Apoteke Apoteke
sanofi
Apoteke

TRITACE COMP LS

tabl. 28x(2,5mg+12,5mg)
CENA: 463,06 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TRITACE® comp LS


tablete, (2.5 mg+12.5 mg), blister, 2x14 kom


Proizvođač: Sanofi-Aventis S.p.A.


Adresa: 67019 Scoppito, Italija Strada Statale N° 17, km 22 Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd


TRITACE® comp LS 2.5mg+12.5 mg; tablete INN: ramipril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TRITACE COMP LS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TRITACE COMP LS

 3. Kako se upotrebljava lek TRITACE COMP LS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TRITACE COMP LS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRITACE COMP LS I ČEMU JE NAMENJEN


  TRITACE COMP LS tablete predstavljaju kombinaciju ramiprila i hidrohlortiazida.


  Ramipril pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRITACE COMP LS


  Lek TRITACE COMP LS ne smete koristiti:Deca

TRITACE COMP LS tableta se ne preporučuju deci i adolescentima mlađim od 18 godina zbog nedovoljne ispitanosti na ovoj populaciji


Ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja TRITACE COMP LS tableta.


Primena drugih lekova


Kažite Vašem lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta (uključujući i biljne preparate), zbog toga što TRITACE COMP LS tablete mogu da utiču na delovanje drugih lekova, odnosno drugi lekovi mogu da utiču na delovanje TRITACE COMP LS tableta.


Kažite Vašem lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova, oni mogu da utiču da TRITACE COMP LS tablete slabije deluju:Primena leka TRITACE COMP LS u periodu trudnoće i dojenja


Morate reći Vašem lekaru ako mislite da ste trudni ( ili planirate trudnoću).

Ne treba da uzimate TRITACE COMP LS tablete u prvih 12 nedelja trudnoće i ne smete da ih uzimate posle

13. nedelje trudnoće pošto može oštetiti Vaš plod.

Ukoliko zatrudnite tokom uzimanja TRITACE COMP LS tableta, recite odmah Vašem lekaru.Ukoliko planirate trudnoću ili ste trudni, lečenje ovim lekom treba da se zameni drugim lekom.


TRITACE COMP LS ne smete da uzimate ukoliko dojite bebu.


Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja bilo kog leka.


Uticaj leka TRITACE COMP LS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Možete da osetite vrtoglavicu nakon uzimanja ovog leka. Postoji veća mogućnost da se ovo desi u početku lečenja ili kada povećate dozu leka. Ukoliko se to dogodi, nemojte upravljati vozilom niti rukovati mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka TRITACE COMP LS


Nije primjenjivo.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRITACE COMP LS


  Uzimajte lek TRITACE COMP LS tačno tako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka TRITACE COMP LS


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i sa bilo kojim drugim lekom, kod nekih pacijenata koji uzimaju TRITACE COMP LS tablete mogu da se jave neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih osoba koje uzimaju ovaj lek.


  Odmah prekinite sa uzimanjem TRITACE COMP LS tableta i obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite neko od ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam trebati hitno lečenje:

 3. KAKO ČUVATI LEK TRITACE COMP LS


  Čuvati van domašaja dece


  Rok upotrebe


  3 godine


  Ovaj lek ne treba upotrebljavati posle isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Bez posebnih uslova čuvanja.


 4. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek TRITACE COMP LS


TRITACE comp LS:

Jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlortiazida

Pomoćne supstance: hidroksipropilmetilceluloza, preželatinizovani kukuruzni skrob, celuloza, mikrokristalna, natrijum-stearilfumarat.


Kako izgleda lek TRITACE COMP LS i sadržaj pakovanja


Tablete sa podeonom crtom.


(Duguljaste tablete, bele do skoro bele boje, sa obostranom utisnutom podeonom crtom, oznakom “HNV” i zaštićenim znakom proizvođača, sa obe strane tablete).


PVC/aluminijumski termički oblikovani blister. Tritace® comp LS: blister, 2x 14 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Sanofi-Aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd


Proizvođač:


Sanofi-Aventis S.p.A.

67019 Scoppito, Italija Strada Statale N° 17, km 22


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2534-12-001 od 19.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines