Moozeeck

Lomexin


UPUTSTVO ZA LEK


Lomexin®, vaginalna kapsula, meka, 600 mg, ukupno 1 kom


Proizvođač: Catalent Italy S.p.A.


Adresa: Via Nettunense KM 20, 100; 04011 Aprilia, Italija


Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o.


Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 87/1, 11070 Novi Beograd, Srbija


Lomexin® 600 mg, vaginalna kapsula, meka INN: fentikonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lomexin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lomexin

 3. Kako se upotrebljava lek Lomexin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lomexin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOMEXIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lomexin je antimikotik (lek protiv gljivica) širokog spektra dejstva, derivat imidazola. Sadrži kao aktivnu supstancu fentikonazol-nitrat koji zaustavlja rast i razmnožavanje ćelija gljivica.


  Lomexin je lek za lečenje vulvovaginalne kandidijaze, infekcije vagine i kože u predelu oko vagine koju prouzrokuju gljvice kao što je Candida albicans.


  Lek je namenjen samo za vaginalnu upotrebu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOMEXIN


  Lek Lomexin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOMEXIN


  Lek Lomexin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Lek je namenjen za vaginalnu upotrebu.


  Odrasli:

  Jedna vaginalna kapsula (600 mg) uveče pre spavanja.

  Kapsulu stavite duboko intravaginalno, sve do vaginalnog svoda, uveče pred spavanje.


  Deca:

  Ne preporučuje se upotreba leka Lomexin kod dece.


  Ukoliko ne dođe do poboljšanja ili se stanje pogorša, obratite se svom lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Lomexin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Lomexin nego što bi trebalo, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja pri lokalnoj primeni vaginalnih kapsula. Ako ste slučajno progutali

  vaginalnu kapsulu, potržite savet Vašeg lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lomexin


  Uzmite lek prvom sledećom prilikom.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lomexin


  Upotrebu leka Lomexin možete prekinuti bez ikakvih smetnji po organizam.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Lomexin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Nakon vaginalne primene povremeno se može javiti osećaj peckanja koji spontano, brzo prolazi.

  Produžena lokalna primena može dovesti do preosetljivosti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOMEXIN


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca. Navedeni rok upotrebe se odnosi na proizvod pravilno čuvan i u neoštećenom pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju. ČUVATI VAN DOMAŠAJA I VIDOKRUGA DECE.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lomexin


Jedna vaginalna kapsula sadrži:

Aktivnusupstancu: fentikonazol- nitrat 600 mg pomoćnesupstance: punjenje: parafin, tečni, laki

vazelin, beli lecitin iz soje


omotač: želatin glicerol

titan-dioksid

natrijum-etilparahidroksibenzoat (E215) natrijum-propilparahidroksibenzoat (E217)


Kako izgleda lek Lomexin i sadržaj pakovanja


Ovalna, meka želatinska kapsula boje slonovače.


Aluminijumski PVC/PVDC blister sa 1 vaginalnom kapsulom, mekom.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Bonifar d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 87/1, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Catalent Italy S.p.A., Via Nettunense KM 20, 100; 04011 Aprilia, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5940-12-001 od 02.04.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z