Moozeeck

Enalapril Zdravlje Actavis


UPUTSTVOZA LEK


EnalaprilZdravljeActavis,tableta,10mg

Pakovanje: blister, 2x 10 tableta,

blister, 3x 10 tableta

EnalaprilZdravljeActavis,tableta,20mg

Pakovanje: blister, 2x 10 tableta,

blister, 3x 10 tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D., Leskovac


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D., Leskovac

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS, 10 mg, tableta ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS, 20 mg, tableta


enalapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enalapril Zdravlje Actavis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enalapril Zdravlje Actavis

 3. Kako se upotrebljava lek Enalapril Zdravlje Actavis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enalapril Zdravlje Actavis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Informacije za pacijente sa visokim krvnim pritiskom

  Šta je krvni pritisak?

  Pritisak koji prouzrokuje Vaše srce pumpanjem krvi u sve delove Vašeg tela se naziva krvni pritisak. Bez krvnog

  pritiska ne bi bilo cirkulisanja krvi u Vašem telu. Normalan krvni pritisak je deo dobrog zdravlja. Vaš krvni pritisak se menja tokom dana u zavisnosti od aktivnosti, stresa i uzbuđenja.


  Očitana vrednost Vašeg krvnog pritiska se sastoji od dve vrednosti, na primer 120/80. Prvi broj odražava silu dok Vaše srce pumpa krv. Drugi broj označava silu u miru, između srčanih otkucaja.


  Šta je visok krvni pritisak ili hipertenzija?

  Vi imate povišen krvni pritisak ili hipertenziju ukoliko Vaš pritisak ostaje visok čak i kada ste mirni i opušteni. Visok krvni pritisak se javlja kada krvni sudovi očvrsnu, što otežava protok krvi kroz njih.


  Kako znam da imam visok krvni pritisak?

  Obično nema bilo kakvih simptoma visokog krvnog pritiska. Jedini način da saznate da imate hipertenziju jeste da znate koliki Vam je krvni pritisak. Iz tog razloga, potrebno je da redovno proveravate Vaš krvni pritisak.


  Zašto je potrebno lečiti visok krvni pritisak?

  Visok krvni pritisak, ukoliko se ne leči, može oštetiti vitalne organe kao što su srce i bubrezi. Možete se dobro osećati i biti bez bilo kakvih simptoma, ali eventualna hipertenzija može prouzrokovati moždani udar, srčane napade, srčanu slabost, otkazivanje bubrega ili slepilo. Visok krvni pritisak se može lečiti i kontrolisati uzimanjem lekova kao što je enalapril.


  Lekar će Vam reći koje bi vrednosti Vaš krvni pritisak trebalo da ima. Imajte u vidu tu vrednost i postupajte po savetima Vašeg lekara kako da je postignete.

  Informacije za pacijente sa srčanom insuficijencijom Šta je srčana insuficijencija?

  Srčana insuficijencija je stanje u kome srčani mišić ne može dovoljno snažno da pumpa krv radi snabdevanja

  krvlju svih tkiva u organizmu. Srčana insuficijencija nije isto što i srčani napad. Kod nekih pacijenata dolazi do pojave srčane insuficijencije posle srčanih napada. Međutim, postoje takođe i drugi uzroci srčane insuficijencije. Pacijenti u ranim stadijumima srčane insuficijencije mogu biti bez bilo kakvih simptoma. Kako srčana slabost napreduje pacijenti mogu osećati otežano disanje ili se mogu lako zamarati posle lakih fizičkih aktivnosti kao što je hodanje. Tečnost se može nakupljati u različitim delovima tela, a u početku se to zapazi oko gležnjeva i na stopalima. Kod teške srčane slabosti, pacijenti mogu imati simptome čak i u miru.


  Zašto je potrebno lečiti srčanu insuficijenciju?

  Svi simptomi srčane insuficijencije mogu ograničavati vaše svakodnevne aktivnosti.

