Moozeeck

Farin


UPUTSTVO ZA LEK


Farin® 5 mg; tableta Pakovanje: blister; 3 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


FARIN® 5 mg; tablete


INN: varfarin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Farin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Farin

 3. Kako se upotrebljava lek Farin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Farin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FARIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek FARIN sadrži aktivnu supstancu varfarin koja pripada grupi lekova Antikoagulansi. Deluje tako što smanjuje koagulaciju, odnosno sprečava zgrušavanje krvi i stvaranje krvnih ugrušaka u krvnim sudovima.

  FARIN se upotrebljava za prevenciju stvaranja i terapiju tromboembolija (krvnih ugrušaka) kod sledećih stanja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FARIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek FARIN ne smete koristiti:


  Lek se ne primenjuje u slučaju:


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svome lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


  Kada uzimate lek FARIN posebno vodite računa:


  Pre primene leka obavestite svog lekara ako imate neko oboljenje srca, jetre, bubrega, štitaste žlezde, čir želuca ili dvanaestopalačnog creva, povišen krvni pritisak, bakterijski endokarditis, ili bilo koji poremećaj krvi (hemofilija, trombofilija, anemija itd.).

  Neophodno je da obavestite svog lekara ako ste imali šlog ili neku hiruršku intervenciju, uključujući i

  vađenje zuba.

  Rizik od krvarenja biće takođe povećan ukoliko istovremeno uzimate neke druge lekove (npr. nesteroidni antiinflamatorni lekovi – NSAID) ili biljne preparate (npr. kantarion, brusnica), zatim


  ukoliko imate više od 65 godina, ili u slučaju maligniteta ili traume.

  Takođe, obavestite svog lekara ukoliko ste nedavno značajnije izgubili/dobili na telesnoj težini, prestali sa pušenjem, zatim ukoliko ste bolovali od neke akutne bolesti, imali povraćanje ili proliv, uzimali veću količinu alkohola, ili neku vrstu hrane bogate vitaminom K (zeleno lisnato povrće, brokoli, džigerica).


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

  Uzimanje drugih lekova, kao i nekih biljnih preparata i vitamina, može uticati na delovanje varfarina. Lekovi koji se ne smeju koristiti istovremeno sa varfarinom su fibrinolitici – lekovi koji rastvaraju krvne

  ugruške (streptokinaza, alteplaza).


  Istovremeno korišćenje drugih lekova može povećati ili smanjiti dejstvo varfarina, pa se moraju primenjivati sa posebnim oprezom, ili ih treba izbegavati.


  Lekovi čiju primenu treba izbegavati, ili primenjivati sa posebnim oprezom i pojačanim nadzorom: lekovi koji smanjuju zgrušavanje krvi (nefrakcionisani heparini - heparini male molekulske mase; direktni inhibitori trombina - bivalirudin, dabigatran; sintetski inhibitori faktora Xa - fondaparinuks, rivaroksaban), lekovi koji mogu inhibisati aktivnost trombocita ili proces hemostaze (klopidogrel; dipiridamol; antagonisti glikoproteinskog receptora IIb/IIIa - eptifibatid, tirofiban, abciksimab; prostaciklin), sulfinpirazon, antidepresivi (triciklični i SSRI), NSAID (uključujući aspirin, kao i selektivni COX-2 inhibitori – koksibi).


  Lekovi koji povećavaju delovanje varfarina su: alopurinol, antiaritmijski lekovi (amiodaron, propafenon), paracetamol (produžena redovna upotreba), neki antibiotici (eritromicin, azitromicin, sulfametoksazol, metronidazol), antimikotici iz grupe azola (ketokonazol, flukonazol), hemioterapijski lekovi (kapecitabin, erlotinib), disulfiram, omeprazol, tamoksifen, metilfenidat, hipolipemici (fibrati, fluvastatin), zafirlukast.


  Lekovi koji smanjuj u efekat varfarina su: azatioprin, antiepileptici (barbiturati, fenitoin, karbamazepin), grizeofulvin, oralni kontraceptivi koji sadrže estrogen, primidon, rifampicin.

  Vitamin K smanjuje antikoagulantno dejstvo varfarina. Orlistat može smanjiti resorpciju vitamina K, dok holestiramin i sukralfat mogu smanjiti resorpciju varfarina.

  Kortikosteroidi, nevirapin, ritonavir mogu različito uticati na dejstvo varfarina (povećavati ili smanjiti dejstvo).


