namenjen za simptomatsko lečenje bolnih zapaljenja u predelu usta i grla, na primer kod infekcija bukalne sluznice i grla naročito tokom prehlade i nakon stomatoloških intervencija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TANTUM VERDE (1.5 mg/ml, RASTVOR ZA ISPIRANJE USTA)


  Lek Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta) ne smete koristiti:


  Lek Tantum Verde, 1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta ne smete koristiti ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka..


  Kada uzimate lek Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta) posebno vodite računa:


  Dugotrajna upotreba benzidamina može da dovede do pojave preosetljivosti. U tom slučaju je potrebno da prekinete upotrebu benzidamina i da konsultujete Vašeg lekara radi primene odgovarajuće terapije.


  Kod ograničenog broja pacijenata mogu se javiti bukalno-faringealne ulceracije (teže oštećenje sluzokože usne duplje i ždrela) kao posledica ozbiljnog oboljenja. Pacijenti kod kojih u toku 3 dana ne dođe do poboljšanja simptoma bolesti, moraju potražiti savet lekara ili stomatologa.


  Ne preporučuje se upotreba benzidamina kod pacijenata koji su preosetljivi na salicilnu kiselinu ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL).


  Lek Tantum Verde, rastvor za ispiranje usta pažljivo primenjivati ako bolujete od bronhijalne astme zbog moguće pojave bronhospazma.


  Ukoliko se pojave bilo kakva neželjena dejstva leka, odmah obavestite vašeg lekara.


  Upozorenje za sportiste: upotreba lekova koji sadrže alkohol može da dâ pozitivne rezultate antidoping testova koji premašuju dozvoljene granice alkohola, utvrđene od strane nekih sportskih federacija.


  Primena drugih lekova

  Nisu ispitivane interakcije leka Tantum Verde rastvor za ispiranje usta sa drugim lekovima, kod ljudi. Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek,

  uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, ako imate neku hroničnu bolest, neki

  poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. Uzimanje leka Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta) sa hranom ili pićima Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.

  Primena leka Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta) u periodu trudnoće i dojenja


  Tantum Verde rastvor za ispiranje usta ne treba primenjivati za vreme trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta) na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  U preporučenim terapijskim dozama nema dokaza o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta)


  Tantum Verde, rastvor za ispiranje usta, sadrži metil-parahidroksibenzoat koji može da izazove alergijske reakcije trenutno ili usporeno.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TANTUM VERDE (1.5 mg/ml, RASTVOR ZA ISPIRANJE USTA)


  Ukoliko lekar nije drugačije odredio, pridržavajte se sledećeg doziranja: Odrasli:

  2-3 puta dnevno, posle jela, sa 15ml (jedna kašika) nerazblaženog Tantum Verde rastvora ispirati usta ili grgljati 20-30 sekundi. Ukoliko se javi osećaj “žarenja”, rastvor za ispiranje usta se može razblažiti vodom. Nakon upotrebe, rastvor ispljunuti iz usta.

  Deca preko 12 godina:

  Tantum Verde rastvor za ispiranje usta nije pogodan za primenu kod dece starosti 12 godina i mlađe. Terapija treba da traje najduže nedelju dana, izuzev ako lekar nije drugačije propisao.


  Ako ste uzeli više leka Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta) nego što je trebalo


  Ukoliko greškom progutate veću količinu leka Tantum Verde, rastvor za ispiranje usta, odmah potražite savet lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tantum Verde (1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta)


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tantum Verde, 1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta


  Upotrebu leka Tantum Verde, rastvor za ispiranje usta, možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji

  po vaš organizam.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Tantum Verde može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Učestalost pojavljivanja: veoma česta (≥1/10); česta (≥ 1/100, < 1/10); povremena (≥ 1/1000,

  ≤ 1/100); retka (≥ 1/10000, ≤ 1/1000); veoma retka (≤ 1/10000), uključujući i izolovane slučajeve

  čija se učestalost ne može utvrditi iz dostupnih podataka.


  Gastro-intestinalni poremećaji:

  Retka (1/1.000 – 1/10.000): osećaj pečenja u ustima, suva usta


  Imunološki poremećaji:

  Retka (1/1.000 – 1/10.000): reakcije preosetljivosti Nepoznata: anafilaktička reakcija


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji: Veoma retka (< 1/10.000): laringospazam (otok grkljana)


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva :

  Povremena (1/100 – 1/1.000): osetljivost na svetlost (fotosenzibilnost) Veoma retka (< 1/10.000): angioedem (postepeno oticanje lica i jezika)


  Ako primetite neko navedeno ili neko drugo neželjeno dejstvo, obratite se svom lekaru.


 5. KAKO ČUVATI LEK TANTUM VERDE, 1.5 mg/ml, RASTVOR ZA ISPIRANJE USTA


  Rok upotrebe

  4 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.


  Lek ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje

  Čuvati lek Tantum Verde rastvor za ispiranje usta van vidokruga i domašaja dece! Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tantum Verde, 1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta

Aktivna supstanca: Benzidamin-hidrohlorid

Pomoćne supstance: Glicerol, saharin, natrijum-hidrogenkarbonat, etanol (96%),

metil-parahidroksibenzoat, aroma nane, polisorbat 20, Quinoline Yellow (E 104), Patent Blue (E 131), voda prečišćena.

Kako izgleda lek Tantum Verde, 1.5 mg/ml, rastvor za ispiranje usta i sadržaj pakovanja


Rastvor za ispiranje usta, je bistar rastvor, zelene boje, mirisa na pepermint.


Gotov proizvod je zapakovan u bezbojnu staklenu bocu tip III sa sigurnosnim zatvaračem sa navojem (polipropilen sa spoljašnje strane i polietilen sa unutrašnje strane). Boca se nalazi u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Bonifar, d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 87/1 11070 Novi Beograd, Srbija Proizvođač:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco- A.C.R.A.F. S.p.A Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona , Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum rešenja za lek Tantum® Verde; 1.5mg/mL; rastvor za ispiranje usta; boca staklena 120mL: 515-01-5700-11-001 od 21.05.2012.

Broj i datum rešenja za lek Tantum® Verde; 1.5mg/mL; rastvor za ispiranje usta; boca staklena 240mL:

515-01-1040-12-001 od 21.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines