Apoteke Apoteke
menarini
Apoteke

Tot’Hema

oralni rastvor ; 50mg/10ml +1,33mg/10ml+ 0,7mg/10ml; ampula, 20x10ml
CENA: 452,63 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tot’Hema®, oralni rastvor , 50mg/10mL+1.33mg/10mL+0.7mg/10mL Pakovanje: ampula 20x10 ml


Proizvođač: Innothera Chouzy

Adresa: Rue René Chantereau-L`Isle Vert 41150 Chouzy-sur-Cisse, Francuska

Podnosilac

zahteva: INNOTECH INTERNATIONAL - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Koste Glavinića 2 /IV Beograd


Tot’Hema®, 50mg/10mL + 1.33mg/10mL + 0.7mg/10mL, oralni rastvor

gvožđe(II)-glukonat, bakar-glukonat, mangan-glukonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Trajanje lečenja:

Lečenje treba da bude dovoljno dugo da bi se korigovala anemija i kako bi se ponovo uspostavile telesne zalihe gvožđa, koje kod odraslih iznose 600mg za žene i 1200mg za muškarce.


Anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa:

Lečenje treba da traje dovoljno dugo do popune rezervi gvožđa, 3-6 meseci(što zavisi od popunjenosti telesnih zaliha gvožđa ali može biti produženo u slučaju da anemija nije bila korigovana).

Proveru efikasnosti lečenja treba sprovesti samo posle najmanje tri meseca terapije.


Ako ste uzeli više leka Tot’Hema nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću količinu leka Tot’Hema nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Zabeleženi su slučajevi, posebnokoddeceispod2godine sa simptomima iritacije i bola u želudcu praćene mučninom, povraćanjem i stanjem šoka.

Lekar će Vam uraditi i preduzeti sve potrebne mere (ispiranje želuca sa rastvorom sode bikarbone 1%...).


Ako ste zaboravili da uzmete lek Tot’Hema

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Tot’Hema


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Tot’Hema kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Gastrointestinaln poremećaji: mučnina, gorušica, zatvor, proliv.

  Prebojenost stolice u crno. Mogućnost alergijskih reakcija.

  Braon ili crne mrlje na zubima, koje nestaju sa prestankom upotrebe leka.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK Tot’Hema


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine

  Ukoliko dođe do pojave taloga, ukloniti ga mućkanjem.

  Nemojte koristiti lek Tot’Hema posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  „Čuvati na temperaturi do 25 °C”.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tot’Hema

10 ml oralnog rastvora sadrži:


Sadržaj aktivnih supstanci:

gvožđe (II)-glukonat ....................... 50.00 mg (izraženo na gvožđe)

mangan (II)-glukonat......................... 1.33 mg (izraženo na mangan)

bakar(II)-glukonat..............................0.70 mg (izraženo na bakar)


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Glicerol; glukoza, tečna; saharoza; limunska kiselina, bezvodna; natrijum citrat; natrijum benzoat; polisorbat 80; boja karamela (E 150 c)*; aroma tuti fruti**; prečišćena voda.


*Boja karamele: glukoza sirup i amonijum hidroksid.

**Aroma tuti fruti: izoamil acetat; izoamil butirat; benzaldehid; etilni metilfenilglicildat; gama undekalakton; etilvanilin; alkohol; voda.


Kako izgleda lek Tot’Hema i sadržaj pakovanja


Izgled: rastvor tamno braon boje, karakterističnog mirisa, u ampulama od tamnog stakla. Kutija sa dva kartonska uloška po 10 ml.


Nosilac dozvole

INNOTECH INTERNATIONAL

Predstavništvo Beograd Koste Glavinića 2/IV


Proizvođač


Innothera Chouzy

Rue René Chantereau-L´Isle Vert Chouzy-sur-Cisse

Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7164-12-001 od 12.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines