FISKocr

Vivace Plus,


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Vivace Plus®, tablete, 5mg+25mg Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Vivace Plus®, 5mg+25mg, tablete


INN ramipril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vivace Plus®, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vivace Plus®,

 3. Kako se upotrebljava lek Vivace Plus®,

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vivace Plus®,

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIVACE PLUS® I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Vivace Plus® je kombinacija dva leka koji se zovu ramipril i hidrohlortiazid.

  Ramipril pripada grupi lekova koji se nazivaju „ACE inhibitori“ (Inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima).

  On deluje tako što:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIVACE PLUS®


  Lek Vivace Plus® ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIVACE PLUS®

  Lek Vivace Plus® uvek uzimajte tačno onako kao što Vam je doktor propisao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom.


  Svaki dan, u isto vreme (najčešće u jutarnjim časovima), progutajte tabletu sa malo tečnosti. Nemojte drobiti ili žvakati tabletu.


  Koliko tableta treba da uzmete?


  Terapija povišenog krvnog pritiska

  Vaš lekar će prilagođavati dozu dok se ne postigne kontrola krvnog pritiska.


  Odrasli

  Ukoliko ste starija osoba, Vaš lekar će Vam propisati nižu početnu dozu, a zatim će dozu postepenije povećavati.

  Ako ste uzeli više leka Vivace Plus® nego što je trebalo


  Obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nemojte voziti do bolnice, već neka Vas neko odveze ili zovite hitnu pomoć. Ponesite lek sa sobom, da bi lekar znao šta ste popili.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vivace Plus®


  Ukoliko ste propustili da uzmete lek, sačekajte vreme za sledeću dozu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste propustili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vivace Plus®


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Vivace Plus® može izazvati određena neželjena dejstva.


  Prestanite sa primenom leka i kontaktirajte odmah Vašeg lekara ili stanicu hitne pomoći ukoliko Vam se jave sledeća ozbiljna neželjena dejstva:Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije opisano u ovom uputstvu, molimo Vas obratite se lekaru ili farmaceutu.


Rok upotrebe


2 (dve) godine

Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


Čuvanje


Čuvati na temperaturi do 25º C. Čuvati van domašaja dece!


Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Vivace Plus®

Jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlortiazida. Pomoćne supstance:

natrijum-hidrogenkarbonat;

laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob preželatinizovan 1500; natrijum-stearilfumarat;


Kako izgleda lek Vivace Plus® i sadržaj pakovanja


Tablete Vivace Plus® su bele ili skoro bele, duguljaste, neobložene, ravne tablete, 5.0 x 10.0mm, sa podeonom crtom na jednoj strani i na bočnim zidovima i oznakom 25 na jednoj strani.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: 4 Al/Al blistera sa po 7 tableta Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta.


Zdravlje A.D, Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-5637-09-001 od 23.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z