regeneron Apoteke Apoteke

RHINOSTOP


UPUTSTVO ZA LEKRHINOSTOP® , 251,00 mg + 61,20 mg + 2,54 mg, tablete Pakovanje ukupno 10 tableta, blister, 1 x 10 tableta


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


RHINOSTOP® , 251,00 mg + 61,20 mg + 2,54 mg, tablete Paracetamol, Pseudoefedrin, Hlorfenamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek RHINOSTOP , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek RHINOSTOP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RHINOSTOP

 3. Kako se upotrebljava lek RHINOSTOP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek RHINOSTOP

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RHINOSTOP I ČEMU JE NAMENJEN


  RHINOSTOP tablete pripadaju grupi lekova koji deluju na ublažavanje bola i snižavanje povišene telesne temperature (analgetici i antipiretici).


  RHINOSTOP tablete sadrže tri aktivne komponente, paracetamol, pseudoefedrin i hlorfenamin, čije se delovanje nadopunjuje.


  Paracetamol ublažava bolove i snižava povišenu telesnu temperaturu.


  Pseudoefedrin je nazalni dekongestiv. Deluje na male krvne sudove u sluznici nosa uzrokujući njihovo sužavanje, što ima za posledicu sprečavanje prekomernog izlučivanja lučenja nosnog sekreta i ublažavanje simptoma upale sluznice nosa i sinusa.


  Hlorfenamin svojim antihistaminskim delovanjem umanjuje začepljenost nosa, ublažava simptome curenja iz nosa, te suzenja i peckanja očiju.


  RHINOSTOP tablete se primenjuju za ublažavanje simptoma prehlade kao što su smanjenje kongestije sluznice nosa (zapušen nos) i gornjih respiratornih puteva, kijanje, curenje iz nosa, glavobolja.


  Ukoliko simptomi traju duže od tri dana ili se pogoršavaju, potrebno je da zatražite savet lekara. Ne preporučuje se kontinuirana primena leka duže od 5 dana.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RHINOSTOP


  Lek RHINOSTOP ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RHINOSTOP


  Lek RHINOSTOP tablete uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uputa za primenu leka

  RHINOSTOP tablete namenjene su za peroralnu primenu.


  Doziranje

  Pri primeni RHINOSTOP tableta trebate se pridržavati sledećih preporuka za doziranje:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek RHINOSTOP tablete, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Pri primeni RHINOSTOP tableta mogu se javiti sledeća neželjena delovanja (prema aktivnim komponentama leka):


  Paracetamol:


  Neželjena delovanja paracetamola su retka, ali je zabeležena pojava kožnog osipa, gastrointestinalne smetnje, smanjenog broja krvnih pločica (trombocitopenija) i smanjenog broja belih krvnih zrnaca (leukopenija, neutropenija).


  Pseudoefedrin:


  Retko:Ubrzan rad srca, nemir, nesanica, povišen krvni pritisak, kožni osip


  Veoma retko:Usporen rad srca, aritmije, vrtoglavica, strah, teskoba, obmane čula (halucinacije), glaukom zatvorenog ugla, zastoj mokraće , grčevi, napadi


  Ostala : mučnina, povraćanje, bledilo kože, pojačano znojenje, mišićna slabost.


  Hlorfenamin:


  Retko: od blaga sedacija do dubokog sna, vrtoglavica, nekoordinacija pokreta, smanjena sposobnost pamćenja, mišljenja, učenja, suva usta, zastoj mokraće, otežano mokrenje, zamućen vid, znojenje, mučnina, otežano disanje, pogoršanje simpotma glaukoma, zatvor


  Veoma retko: uznemirenost, zujanje u ušima, poremećaj spavanja, konvulzije, depresija, drhtanje, smanjen krvni pritisak, aritmija, osecaj trnjenja, mravinjanja, bockanja, žarenja u nekom delu tela


  Zabeleženi su slučajevi upalnih promena na koži praćenih ljuštenjem (eksfoliativni dermatitis), smanjenog broja krvnih pločica (trombocitopenija), smanjenog broja belih krvnih zrnaca (leukopenija), anemija kao posledica povećane razgradnje eritrocita. Kao posledica reakcije preosetljivosti zabeleženi su i kožni ospi, bronhospazam, postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju.

  .


  Prestanite s primenom RHINOSTOP tableta i odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite osip na koži ili osetite otežano disanje, oticanje lica, usana, jezika ili grla.


  Primenu RHINOSTOP tableta trebate prekinuti i odmah se obratiti Vašem lekaru ako osetite ili kod sebe primetite:


 5. KAKO ČUVATI LEK RHINOSTOP


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek RHINOSTOP tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek RHINOSTOP


1 RHINOSTOP tableta sadrži: Paracetamol 251,00 mg

Pseudoefedrin-hidrohlorid 61,20 mg

Hlorfenamin-maleat 2,54 mg

Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; hidroksipropilceluloza i

magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek RHINOSTOP i sadržaj pakovanja


Okrugle tablete, bele boje, na jednoj strani sa utisnutom oznakom “RHINOSTOP”. Kutija sa 10 tableta (1 blister sa 10 tableta).

Nosilac dozvole


Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6131-11-001 od 26.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines