merck Apoteke Apoteke

Glucophage

film tableta; 500mg; ukupno 30 kom; blister, 2x15 kom
CENA: 136,88 din.

film tableta; 850mg; blister, 2 x 15 kom
CENA: 201,56 din.

 film tableta; 1000mg; blister, 2 x 15 kom
CENA: 252,65 din.

film tableta; 500mg; ukupno 60 kom; blister, 4x15 kom
CENA: 272,18 din.

film tableta; 1000mg; ukupno 60 kom; blister, 4x15 kom
CENA: 462,13 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Glucophage ®, film tablete, 500 mg Pakovanje: ukupno 30 film tableta, blister, 2×15 kom.


Glucophage ®, film tablete, 500 mg Pakovanje: ukupno 50 film tableta, blister, 5×10 kom.


Glucophage ®, film tablete, 500 mg Pakovanje: ukupno 60 film tableta, blister, 4×15 kom.


Glucophage ®, film tablete, 1000 mg Pakovanje: 30 film tableta, blister, 2×15 kom


Glucophage ®, film tablete, 1000 mg Pakovanje: 60 film tableta, blister, 4×15 komProizvođač:


Adresa:

 1. Merck S.L.

 2. Merck Sante s.a.s.

 3. Merck KGaA & Co. Werk Spittal

 4. Merck KGaA

 5. Famar Lyon


 1. Mollet des Valles, Poligon Merck, Španija

 2. 2 rue du Pressoir Vert-45400, Semoy, Francuska

 3. Spittal/Drau, Hosslgasse 20, 9800, Austrija

 4. Frankufurter Str. 250, Darmstadt, Nemačka

 5. 29 avenue Charles de Gaulle, Saint-Genis Laval, Francuska


  Podnosilac zahteva: Merck d.o.o.


  Adresa: Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, Srbija


  Glucophage® 500 mg film tablete Glucophage® 1000 mg film tablete


  metformin hidrohlorid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glucophage i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glucophage

 3. Kako se upotrebljava lek Glucophage

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glucophage

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLUCOPHAGE I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Glucophage?

  Glucophage sadrži metformin, lek koji se koristi u terapiji dijabetesa.Pripada grupi lekova koji se zovu bigvanidi. Glucophage pomaže da se nivo glukoze u Vašoj krvi dovede što je moguće bliže normalnom nivou.


  Insulin je hormon koga proizvodi pankreas koji omogućava organizmu da preuzima glukozu (šećer) iz krvi. Vaše telo koristi glukozu za stvaranje energije ili ga čuva za buduću upotrebu.

  Ako imate dijabetes (šećernu bolest), Vaš pankreas ne proizvodi dovoljno insulina ili Vaše telo nije u stanju da pravilno koristi insulin koji proizvodi. Ovo dovodi do visokog nivoa glukoze u Vašoj krvi. Glucophage pomaže da se nivo glukoze u Vašoj krvi dovede što je moguće bliže normalnom nivou.


  Ako ste gojazna odrasla osoba, uzimanje leka Glucophage tokom dužeg perioda takođe pomaže da se smanji rizik od komplikacija vezanih za dijabetes.Upotreba leka Glucophage je povezana sa stabilnom telesnom masom ili neznatnim smanjenjem telesne mase.


  Kada se lek Glucophage koristi?

  Glucophage se koristi za lečenje pacijenata obolelih od dijabetesa tipa 2 (koji se zove još i „insulin nezavisni dijabetes“) kada dijeta ili vežba sami po sebi nisu dovoljni da se kontroliše nivo glukoze u Vašoj krvi. Pre svega se koristi kod gojaznih pacijenata.


  Odrasle osobe mogu u terapiji dijabetesa da uzimaju samo Glucophage ili u kombinaciji sa drugim lekovima (lekovi koji se uzimaju oralno ili insulin).

  Deca starosti 10 godina i preko i adolescenti mogu da uzimaju Glucophage samostalno ili u kombinaciji sa insulinom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLUCOPHAGE

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Ne koristite Glucophage

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLUCOPHAGE


  Uvek uzimajte Glucophage tačno kako Vam je Vaš lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni.

  Glucophage ne može zameniti prednosti koje Vam donosi zdrav život. Nastavite da pratite savet o dijeti koju Vam je propisao Vaš lekar i redovno vežbajte.


  Uobičajena doza

  Deca starosti 10 godina i preko i adolescenti obično počinju sa 500 mg ili 850 mg leka Glucophage jednom


  dnevno. Maksimalna dnevna doza je 2000 mg koja se uzima u 2 ili 3 pojedinačne doze. Lečenje dece uzrasta 10-12 godina se preporučuje samo na poseban zahtev lekara jer postoji vrlo malo iskustva u lečenju ove starosne grupe.


  Odrasli obično počinju sa 500 mg ili 850 mg leka Glucophage dva ili tri puta dnevno. Maksimalna dnevna doza je 3000 mg koja se uzima u 3 pojedinačne doze.


  Ukolikokoristiteiinsulin, Vaš lekar će Vam reći kako da počnete sa lekom Glucophage .


  Praćenje

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Glucophage može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada ih ne dobijaju svi. Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti:


  Veoma česta neželjena dejstva (kod više od 1 od 10 ljudi)

 5. KAKO ČUVATI LEK GLUCOPHAGE


  Držati lek Glucophage van domašaja i vidokruga dece! Ukoliko dete koristi lek Glucophage, upotreba mora biti pod nadzorom roditelja ili staraoca.


  Rok upotrebe


  Glucophage, tablete, 500mg: 5 godina. Glucophage, tablete, 1000mg: 3 godine.


  Ne upotrebljavati lek Glucophage posle isteka roka trajanja koji je naznačen na kutiji ili blisteru. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Glucophage

Aktivna supstanca je metformin-hidrohlorid. Glucophage, tablete, 500mg:

Jedna film tableta sadrži 500 mg metformin - hidrohlorida što odgovara 390 mg metformina (baze). Za listu ekscipijenasa videti odeljak 6.1.


Glucophage, tablete, 1000mg:

Jedna film tableta sadrži 1000 mg metformin - hidrohlorida što odgovara 780 mg metformina (baze). Za listu pomoćnih supstanci videti odeljak 6.1.Kako izgleda lek Glucophage i sadržaj pakovanja

Glucophage, tablete, 500mg:

Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje.

Pakovanje: 30 film tableta (2×15), 50 film tableta (5x10) i 60 film tableta (4×15) u prozirnim blister pakovanjima (PVC-aluminijum).


Glucophage, tablete, 1000mg:

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete, sa podeonom crtom na obe strane i ugraviranim „1000“ na jednoj strani. Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.

Pakovanje: 30 film tableta (2x15) i 60 film tableta (4×15) u prozirnim blister pakovanjima (PVC-aluminijum).


Nosilac dozvole

Merck d.o.o. Omladinskih brigada 90v 11070 Novi Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje na lekarski recept


Broj i datum dozvole:

Glucophage500mg,ukupno30kom,blister,2x15kom; 515-01-00582-14-001od10.09.2014. Glucophage500mg,ukupno50kom,blister,5x10kom; 515-01-00581-14-001od10.09.2014. Glucophage500mg,ukupno60kom,blister,4x15kom; 515-01-00583-14-001od10.09.2014. Glucophage1000mg,ukupno30kom,blister, 2x15kom;515-01-00584-14-001od10.09.2014. Glucophage1000mg,ukupno60kom,blister, 4x15kom:515-01-00586-14-001od10.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines