FISKocr

Montelukast PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


Montelukast PharmaS tablete za žvakanje

5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta za žvakanje


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd,Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Montelukast PharmaS, 5 mg, tableta za žvakanje montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Montelukast PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Montelukast PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Montelukast PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Montelukast PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONTELUKAST PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Montelukast PharmaS je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira supstance poznate pod nazivom leukotrijeni. Leukotrijeni izazivaju sužavanje i oticanje disajnih puteva u plućima. Blokiranjem leukotrijena, Montelukast PharmaS poboljšava simptome astme i pomaže u kontroli astme.


  Lekar Vam je propisao Montelukast PharmaS za lečenje astme i sprečavanje pojave simptoma astme tokom dana i noći.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONTELUKAST PHARMAS


  Recite Vašem lekaru o bilo kojim zdravstvenim problemima ili alergijama koje Vi ili Vaše dete imate ili ste imali.


  Lek Montelukast PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MONTELUKAST PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Montelukast PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  U kliničkim istraživanjima sa tabletama za žvakanje montelukast od 5 mg najčešća prijavljena neželjena dejstva (javljaju se kod najmanje 1 na 100 pacijenata i kod manje od 1 na 10 pedijatrijskih pacijenata lečenih ovim lekom) za koja se smatra da su povezana sa lekom montelukast, bila su:


  Kod bolesnika sa astmom, a koji su lečeni montelukastom, prijavljeni su veoma retki slučajevi kombinacije simptoma sličnih gripu, trnci-mravinjanje,iglice ili utrnulost ruku i nogu, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Strauss-ov sindrom). Morate odmah obavestiti Vašeg lekara ako se kod Vas javi neki od ovih simptoma.


  Pitajte lekara ili farmaceuta za više informacija o neželjenim dejstvima. Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MONTELUKAST PHARMAS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Montelukast PharmaS tablete za žvakanje se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Montelukast PharmaS


Aktivna supstanca Montelukast PharmaS tableta za žvakanje je montelukast (u obliku montelukast- natrijuma).

Jedna tableta za žvakanje sadrži 5 mg montelukasta (u obliku montelukast-natrijuma).


Pomoćne supstance su:

Manitol; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; aspartam; aroma trešnje; gvožđe(III)-oksid,

crveni (E 172); magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Montelukast PharmaS i sadržaj pakovanja


Montelukast PharmaS je ružičasta, okrugla tableta za žvakanje sa podeonom crtom na obe strane.


Pakovanje:

28 (2x14) tableta za žvakanje po 5 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Montelukast PharmaS; 5mg; 28 tableta za žvakanje: 515-01-2671-11-001 od 04.05.2012.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org