  Lekar Vam može preporučiti niz lekova koji mogu poboljšati simptome i znakove srčane insuficijencije (na

  primer, enalapril ili neki od diuretika). Ukoliko postupate prema savetima Vašeg lekara, može se poboljšati Vaša sposobnost da obavljate svakodnevne aktivnosti. Disaćete lakše, osećaćete se manje umorno i imaćete manje otoka.


  Kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom koji nemaju simptome, lečenje preparatima kao što je enalapril može


  biti od pomoći da se uspori napredovanje bolesti i pojava simptoma. Kod nekih pacijenata sa srčanom insuficijencijom koji imaju simptome, pokazalo se da enalapril usporava pogoršanje srčane insuficijencije. Pokazalo se takođe da, kod mnogih pacijenata, enalapril smanjuje rizik od pojave srčanih napada.


  Enalapril Zdravlje Actavis sadrži aktivnu supstancu koja se zove enalapril-maleat. Spada u grupu lekova koji se nazivaju ACE inhibitori, (inhibitori enzima angiotenzinske konvertaze).


  Enalapril Zdravlje Actavis je namenjen:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Enalapril Zdravlje Actavis ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS


  Lek Enalapril Zdravlje Actavis uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom:


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Enalapril Zdravlje Actavis

  Nemojte prestajati da uzimate lek, osim ako Vam to nije rekao lekar.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Enalapril Zdravlje Actavis, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

  ispoljiti kod svih.

  Sa ovim lekom može da dođe do sledećih neželjenih dejstva.


  Veoma je važno da odmah prestanete da uzimate lek Enalapril Zdravlje Actavis i potražite hitnu medicinsku pomoć ako počnete da osećate sledeće simptome:


 5. KAKO ČUVATI LEK ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS


  Rok upotrebe


  Rok trajanja leka je 18 (osamnaest) meseci.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 250C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Držati lek Enalapril Zdravlje Actavis van domašaja i vidokruga dece!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Enalapril Zdravlje Actavis


Enalapril Zdravlje Actavis, 10 mg: Jedna tableta sadrži 10 mg enalapril-maleata. Enalapril Zdravlje Actavis, 20 mg: Jedna tableta sadrži 20 mg enalapril-maleata.


Pomoćne supstance:


Enalapril Zdravlje Actavis, tablete, 10 mg: Laktoza, monohidrat;

Skrob, kukuruzni;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Povidon K-30;

Natrijum-hidrogenkarbonat;

Magnezijum-stearat; Boja čokolade E 155.


Enalapril Zdravlje Actavis, tablete, 20 mg: Laktoza, monohidrat;

Skrob, kukuruzni;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

Povidon K-30;

Natrijum-hidrogenkarbonat; Magnezijum-stearat;

Boja žuta E 110.


Kako izgleda lek Enalapril Zdravlje Actavisi sadržaj pakovanja


Enalapril Zdravlje Actavis, 10 mg: Okrugle, bikonveksne tablete, ružičasto-smeđe boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Enalapril Zdravlje Actavis, 20 mg: Okrugle, bikonveksne tablete, narandžaste boje sa sa utisnutom podeonom

crtom na jednoj strani.


Primarno pakovanje: Alu/Alu blister sa 10 tableta.

Sekundarno pakovanje: - kartonska kutija sa 20 tableta (2 blistera sa po 10 tableta) i uputstvo za lek;

- kartonska kutija sa 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE AD,

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Enalapril Zdravlje Actavis, tableta, 10 mg (2 x 10 tableta): 515-01-5188-11-001 od

10.02.2012

Enalapril Zdravlje Actavis, tableta, 10 mg (3 x 10 tableta): 515-01-4737-11-001 od

20.02.2012.

Enalapril Zdravlje Actavis, tableta, 20 mg (2 x 10 tableta): 515-01-5189-11-001 od

10.02.2012

Enalapril Zdravlje Actavis, tableta, 20 mg (3 x 10 tableta): 515-01-4739-11-002 od

20.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z