Moozeeck

Ketonal forte


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ketonal® forte, film tablete 100 mg

Pakovanje: bočica staklena, 20 film tableta


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Ketonal® forte 100 mg film tablete

ketoprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- smanjenje broja belih krvnih zrnaca (neutropenija, agranulocitoza), aplazija kostne srži. Moguća pojava učestalih neuobičajenih infekcija.

- kožne reakcije: osip, svrab, koprivnjača, oticanja usta, jezika, usana, grla sa otežanim disanjem i gutanjem reakcije respiratornog trakta: pogoršanje astme, asmatični napad, otežano disanje, grč disajne muskulature- bronhospazam


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Ketonal forte Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Ketonal forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ketonal forte Aktivna supstanca je: ketoprofen.

Jedna film tableta sadrži 100 mg ketoprofena.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete:magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon; skrob, kukuruzni; talk; laktoza, monohidrat.


Omotač tablete:hipromeloza; makrogol 400; boja: Blue indigotin (E132); titan-dioksid (E171); talk; karnauba vosak.


Kako izgleda lek Ketonal forte i sadržaj pakovanja


Okrugle, glatke, bikonveksne film-tablete, svetlo-plave boje.

Bočica od tamnog stakla sa 20 film tableta zatvorena plastičnim zatvaračem sa zaštitnim prstenom.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Ketonal® forte 100 mg film tablete: 515-01-2595-10-001, 29.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z