FISKocr

Iruzid


UPUTSTVO ZA LEK


Iruzid®, tableta, 10/12,5 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister,1 x 30 kom

Iruzid®, tableta, 20/25 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 1 x 30 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Iruzid®, 10/12,5 mg, tablete

Iruzid®, 20/25 mg, tablete


INN

lizinopril i hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Iruzid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Iruzid

 3. Kako se upotrebljava lek Iruzid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Iruzid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IRUZID I ČEMU JE NAMENJEN


  Iruzid tablete se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija). Iruzid je kombinacija dve aktivne supstance lizinoprila i hidrohlortiazida.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IRUZID

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

  preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Iruzid tablete ne smete da upotrebljavate:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IRUZID


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Iruzid. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte Iruzid kako Vam je Vaš lekar propisao. Ako niste sigurni kako se upotrebljava lek, proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza je jedna tableta jednom dnevno, uzeti svakog dana u isto vreme. Ako je neophodno, može se doza povećati na dve tablete, uzete jednom dnevno.

  Tablete treba progutati cele, sa čašom vode, svaki dan u isto vreme, pre ili posle jela.


  Uzimanje prve doze leka

  Zapamtite, prva doza ili povećanje doze leka Iruzid može prouzrokovati jači pad krvnog pritiska, što se manifestuje vrtoglavicom i ošamućenošću. Ukoliko Vam se pojave ovi simptomi odmah lezite, a takođe možete što pre da se konsultujete sa Vašim lekarom

  Odrasli

  Preporučena doza je jedna tableta leka Iruzid 10/12,5 mg ili Iruzid 20/25 mg, jednom dnevno. Vaš lekar će u zavisnosti od stanja Vaše bolesti da Vam propiše odgovarajuću dozu.


  Ukoliko se ne postigne očekivani terapijski efekat, Vaš lekar Vam može povećati dozu leka Iruzid 10/12,5 mg na dve tablete, koje se uzimaju jednom dnevno.


  Ukoliko već koristite diuretike, lekar vam može smanjiti ili čak ukinuti dozu, pre nego što počnete da uzimate lek Iruzid.Dejstvo leka Iruzid traje 24 sata, tako da je potrebno da uzimate tabletu jednom dnevno.


  Lek Iruzid se može uzimati u bilo koje vreme u toku dana, nezavisno od obroka.Izaberite vreme koje Vam najviše odgovara i uzimajte tablete svaki dan u to vreme.


  Deca

  Ne preporučuje se primena leka Iruzid kod dece .


  Prestanak lečenja

  Lečenje lekom Iruzid je obično dugotrajno. Veoma je važno da uzimate lek Iruzid svaki dan, onoliko dugo koliko Vam Vaš lekar preporuči. Nemojte prestati da uzimate lek Iruzid bez obzira što se dobro osećate, sve dok Vam to Vaš lekar ne kaže.


  Ako ste uzeli više leka Iruzid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Iruzid nego što je trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili se odmah javite u najbližu zdravstvenu ustanovu! Ponesite sa sobom kutiju leka, kako bi lekari znali koji ste lek uzeli.


  Najčešći simptomi predoziranja su nesvestica ili ošamućenost zbog pada krvnog pritiska.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Iruzid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.


  U slučaju da ste zaboravili da uzmete lek Iruzid, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko je došlo vreme da uzmete sledeću dozu, propuštenu dozu preskočite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Iruzid


  Nemojte sami, naglo da prestanete sa primenom leka Iruzid iako se dobro osećate, pogotovo ako ga uzimate duže vreme, nego se obavezno obratiteVašem lekaru koji će prekinuti terapiju postepenim smanjenjem doze.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi i lek Iruzid može da prouzrokuje neželjena dejstva, koja se ne moraju javiti kod svih osoba koje uzimaju lek.


  Lek Iruzid sadrži dva leka: lizinopril i hidrohlortiazid. Dole navedena neželjena dejstva se odnose na oba leka pojedinačno.


  Vaš lekar Vam može preporučiti da povremeno uradite laboratorijske analize, kako bi utvrdio da li lek Iruzid dovodi do nekih promena u Vašoj krvnoj slici.


  Neželjena dejstva navedena su prema učestalosti:


  Veoma česta

  javljaju se kod više od 1/10 pacijenata

  Česta

  javljaju se kod manje od 1/10 pacijenata, ali više od 1/100 pacijenata

  Povremena

  javljaju se kod manje od 1/100 pacijenata, ali više od 1/1,000 pacijenata

  Retka

  javljaju se kod manje od 1/1,000 pacijenata, ali više od 1/10,000 pacijenata

  Veoma retka

  javljaju se kod manje od 1/10,000 pacijenata, ali više od 1/100,000 pacijenata

  Nepoznata učestalost

  ne može se proceniti učestalost, na osnovu dostupnih podataka


  Moguća neželjena dejstva lizinoprila


  Ukoliko Vam se javi teška alergijska reakcija, odmah prekinite sa primenom leka Iruzid i hitno se obratite Vašem lekaru Simptomi se javljaju iznenada i uključuju:


 5. KAKO ČUVATI LEK IRUZID


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju (3 godine).


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Lek čuvati na temperaturi do 250C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Iruzid


Aktivna supstanca je lizinopril u obliku lizinopril, dihidrata i hidrohlortiazid.


Jedna Iruzid 10/12,5 mg tableta sadrži: 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril, dihidrata, 12,5 mg hidrohlortiazida i 22.0 mg manitola.


Pomoćne supstance: manitol (E421), kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat, skrob, kukuruzni skrob,preželatinizovan, magnezijum-stearat, FD&C Blue No.2 Aluminium Lake 0.4mg


Jedna Iruzid 20/25 mg tableta sadrži: 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril, dihidrata, 25 mg hidrohlortiazida i 44.0 mg manitola.


Pomoćne supstance: manitol (E421), kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat, skrob,kukuruzni, skrob,preželatinizovan, magnezijum-stearat, gvožđe(III)-oksid, crveni (boja E 172).


Kako izgleda lek Iruzid i sadržaj pakovanja

Tableta.


Iruzid 10/12,5 mg tablete su plave boje, heksagonalne, bikonveksne.

Iruzid 10/12,5 mg tablete: 30 (1x30) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.


Iruzid 20/25 mg tablete su svetloružičaste boje, okrugle, bikonveksne.

Iruzid 20/25 mg tablete: 30 (1x30) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2009.

Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Iruzid® 10/12,5mg tablete: 3943/2009/12 od 21.07.2009 Iruzid® 20/25mg tablete: 3942/2009/12 od 21.07.2009

Iruzid® 10/12,5mg tablete: 515-01-01285-14-001

Iruzid® 20/25mg tablete: 515-01-01284-14-001

Broj i datum obnove dozvole: Iruzid® 10/12,5mg tablete: Iruzid® 20/25mg tablete:

Iruzid® 10/12,5mg tablete: 09.10.2014. Iruzid® 20/25mg tablete: 09.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z