Moozeeck

Lopion forte


UPUTSTVO ZA LEK


Lopion® forte, tableta, 4 mg Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Sedište: Arhimandrita Jovana Rajića br.2, Novi Sad, Srbija

Adresa:

Mesto proizvodnje: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac zahteva: UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Adresa: Arhimandrita Jovana Rajića br.2, Novi Sad, Srbija


Lopion® forte, 4 mg, tableta


INN: molsidomin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lopion forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lopion forte

 3. Kako se upotrebljava lek Lopion forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lopion forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOPION FORTE I ČEMU JE NAMENjEN


  Lopion forte (molsidomin) je lek koji se koristi za lečenje bolesti srca koja se zove angina pektoris, koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina. Ovaj lek pojačava rad srca i poboljšava snabdevanje srca kiseonikom, dovodi do ublažavanja simptoma bolesti, bolje se podnosi fizičko opterećenje i ređi su napadi angine pektoris (bol iza grudne kosti).


  Ovaj lek nije prilagođen za terapiju akutnog napada angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOPION FORTE

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lopion forte ne smete koristiti:


  Lek Lopion forte ne smete koristiti :


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOPION FORTE


  Način primene: oralna upotreba.


  Angina pektoris: preporučena doza je jedna tableta 3 puta dnevno (12 mg molsidomina).

  U nekim slučajevima nestabilne angine pektoris Vaš lekar Vam može povećati dozu na četiri tablete dnevno (16 mg molsidomina).

  Vaš lekar će podeliti i prilagoditi dnevnu dozu u skladu sa zapaženim postignutim dejstvom i stepenom aktivnosti pacijenta. Efektivnu dozu treba dostići postepeno zbog rizika od glavobolje u nekim slučajevima.


  Ako imate utisak da je efekat leka Lopion forte tableta prejak ili preslab, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako ste uzeli više leka Lopion forte nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo može doći do pojave ozbiljnog pada krvnog pritiska (hipotenzije).

  Odmah razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lopion forte


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lopion forte tablete nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lopion forte


  Pre prestanka terapije lekom Lopion forte posavetujte se sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Lopion forte tablete može imati neželjena dejstva, iako ih svi ne prepoznaju.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOPION FORTE


  ČUVATI VAN DOMAŠAJA I VIDOKRUGA DECE.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lopion forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Lopion forte Aktivna supstanca

1 tableta sadrži 4 mg molsidomina


Pomoćne supstance Laktoza, monohidrat; krospovidon, makrogol 6000, magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Lopion forte i sadržaj pakovanja


Izgled tablete: duguljaste tablete, bele do skoro bele boje sa utisnutom podeonom crtom sa obe strane.


Pakovanje:

U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 PVC-aluminijumska blistera sa po 10 tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Arhimandrita Jovana Rajića br.2, Novi Sad


Proizvođač:

UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Arhimandrita Jovana Rajića br.2, Novi Sad Proizvodno mesto: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum izdavanja dozvole za lek (izdata kao uslovna dozvola za lek):


515-01-07355-13-001 od 08.01.2014.


Uslovna dozvola: izdaje se na period od 12 meseci.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z