  Biljni preparati: kantarion se ne sme primenjivati zajedno sa varfarinom, jer je dokazano da smanjuje koncentraciju varfarina u plazmi, i samim tim njegovu efikasnost. Ne savetuje se primena brusnice u toku terapije varfarinom zbog povećanja rizika od krvarenja.Ukoliko koristite preparate ili sok od brusnice u terapiji urinarnih infekcija, obavezno obavestite Vašeg lekara o tome.


  Akutno unošenje velike količine alkohola može povećati efekat varfarina, dok je u slučaju hroničnog alkoholizma efekat varfarina smanjen.


  Uzimanje leka FARIN sa hranom ili pićima


  Za vreme uzimanja leka FARIN ne preporučuje se upotreba alkohola jer može uticati na dejstvo varfarina.


  Antikoagulantnu aktivnost varfarina može umanjiti hrana bogata vitaminom K (džigerica, brokoli, zeleno lisnato povrće). Ne savetuje se primena brusnice i grejpfruta u toku terapije varfarinom. Pacijenti moraju zatražiti medicinski savet pre promena u ishrani.


  Primena leka FARIN u periodu trudnoće i dojenja


  Zabranjena je upotreba varfarina za vreme trudnoće (prvi i treći trimestar) zbog mogućeg štetnog dejstva na plod. Žene u reproduktivnom periodu, koje primaju varfarin, treba da koriste efikasnu kontracepciju u toku lečenja.

  FARIN se može koristiti u toku dojenja. Varfarin prelazi u mleko dojilja u vrlo maloj količini i nema antikoagulantno dejstvo na odojče.


  Uticaj leka FARIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Varfarin ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka FARIN


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FARIN


  Lek se upotrebljava oralno.


  Doziranje leka FARIN je individualno. Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka u zavisnosti od oboljenja. Doza leka biće podešavana u skladu sa dobijenim rezultatima laboratorijskih testova krvi, koji će se sprovoditi redovno u toku terapije.

  Uobičajena početna doza varfarina je 10 mg tokom dva dana. U većini slučajeva je dovoljna početna

  doza od 5 mg dnevno. Kod starijih pacijenata i kod onih sa povećanim rizikom od krvarenja početna doza može biti manja od 5 mg dnevno.

  Doze održavanja su od 3 do 9 mg dnevno. Lek se uzima svakog dana u isto vreme.


  Ukoliko primetite da FARIN suviše jako ili slabo deluje na vaš organizam, obavestite svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka FARIN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka FARIN nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Predoziranje se može manifestovati krvarenjima iz raznih tkiva i organa (krv u urinu-hematurija, crna stolica-melena, pojačano menstrualno krvarenje, krvarenje u koži-petehije, ekhimoze, krvarenje iz desni ili drugih sluzokoža, krvarenje iz posekotina pri brijanju, povređivanju itd.).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FARIN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, propuštenu dozu uzmite ukoliko se setite u narednih 2-3 sata. Ukoliko je prošlo više vremena, propuštenu dozu uzmite tek narednog dana u predviđeno vreme, i obavezno obavestite Vašeg lekara o tome.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FARIN


  Ne smete naglo prestati sa uzimanjem leka bez konsultacije sa svojim lekarom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek FARIN kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.. Odmah se javite lekaru ukoliko u toku primene leka dođe do pojave groznice, otežanog disanja ili gušenja.

  U toku primene leka FARIN mogu se javiti krvarenja u gastrointestinalnom traktu, urogenitalnom traktu, centralnom nervnom sistemu, rektalno krvarenje ili krvarenje iz nosa. Takođe se mogu javiti: groznica, mučnina, povraćanje, dijareja, crna stolica-melena, reakcije preosetljivosti, kožne reakcije (svrab, osip, purpura, nekroza kože, sindrom lividnih prstiju), alopecija (gubitak kose), žutica, poremećaj funkcije jetre i upala pankreasa (pankreatitis). Mogu se javiti promene u laboratorijskim testovima krvi (pad vrednosti hemoglobina i hematokrita).

  U slučaju pojave ovih ili eventualno i drugih simptoma koji bi mogli biti neželjena reakcija na FARIN, a

  nisu pomenuti, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FARIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FARIN®


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži 5 mg varfarin-natrijuma.


Sadržaj pomoćnih supstanci: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; povidon; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek FARIN i sadržaj pakovanja


Izgled:

okrugle bikonveksne tablete bele do skoro bele boje, sa naznačenom podeonom crtom na jednoj strani.


Pakovanje:

3 AL/PVC-tvrdi PVC blistera sa po 10 tableta (30 tableta) u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d. . Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7681-11-001 od 10.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z