FISKocr

Alzamin


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Alzamin®, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 8 mg

∆ Alzamin®, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 16 mg

∆ Alzamin®, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 24 mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Alzamin®,

kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde 8mg, 16mg i 24mg

galantamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alzamin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alzamin

 3. Kako se upotrebljava lek Alzamin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alzamin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALZAMIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Alzamin je lek za terapiju demencije, koji se koristi za lečenje simptoma blage do umereno teške demencije Alchajmerovog tipa, oboljenja koje dovodi do određenih promena u funkciji mozga.


  Simptomi Alchajmerove bolesti uključuju sve veći gubitak pamćenja, konfuziju i promene u ponašanju. Usled toga, obavljanje normalnih aktivnosti dnevnog života postaje sve teže.

  Smatra se da se ovi simptomi javljaju usled nedostatka acetilholina, supstance koja je odgovorna za prenos poruka među moždanim ćelijama. Lek Alzamin dovodi do porasta koncentracije acetilholina u mozgu i na taj način ublažava simptome bolesti.


  Lek je u obliku kapsula sa „produženim oslobađanjem“, što znači da se lek iz kapsule sporije oslobađa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALZAMIN


  Lek Alzamin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALZAMIN


  Uvek uzimajte lek Alzamin onako kako vam je objasnio lekar. Ukoliko imate pitanja, posavetujte se sa lekarom.


  Alzamin, kapsulu sa produženim oslobađanjem, treba progutati celu, ne treba je žvakati niti lomiti.Lek treba uzimati ujutru, sa vodom ili nekom drugom tečnošću, poželjno je sa hranom.


  Odrasli/stariji pacijenti

  Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, su dostupne u 3 jačine: 8 mg, 16 mg i 24 mg. Terapija lekom Alzamin se započinje nižom dozom. Lekar vam može postepeno povećavati dozu (jačinu), da bi se odredila doza koja vama najviše odgovara.

  1. Lečenje se započinje uzimanjem kapsule od 8 mg jednom dnevno. Nakon 4 nedelje lečenja, doza se povećava.

  2. Zatim se uzima kapsula od 16 mg jednom dnevno. Najranije nakon sledeće 4 nedelje, lekar može odlučiti da ponovo poveća dozu.

  3. Onda se uzima kapsula od 24 mg jednom dnevno.


Lekar će vam preporučiti dozu kojom ćete započeti lečenje i kada treba povećati dozu. Ako mislite da ovaj lek previše slabo ili previše jako deluje na vas, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Potrebno je da redovno posećujete lekara kako bi lekar proverio kako ovaj lek deluje i da sa njim porazgovarate o tome kako se osećate. Lekar će redovno proveravati vašu telesnu masu dok uzimate lek Alzamin.


Oboljenje jetre ili bubrega


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK ALZAMIN

  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Alzamin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka. Čuvati van domašaja dece.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alzamin

Aktivna supstanca: galantamin

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem ,tvrde, 30 x 8mg: Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, sadrži 8 mg galantamina (u obliku galantamin-hidrobromida).

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem ,tvrde, 30 x 16mg: Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, sadrži 16 mg galantamina (u obliku galantamin-hidrobromida).

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem ,tvrde, 30 x 24mg: Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, sadrži 24 mg galantamina (u obliku galantamin-hidrobromida).


Pomoćne supstance:

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 8mg: celuloza, mikrokristalna; hipromeloza; etilceluloza; magnezijum stearat; želatin; titan-dioksid (E 171).

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 16mg: celuloza, mikrokristalna; hipromeloza; etilceluloza; magnezijum stearat; želatin; titan-dioksid (E 171); gvožđe-oksid, crveni (E 172).


Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 24mg: celuloza, mikrokristalna; hipromeloza; etilceluloza; magnezijum stearat; želatin; titan-dioksid (E 171); gvožđe-oksid, crveni (E 172); gvožđe-oksid, žuti (E 172); eritrozin; indigokarmin.


Kako izgleda lek Alzamin i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde.

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 8mg: neprovidna želatinska kapsula veličine 2, belo- bele boje, unutar koje je okrugla, bikonveksna tableta od 8 mg galantamina.

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 16mg: neprovidna želatinska kapsula veličine 2,

svetloružičaste boje, unutar koje su 2 okrugle, bikonveksne tablete od 8 mg galantamina.

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 24mg: neprovidna želatinska kapsula veličine 2, narandžasto-narandžaste boje, unutar koje su 3 okrugle, bikonveksne tablete od 8 mg galantamina.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 8mg: 3 blistera (PVC/PE/PVDC-Alu) sa po 10 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kartonskoj kutiji.

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 16mg: 3 blistera (PVC/PE/PVDC-Alu) sa po 10

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kartonskoj kutiji.

Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 24mg: 3 blistera (PVC/PE/PVDC-Alu) sa po 10 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 8mg: 515-01-6812-11-001 od 11.03.2013. Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 16mg: 515-01-6817-11-001 od 11.03.2013. Alzamin, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde, 30 x 24mg: 515-01-6818-11-001 od 11.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z