ferring Apoteke Apoteke

Ranitidin

rastvor za inj./ inf.; 50mg/2ml; ampula, 5x2ml
CENA: 271,39 din.

film tabl. 20x150mg
CENA: 370,39 din.

šumeće tabl. 20x150mg
CENA: 413,42 din.

šumeća tableta; 300mg; ukupno 30 kom, strip, 15x2 kom
CENA: 1.236,71 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Ranitidin, 75 mg, šumeća tableta

Pakovanje: ukupno 20 šumećih tableta, strip, 10 x 2 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Ranitidin, 75 mg, šumeća tableta


INN: ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ranitidin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Ranitidin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ranitidin

 3. Kako se upotrebljava lek Ranitidin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ranitidin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RANITIDIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Ranitidin sadrži aktivnu supstancu ranitidin, koja pripada grupi antagonista H2 receptora. Namenjen je lečenju određenih stanja i bolesti u kojima je pojačano lučenje želudačne kiseline.

  Želudačna kiselina pomaže u procesu varenja hrane, ali ukoliko se luči preterano, može dovesti do pojave gorušice i otežanog varenja.


  Lek Ranitidin deluje tako što smanjuje prekomernu kiselost u želucu i koristi se u ublažavanju simptoma gorušice, otežanog varenja, povećane kiselosti u želucu i sa njom povezanog otežanog varenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RANITIDIN


  Lek Ranitidin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RANITIDIN


  Lek Ranitidin je namenjen za oralnu primenu.


  Odrasli (uključujući starije osobe) i deca uzrasta 16 godina i starija:


  Jednu šumeću tabletu rastvoriti u čaši vode (2 dl) i popiti odjednom čim se penušanje završi. Ukoliko simptomi traju duže od jednog sata ili se ponovo javljaju, uzeti još jednu tabletu na isti način.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Ranitidin može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata. U većini slučajeva, neželjena dejstva su retka, a neka su blagog intenziteta i prolazna.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite terapiju i odmah se obratite Vašem lekaru:


 5. KAKO ČUVATI LEK RANITIDIN


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Ranitidin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Držite lek Ranitidin van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 30 oC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ranitidin Ranitidin, 75 mg, šumeće tablete 1 šumeća tableta sadrži:

ranitidin 75 mg

(u obliku ranitidin-hidrohlorida)


Ostali sastojci su:

Natrijum-karbonat, bezvodni; limunska kiselina, bezvodna; aroma grapefruit; saharin-natrijum; natrijum benzoat; povidon K-30.


Kako izgleda lek Ranitidin i sadržaj pakovanja


Ranitidin, 75 mg, šumeće tablete

Ranitidin šumeće tablete su okrugle, ravne tablete bele do svetlo žute boje.


Unutrašnje pakovanje: 10 papir/Al/PE/Syrlin (strip) folija sa po 2 šumeće tablete. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži ukupno 20 šumećih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-03813-13-001 od 09.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines