Moozeeck

nasic


UPUTSTVO ZA LEK

nasic® (0,1%+5%) sprej za nos, rastvor, 10 mL

bočica sa pumpom za doziranje


ksilometazolin, dekspantenol


Proizvođač: Klosterfrau Berlin GmbH


Adresa: Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Nemačka Podnosilac zahteva: CLINRES FARMACIJA D.O.O. Adresa: Pariske komune 11/13, 11070 Beograd, Srbija


nasic® (0,1%+5%) sprej za nos, rastvor INN: ksilometazolin, dekspantenol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek nasic, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. Kako čuvati lek nasic Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorene bočice: 3 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:12 nedelja.


  Ne koristite lek nasic po isteku roka označenog na pakovanju.

  Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.


  Čuvanje

  Nema posebnih zahteva za čuvanje.

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kontejner. Pitajte svog farmaceuta kako da odbacite lek koji Vam više ne treba. Ove mere pomažu zaštiti okoline.


 2. Dodatne informacije Šta sadrži lek nasic:

Aktivne supstance su ksilometazolin-hidrohlorid i dekspantenol.

1 mL rastvora sadrži 1 mg ksilometazolin-hidrohlorida i 50 mg dekspantenola.

Jedna aplikacija od 0,1 mL rastvora sadrži 0,1 mg ksilometazolin-hidrohlorida i 5,0 mg dekspantenola.

Pomoćne supstance su: benzalkonijum-hlorid, rastvor; kalijum-dihidrogen fosfat; dinatrijum-fosfat,

dodekahidrat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek nasic i sadržaj pakovanja:

Lek nasic je bistar, bezbojan rastvor za sprej za nos i dostupan je u bočici (10mL) od tamnog stakla

(tip III) sa pumpom za doziranje.


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

CLINRES FARMACIJA D.O.O.

Pariske komune 11/13 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Klosterfrau Berlin GmbH Motzener Str. 41

12277 Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-06123-13-001 od 06.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z