Moozeeck

Olanzapin Krka


UPUTSTVO ZA LEK


Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 7,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 10 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 15 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 20 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, D.D


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka Farma d.o.o.,


Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, 11000 Beograd, Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Broj rešenja: 515-01-06511-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06512-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06515-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06517-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06519-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


Olanzapin Krka, 5 mg oralna disperzibilna tableta

Olanzapin Krka, 7,5 mg oralna disperzibilna tableta

Olanzapin Krka, 10 mg oralna disperzibilna tableta

Olanzapin Krka, 15 mg oralna disperzibilna tableta

Olanzapin Krka, 20 mg oralna disperzibilna tableta olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Olanzapin Krka i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Olanzapin Krka

 3. Kako se upotrebljava lek Olanzapin Krka

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Olanzapin Krka

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-06511-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06512-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06515-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06517-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06519-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


 1. ŠTA JE LEK OLANZAPIN KRKA I ČEMU JE NAMENJEN


  Olanzapin Krka spada u grupu lekova koji se nazivaju antipsihotici i koristi se za lečenje sledećih stanja:


  Pokazalo se da lek Olanzapin Krka sprečava ponovno javljanje ovih simptoma kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem koji u maničnim epizodama reaguju na olanzapin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OLANZAPIN KRKA


  Lek Olanzapin Krka ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OLANZAPIN KRKA


Lek Olanzapin Krka uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Lekar će Vam reći po koliko tableta Olanzapin Krka treba da uzimate i koliko dugo treba da nastavite da ih uzimate. Dnevna doza leka Olanzapin Krka je između 5 i 20 mg.


Ako se Vaši simptomi ponovo pojave, posavetujte se sa lekarom, ali nemojte da prekidate da uzimate lek, osim ako Vam lekar tako ne preporuči.


Prema uputstvu lekara, tablete Olanzapin Krka treba da uzimate jednom dnevno. Pokušajte da uzimate tablete svakog dana u isto vreme. Hrana nema uticaj na dejstvo leka.


Kako se upotrebljava lek Olanzapin Krka

Pažljivo rukujte tabletama Olanzapin Krka zato što se lako lome. Nemojte uzimati tablete vlažnim rukama zato što se mogu polomiti. Da biste izvadili tabletu iz pakovanja:

 1. Uhvatite za blister i duž perforacije otkinite jedan deo blistera.

 2. Na označenom mestu podignite foliju i pažljivo je skinite.

 3. Tabletu izvadite iz blistera.

 4. Stavite tabletu na jezik odmah nakon što ste je izvadili iz blistera.


Ona počinje da se rastvara u ustima posle nekoliko sekundi, a zatim je možete progutati s vodom ili bez nje. Usta moraju biti prazna pre nego što stavite tabletu na jezik.


Tabletu možete staviti i u čašu vode. Odmah je popijte.


Broj rešenja: 515-01-06511-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06512-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06515-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06517-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06519-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


Ako ste uzeli više leka Olanzapin Krka nego što je trebalo


Pacijenti koji su uzeli više leka Olanzapin Krka nego što bi trebalo, imali su sledeće simptome: ubrzan rad srca, uznemirenost/agresivnost, problemi sa govorom, nevoljni pokreti (naročito lica i jezika) i snižen nivo svesti. Ostali simptomi mogu da budu: akutna zbunjenost, grčevi, napadi (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, znojenja, oticanja, ukočenosti mišića i ošamućenosti ili pospanosti, usporavanje disanja, aspiracija, povišen ili snižen krvni pritisak poremećaj srčanog ritma sa srčanim zastojem. Odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolnici ako osetite bilo koji od navedenih simptoma. Lekaru pokažite pakovanje leka koji koristite.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Olanzapin Krka


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek Uzmite tabletu čim se setite. Nemojte uzimati dve dnevne doze u jednom danu. Ako naglo prestanete da uzimate lek Olanzapin Krka

Nemojte da prekinete da uzimate tablete samo zato što se osećate bolje. Važno je da tablete Olanzapin Krka

nastavite da uzimate onoliko dugo vremena koliko je to lekar odredio.


Ako naglo prekinete da uzimate lek Olanzapin Krka, mogu da se pojave simptomi kao što su znojenje, nesanica, drhtanje, napetost ili mučnina i povraćanje. Možda će Vam lekar predložiti da dozu leka postepeno smanjujete pre nego što potpuno prekinete lečenje.


Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Olanzapin Krka može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Odmah se obratite lekaru ako imate:

 2. KAKO ČUVATI LEK OLANZAPIN KRKA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Olanzapin Krka posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Olanzapin KrkaBroj rešenja: 515-01-06511-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06512-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06515-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06517-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06519-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)


Kako izgleda lek Olanzapin Krka i sadržaj pakovanja


Olanzapin Krka oralne disperzibilne tablete su okrugle, blago bikonveksne, mramorirane tablete, žute boje sa mogućim prisustvom tačkica po površini.


Na raspolaganju su kutije sa 28 oralno disperzibilnih tableta u blisterima. U kutiji su 4 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 oralno disperzibilnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka Farma d.o.o., Jurija Gagarina 26/V/II, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, D.D., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta 5 mg, 28 x (5mg): 515-01-06511-13-001 od 17.07.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta 7,5 mg, 28 x (7,5mg): 515-01-06512-13-001 od 17.07.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta 10 mg,

28 x (10mg): 515-01-06515-13-001 od 17.07.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta 15 mg, 28 x (15mg): 515-01-06517-13-001 od 17.07.2014.

Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta 20 mg, 28 x (20mg): 515-01-06519-13-001 od 17.07.2014.


Broj rešenja: 515-01-06511-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg) Broj rešenja: 515-01-06512-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (7.5mg) Broj rešenja: 515-01-06515-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg) Broj rešenja: 515-01-06517-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg) Broj rešenja: 515-01-06519-13-001 od 17.07.2014. za lek ▲ Olanzapin Krka, oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z