FISKocr

Voltaren Emulgel 2%


UPUTSTVO ZA LEK


Voltaren® Emulgel®2%,gel, 50g


Proizvođač: Novartis Consumer Health SA

Adresa: Route de l’Etraz, CH-1260, Nyon, Švajcarska Podnosilac zahteva: CLINRES FARMACIJA D.O.O.

Adresa: Pariske komune 11/13, 11070 Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)


Voltaren® Emulgel® 2%, gel INN: diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Voltaren Emulgel 2% da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Voltaren Emulgel 2% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Voltaren Emulgel 2%

 3. Kako se upotrebljava lek Voltaren Emulgel 2%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Voltaren Emulgel 2%

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)


 1. ŠTA JE LEK Voltaren Emulgel 2% I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Voltaren Emulgel 2% sadrži kao aktivnu supstancu diklofenak koji spada u grupu lekova zvanih nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Lek Voltaren Emulgel 2% je posebno formulisan za utrljavanje u kožu i dobro prodire kroz slojeve kože. Aktivna supstanca prodire duboko u upaljena tkiva.


  Lek Voltaren Emulgel 2% se koristi za ublažavanje bolova, smanjenje zapaljenja i otoka kod brojnih bolnih stanja koja pogađaju zglobove i mišiće.


  Može se koristiti:


  Za ublažavanje bolova, zapaljenja i otoka kod: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Voltaren Emulgel 2%


  Lek Voltaren Emulgel 2% ne smete koristiti:  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, ne koristite lek Voltaren Emulgel 2%.

  .


  Kada uzimate lek Voltaren Emulgel 2% , posebno vodite računa:


  Upozorite Vašeg lekara ukoliko imate ili ste imali:


  -čir na želucu

  -astmu  Uzimanje leka Voltaren Emulgel 2% sa hranom ili pićima


  Nema uticaja na primenu leka.


  Primena leka Voltaren Emulgel 2% u periodu trudnoće i dojenja


  Ne koristite lek Voltaren Emulgel 2% ako ste trudni, posebno u poslednjem trimestru trudnoće, jer to može imati negativan uticaj na novorođenče ili uzrokovati probleme tokom rađanja.

  Takođe, ne preporučuje se primena leka Voltaren Emulgel 2% u toku prvog i drugog trimestra trudnoće, ali uz nadzor lekara može se primeniti ukoliko je to krajnje neophodno.


  Ne koristite lek Voltaren Emulgel 2% ako dojite.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Voltaren Emulgel 2% na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Primena na koži leka Voltaren Emulgel 2% nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama.


  Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Voltaren Emulgel 2%


  Lek Voltaren Emulgel 2% sadrži propilenglikol, koji kod nekih ljudi može izazvati umeren, lokalizovan nadražaj kože kao i butilhidroksitoluen koji može izazvati lokalne kožne reakcije (npr.kontaktni dermatitis) ili iritaciju oka i mukoznih membrana.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Voltaren Emulgel 2%


Lek Voltaren Emulgel 2% koristite uvek onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Za odrasle i adolescente starije od 14 godina

Lek Voltaren Emulgel 2% nanesite 2 puta dnevno na obolelo mesto, ujutro i uveče što će otkloniti bol u narednih 12 sati.


Potrebna količina zavisi od veličine obolelog mesta: 2g do 4g leka Voltaren Emulgel 2% (količina gela koja se nanosi je veličine višnje do veličine oraha) dovoljno je za lečenje područja u prečniku oko 2 do 2,5cm .


Maksimalna dnevna doza iznosi 8 g. Maksimalna nedeljna doza iznosi 56 g.


Kako primeniti lek Voltaren Emulgel 2%

 1. Pre prve upotrebe uklonite pečat, tako da odvrnete i skinete zatvarač, suprotnu stranu zatvarača

  umetnete, zavrtite i uklonite pečat sa tube.


 2. Nežno istisnite manju količinu gela iz tube i nanesite na bolno ili otečeno mesto, nežno utrljavajući u kožu. Potrebna količina zavisi od veličine obolele ili otečene površine; obično je dovoljna količina koja varira od veličine trešnje do oraha. Prilikom utrljavanja gela u kožu možete osetiti blag efekat hlađenja.


 3. Operite ruke po završenom utrljavanju leka, osim ako lekom lečite ruke. Voltaren Emulgel 2% je isključivo za spoljašnju primenu.


  Koliko dugo je potrebno koristiti lek Voltaren Emulgel 2%


  Ne koristite lek Voltaren Emulgel 2% gel duže od:

Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)


Ako se bolovi i otoci ne smanje za 7 dana ili se stanje čak pogorša, posavetujte se sa svojim lekarom.


Pedijatrijska populacija (ispod 14 godina starosti):


Ne preporučuje se primena leka Voltaren Emulgel 2% gel kod dece mlađe od 14 godina.


Stariji pacijenti (iznad 65 godina starosti):


Uzima se uobičajena doza za odrasle.


Ako ste uzeli više leka Voltaren Emulgel 2% nego što je trebalo


Ako Vi ili Vaše dete greškom progutate lek Voltaren Emulgel 2% ili ste greškom koristili mnogo veću dozu od preporučene, odmah se obratite svom lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Voltaren Emulgel 2%


Ako ste zaboravili da nanesete lek Voltaren Emulgel 2% u za to predviđeno vreme, nanesite ga kada se setite, i zatim nastavite sa uobičajenom primenom gela.


Ne nanosite duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)


  Lek Voltaren Emulgel 2% kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Neka retka i vrlo retka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna.

  Ako Vam se pojave bilo koji od ispod navedenih znakova alergije, ODMAH PRESTANITE sa primenom leka Voltaren Emulgel 2% i odmah recite Vašem lekaru ili farmaceutu:


 2. KAKO ČUVATI LEK Voltaren Emulgel 2%


  Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)


  Lek Voltaren Emulgel 2% gel čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Voltaren Emulgel 2% posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i tubi. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja je 36 meseci.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati na temperaturi do 30 °C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Voltaren Emulgel 2% Aktivna supstanca: diklofenak-dietilamin.

1 g gela sadrži 23,2 mg diklofenak-dietilamina, što odgovara 20 mg diklofenak-natrijuma.


Pomoćne supstance: butilhidroksitoluen, dietilamin, izopropanol, karbomer, kokoilkaprilokaprat, makrogolcetosteariletar, oleilalkohol, parafin tečni, propilenglikol, parfem eukaliptusa, voda, prečišćena.


Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)


Kako izgleda lek Voltaren Emulgel 2% i sadržaj pakovanja


VoltarenEmulgel 2% je beo do žućkast, mek, homogen gel nalik kremu


Pakovanje sadrži 50g gela u troslojnoj PE/Al/PE tubi zatvorenoj sa zatvaračem sa navojem, u kartonskoj kutiji.


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

CLINRES FARMACIJA D.O.O., Pariske komune 11/13, 11070 Beograd, Srbija


Naziv i adresa proizvođača:

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-01317-13-001 od 27.05.2014


Broj rešenja: 515-01-01317-13-001 od 27.05.2014 za lek Voltaren® Emulgel ® 2%, gel, 50 g, (2%)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z