Moozeeck

ZOLTEX


UPUTSTVO ZA LEK


ZOLTEX®, gastrorezistentne tablete, 28 x 20 mg

Pakovanje: blister 2x14 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, Hrvatska Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11 000 Beograd, Srbija


ZOLTEX, gastrorezistentna tableta, 20 mg INN: pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ZOLTEX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ZOLTEX

 3. Kako se upotrebljava lek ZOLTEX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ZOLTEX

 6. Dodatne informacije 1. ŠTA JE LEK ZOLTEX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ZOLTEX spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek ZOLTEX od 20 mg se primenjuje:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOLTEX

  Lek ZOLTEX ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOLTEX


  Lek ZOLTEX od 20 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Način primene

  Progutajte celu tabletu leka ZOLTEX od 20 mg (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, 1 sat pre obroka.


  Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji Terapija blagih refluksnih oboljenja i pratećih simptoma (npr. gorušica, regurgitacija želudačne kiseline, bol pri gutanju)

  Jedna tableta leka ZOLTEX od 20 mg na dan.

  Generalno, izlečenje se postiže za 2 do 4 nedelje. Za potpuno izlečenje refluksnog ezofagitisa potrebna je terapijska kura od 4 nedelje. Ako to nije dovoljno, oporavak će se postići produženjem terapije na još četiri nedelje.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, sa dozom od jedne tablete dnevno (20 mg pantoprazola) kada god se jave.


  Dugotrajna terapija i prevencija protiv ponovnog javljanja refluksnog ezofagitisa

  Kod dugotrajne terapije, odrasli bi trebalo da uzimaju 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola). U slučaju rekurentnog (ponovo javljenog) refluksnog ezofagitisa, doza se može povećati na 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli Prevencija nastanka čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji su na stalnoj terapiji lekovima protiv bolova (neselektivni nesteroidni antiinflamatorni lekovi-NSAIL)

  1 tableta dnevno (20 mg pantoprazola).


  Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će odlučiti da li Vam je potrebno smanjenje


  doze leka. Po pravilu, ovi pacijenti ne bi trebalo da uzimaju više od 1 tablete dnevno (20 mg pantoprazola).


  Stariji pacijenti i pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom. Međutim, obično nije potrebno prilagođavanje ili promena doze leka.


  Deca mlađa od 12 godina

  Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka ZOLTEX nego što je trebalo


  Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ZOLTEX


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da uzimate propisanu dozu prema utvrđenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ZOLTEX


  Uvek se posavetujte sa lekarom pre nego što sami prekinete sa terapijom ovim lekom ili završite sa terapijom pre nego što bi trebalo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek ZOLTEX 20 mg , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZOLTEX

  Rok upotrebe

  3 godine.

  Čuvanje


  Čuvati van domašaja deca! Čuvati na temperature do 300C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ZOLTEX


Aktivna supstanca je pantoprazol-natrijum, seskvihidrat.


Jedna ZOLTEX® 20 mg gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg pantoprazola u obliku pantoprazol- natrijum, seskvihidrata.


Pomoćne supstance:


Gastrorezistentna tableta-jezgro: manitol, krospovidon, natrijum-karbonat, bezvodni, hidroksipropilceluloza, kalcijum-stearat.


Gastrorezistentna tableta - omotač 1: hipromeloza, titan-dioksid (E171), gvožđe(III)- oksid, žuti (E172), propilenglikol.


Gastrorezistentna tableta - omotač 2 metakrilna kiselina/etilakrilat kopolimer, 1:1, 30% disperzija, trietilcitrat, talk.


Kako izgleda lek ZOLTEX i sadržaj pakovanja


Gastrorezistentna tableta.


Ovalne, bikonveksne gastrorezistentne tablete žute boje, glatke (bez oznake) sa obe strane.


ZOLTEX 20 mg gastrorezistentna tableta: 28 (2 x 14) gastrorezistentnih tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2405-09-001 od 20.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z