allergan Apoteke Apoteke

Rudakol


UPUTSTVO ZA LEK


Rudakol obložene tablete, 135 mg

Pakovanje: bočica, 1 x 50 obloženih tableta


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Rudakol®, 135 mg, obložene tablete

INN:

mebeverin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rudakol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rudakol

 3. Kako se upotrebljava lek Rudakol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rudakol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RUDAKOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Rudakol sadrži aktivnu supstancu mebeverin-hidrohlorid koja pripada grupi lekova koji se zovu spazmolitici.


  Rudakol se koristi za lečenje simptoma iritabilmog creva (SIC) i sličnih problema kao što su: hronični iritabilni kolon, spastični zatvor, mukozni i spastični kolitis.


  Crevo je dugačka mišićna cev kroz koju prolazi hrana na dole kako bi se mogla svariti. Ukoliko crevo počne da se grči (spazam) i čvrsto steže dolazi do pojave bola. Rudakol deluje tako što ublažava bol, spazam i druge simptome koje prate sindrom iritabilnog creva.


  Glavni simptomi SICa su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RUDAKOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Nemojte uzimati lek Rudakol ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RUDAKOL


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Rudakol. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek Rudakol tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao, on će odrediti dozu koja je prikladna za Vas. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uzmite lek Rudakol 20 minuta pre jela (neki bolesnici kažu da im se simptomi pogoršaju posle jela). Progutajte tabletu sa punom čašom vode , nemojte je žvakati i lomiti.


  Odrasli i starije osobe:

  Preporučena doza je 3 puta 1 obložena tableta na dan.


  Ukoliko dođe do poboljšanja simptoma, može se smanjiti broj tableta koje uzimate. Nemojte da uzimate više od 3 tablete na dan.

  Obavezno se obratite Vašem lekaru ako se simptomi ne poboljšaju posle izvesnog vremena, ukoliko se razviju novi simptomi ili ste zabrinuti zbog postojećih simptoma.


  Deca i adolescenti

  Ne preporučuje se primena leka Rudakol kod dece ili adolescenata mlađih od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka Rudakol nego što je trebalo

  Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno uzeli veću dozu leka Rudakol odmah obavestite Vašeg

  lekara ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite sa sobom preostalu količinu leka ili ovo uputstvo kako bi medicinsko osoblje tačno znalo koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rudakol

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste propustili da uzmete lek, uzmite ga što pre, čim se setite. Međutim ukoliko je došlo vreme da uzmete sledeću dozu leka, preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme. Nemojte da uzmete duplu dozu leka, kako bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Kada i kako da prestanete sa uzimanjem leka Rudakol

  Nemojte da prestanete sa primenom leka Rudakol iako se bolje osećate, dok se prethodno ne konsultujete sa Vašim lekarom.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Rudakol, obratite se Vašem lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Rudakol može imati neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju. Alergijske reakcije kao što su:

 5. KAKO ČUVATI LEK RUDAKOL


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju!


  Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 250C.

  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Rudakol

  Aktivna supstanca je mebeverin.

  Jedna Rudakol obložena tableta sadrži 135 mg mebeverin-hidrohlorida.


  Pomoćne supstance:

  Tabletno jezgro: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; talk; magnezijum-stearat.

  Tabletna obloga: saharoza; talk; želatin; akacija; karnauba vosak.


  Kako izgleda lek Rudakol i sadržaj pakovanja

  Bele, obložene tablete.


  Rudakol: 50 obloženih tableta u braon bočici od stakla III hidrolitičke grupe s aluminijumskim PP (Pilfer proof) zatvaračem sa navojem, u kutiji.


  Nosilac dozvole i Proizvođač

  Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

  Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija

  Proizvođač

  Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

  Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar, 2012.

  Režim izdavanja leka:


  Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


  Broj i datum obnove dozvole:


  Rudakol: 515-01-3141-12-001 od 05.12.2012.


  VAŠA ISHRANA I STIL ŽIVOTA TAKOĐE MOGU POMOĆI U LEČENJU SINDROMA IRITABILNOG CREVA

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines