FISKocr

Valproix


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲ Valproix®, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg

Pakovanje: blister, 3x10 (ukupno 30 tableta sa produženim oslobađanjem)


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: MiloradaJovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


▲ Valproix®, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg, valproinska kiselina, natrijum-valproat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Valproix® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Valproix®

 3. Kako se upotrebljava lek Valproix®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Valproix®

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK VALPROIX® I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Valproix® sadrži aktivnu supstancu natrijum-valproat, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju antikonvulzivi ili antiepileptici. Deluje tako što pomaže umirenju moždanih aktivnosti.

Namenjen je za:

-lečenje epilepsije (konvulzivnih napada) kod odraslih i dece,

-lečenje manije,u okviru bolesti pod nazivom „bipolarni poremećaji“, kada se osećate jako uznemireno, uzbuđeno ili ste preterano hiperaktivni, zaneseni. Upotrebljava se i kada se u terapiji ne može koristiti litijum. Lek je u obliku tableta sa produženim oslobađanjem, što znači da se aktivna supstanca natrijum-valproat postepeno oslobađa iz tablete tokom određenog vremenskog perioda.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VALPROIX®

Lek Valproix® ne smete koristiti:


Testovi krvi

Valproix® može da utiče na promenu nivoa enzima jetre, soli ili šećera u krvi ili urinu.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili traje duže od par dana, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK VALPROIX®


  Rok upotrebe

  5 godina

  Nemojte koristiti lek Valproix® posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka. Čuvati van domašaja dece!


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Valproix®

Aktivne supstance: natrijum-valproat, valproinska kiselina.

Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 333mg natrijum-valproata i 145mg valproinske kiseline (ekvivalentno 500 mg natrijum-valproata).


Pomoćne supstance:hipromeloza (4.000 mPas); hipromeloza (15.000 mPas); kalijum-acesulfam; silicijum- dioksid, koloidni, hidratisani; natrijum-laurilsulfat; dibutilsebakat; bazni butil-metakrilatkopolimer; magnezijum- stearat; titan –dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Valproix®i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Tablete sa produženim oslobađanjem.

Bele, ovalne film tablete sa podeonom crtom na obe strane.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Valproix®, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg: 3 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Valproix®, tablete sa produženim oslobađanjem, 145mg + 333mg: 515-01-1710-10-001 od 07.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z