Apoteke Apoteke
gsk
Apoteke

Tritace

tabl. 28x2,5mg
CENA: 249,74 din.

tabl. 28x10mg
CENA: 379,24 din.

tabl. 28x5mg
CENA: 380,03 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TRITACE® tableta,2.5 mg

Pakovanje: blister, 2x14 kom


TRITACE® tableta, 5 mg

Pakovanje: blister, 2x14 kom


TRITACE® tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 2x14 kom


Proizvođač: Sanofi-Aventis S.p.A.

Adresa: Strada Statale N° 17, km 22, 67019 Scoppito, Italija

Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Tritace 2,5 mg, tableta Tritace 5 mg, tableta Tritace 10 mg, tableta


INN ramipril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tritace i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tritace

 3. Kako se upotrebljava lek Tritace

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tritace

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRITACE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Tritace sadrži aktivnu supstancu ramipril i spada u grupu lekova koji se zovu ACE-inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima) .


  Lek Tritace deluje tako što:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRITACE

  Lek Tritace ne smete koristiti:  Primena leka Tritace u periodu trudnoće i dojenja

  Trudnoća


  Morate obavestiti Vašeg lekara ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću.


  Vaš lekar će Vas posavetovati da prekinete sa primenom leka Tritace pre nego zatrudnite ili čim saznate da ste u drugom stanju i pređete na pogodnu allternativnu terapiju. Ne treba da uzimate lek Tritace u prvih 12. nedelja trudnoće i ne smete ga koristiti posle 13. nedelje jer njegova primena u trudnoći može oštetiti vaš plod.


  Dojenje


  Lek Tritace ne treba da uzimate ako dojite.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


  Uticaj leka Tritace na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Možete da osetite ošamućenost nakon uzimanja ovog leka. Ovo se češće dešava na početku lečenja lekom Tritace ili kada počnete da uzimate veće doze. Ako osetite ošamućenost nemojte da vozite ili da rukujete bilo kojim alatom ili mašinom..


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Tritace


  Nije primenljivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRITACE


  Uvek uzimajte lek Tritace tačno onako kako Vam je to Vaš lekar rekao.


  Ako imate bilo kakvih nedoumica posavetujte sa sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Uzimanje leka Tritace

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Tritace može imati neželjena dejstva mada se ona ne javljaju kod svih.


  Ako primetite bilo koje od navedenh neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka Tritace i odmah se obratite Vašem lekaru- možda će Vam biti porebna hitna medicinska pažnja.

 5. KAKO ČUVATI LEK TRITACE


  Čuvati lek van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle datuma isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.


  Čuvanje


  Bez posebnih uslova čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tritace


Jedna tableta Tritace® 2,5 mg sadrži 2,5 mg ramiprila. Jedna tableta Tritace® 5 mg sadrži 5 mg ramiprila. Jedna tableta Tritace® 10 mg sadrži 10 mg ramiprila.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

®

Tritace

tablete 2,5 mg:

Hidroksipropilmetilceluloza skrob kukuruzni, preželatinizovani, celuloza, mikrokristalna, natrijum- stearilfumarat, gvožđe(III)oksid, žuti (E172).

®

Tritace

tablete 5 mg:

Hidroksipropilmetilceluloza, skrob kukuruzni, preželatinizovani, celuloza, mikrokristalna, natrijum- stearilfumarat, gvožđe(III)oksid, crveni (E172).

®

Tritace

tablete 10 mg:

Hidroksipropilmetilceluloza, skrob kukuruzni, preželatinizovani, celuloza, mikrokristalna, natrijum- stearilfumarat.


Kako izgleda lek Tritace i sadržaj pakovanja

®

Tritace

2.5 mg, tablete

Duguljaste tablete, žućkaste boje, sa obostranom utisnutom podeonom crtom, oznakom “2.5” i zaštićenim znakom proizvođača sa jedne strane tablete i oznakom "HMR" i "2.5" sa druge strane tablete. Pakovanje sa 28 tableta, blister 2 x 14 kom.

®

Tritace

5 mg, tablete

Duguljaste tablete, ružičaste boje, sa obostranom utisnutom podeonom crtom, oznakom “5” i zaštićenim znakom proizvođača sa jedne strane tablete i oznakom "HMP" i "5" sa druge strane tablete.

Pakovanje sa 28 tableta, blister 2 x 14 kom.

®

Tritace

10 mg, tablete

Duguljaste tablete, bele boje, sa obostranom utisnutom podeonom crtom i oznakom "HMO" / "HMO"

sa jedne strane tablete.

Pakovanje sa 28 tableta, blister 2 x 14 kom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Sanofi-Aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Sanofi-Aventis S.p.A.

Strada Statale N° 17, km 22, 67019 Scoppito, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj rešenja: 515-01-2535-12-001 od 20.12.2012. za lek Tritace®; tableta; 2,5mg; blister, 2 x 14 tableta Broj rešenja: 515-01-2536-12-001 od 20.12.2012. za lek Tritace®; tableta; 5mg; blister, 2 x 14 tableta Broj rešenja: 515-01-2537-12-001 od 20.12.2012. za lek Tritace®; tableta; 10mg; blister, 2 x 14 tableta

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines