Moozeeck

Fentanyl Sandoz MAT


UPUTSTVO ZA LEK


§ Fentanyl Sandoz® MAT transdermalni flaster, 25 mcg/h

Pakovanje: ukupno 5 kom, kesica, 1 x 5 kom

§ Fentanyl Sandoz® MAT transdermalni flaster, 50 mcg/h

Pakovanje: ukupno 5 kom, kesica, 1 x 5 kom

§ Fentanyl Sandoz® MAT transdermalni flaster, 100 mcg/h

Pakovanje: ukupno 5 kom, kesica, 1 x 5 kom


Napomena: -Pun trougao crvene boje (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Proizvođač: Hexal AG


Adresa: Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Nemačka

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje zorke 2, Beograd, Srbija


Fentanyl Sandoz ® MAT 25 mcg/h, transdermalni flaster Fentanyl Sandoz ® MAT 50 mcg/h, transdermalni flaster Fentanyl Sandoz ® MAT 100 mcg/h, transdermalni flaster


INN: fentanil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lek.

Potrebno je da prođe nekoliko dana pre nego što ponovo stavite flaster na isti deo kože.


Stavljanje flastera

Korak 1: Priprema kože


Korak 4: Odlaganje flastera

-Odmah nakon skidanja flastera, presavijte ga čvrsto na pola tako da lepljive strane naležu jedna na drugu

-Vratite flaster u njegovu pripadajuću kesicu i odložite u kantu za smeće

-S obzirom da čak i iskorišćeni flaster sadrži malu količinu leka, upotrebljene flastere držite van domašaja i vidokruga dece.


Korak 5: Pranje

-Nakon primene flastera operite ruke čistom vodom.


Više o upotrebi Fentanil Sandoz MAT flastera

Koliko brzo deluju flasteri?

-gornjem delu tela ili ruke

-gornjem delu leđa Vašeg deteta


Ako se flaster zalepi na drugu osobu

-nemojte koristiti vruće kupke

-nemojte stavljati usku ili elastičnu traku preko flastera

- Flastere nemojte izlagati direktnoj toploti kao što su grejni jastuci/podloge, termofori, električni pokrivači, zagrejani vodeni kreveti, lampe za grejanje ili sunčanje, intezivno sunčanje, dugotrajne tople kupke, saune ili vruće spa kupke. Ovo može uticati na način na koji se lek apsorbuje kroz kožu.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Fentanyl Sandoz MAT , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah skinite flaster i obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice, ako primetite ili sumnjate na nešto od sledećeg. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.


  Ukoliko se neko od ovih neželjenih efekata javi kod Vas, obavestite svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.


  Osip na koži, svrab ili znojenje (utiče na manje od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek). Možete primeniti osip, crvenilo ili blagi svrab kože na mestu primene flastera. Obično je blag i nestaje nakon uklanjanja flastera. Ako se to ne dogodi, ili ako flater jako iritira kožu, obavestite svog lekara.


  Prijavlejni su slučajevi da se kod novorođenčadi pojeva simptomi obustave leka nakon što su njihove majke korstile fentanil duži period tokom trudnoće.


  Kao i kod primene drugih jakihg lekova protiv bola, tokom neprestane upotrebe flastera može se razviti tolerancija prema leku ili zavisnost od leka.


  Ako se kod Vas javi bilo koje od navedenih neželjenih dejstava obavestite svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta o tome.


  Ako pređete sa drugog leka protiv bolova na lek Fentanyl Sandoz Mat flastere, možete primetiti efekte kao što su mučnina, povraćanje, proliv, anksioznost ili drhtavicu. Obavestite svog lekara ako primetite bilo koji od navedenih efekata.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK Fentanyl Sandoz MAT

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine

  Nemojte koristiti lek Fentanyl Sandoz MAT posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Iskorišćeni flaster treba čvrsto presaviti na pola, sa lepljivim stranama na unutra, i ukloniti kao kućni otpad. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Za uklanjanje neiskorišćenih transdermanilnih flastera obratite se za savet farmaceutu


Šta sadrži lek Fentanyl Sandoz MAT


Sadržaj aktivnih supstanci: FentanylSandoz MAT25 mikrograma/h,transdermalniflaster

Jedan transdermalni flaster (resorpciona površina 10,5 cm2) sadrži 5,78 mg fentanila (što odgovara oslobađanju

supstance brzinom od 25 mikrograma/h)


FentanylSandoz MAT50 mikrograma/h,transdermalniflaster

Jedan transdermalni flaster (resorpciona površina 21 cm2) sadrži 11,56 mg fentanila (što odgovara oslobađanju supstance brzinom od 50 mikrograma/h)


FentanylSandoz MAT100 mikrograma/h,transdermalniflaster

Jedan transdermalni flaster (resorpciona površina 42 cm2) sadrži 23,12 mg fentanila (što odgovara oslobađanju supstance brzinom od 100 mikrograma/h)


Sadržaj pomoćnih supstanci: Polietilen-tereftalat folija

Polietilen-tereftalat folija, silikonizovana

Poli-(2-etilheksil-akrilat, vinilacetat) Ulje soje, prečišćeno

Kolofonijum lepak, hidrogenizovan


Kako izgleda lek Fentanyl Sandoz MAT i sadržaj pakovanja


Izgled: poluprovidni, transdermalni sistem, oblika kvadrata ili pravougaonika sa zaobljenim uglovima i sa mogućim sporadičnim kristalima, zaštićen providnom, dvodijelnom plastičnom folijom.


Transdermalni flasteri su pakovani pojedinačno, po jedan u kesici (papir-politetilen-aluminijum-polietilen). Pakovanja sadrže po 5 transdermalnih flastera

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija Proizvođač:

Hexal AG

Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju, duplikat Rp mora biti označen sa ''kopija'').


Broj i datum dozvole:


Fentanyl Sandoz® MAT transdermalni flaster, 25 mcg/h: 515-01-05677-13-001 od 25.03.2014. Fentanyl Sandoz® MAT transdermalni flaster, 50 mcg/h: 515-01-05678-13-001 od 25.03.2014. Fentanyl Sandoz® MAT transdermalni flaster, 100 mcg/h: 515-01-05681-13-001 od 25.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z