sumitomo Apoteke Apoteke

Gaviscon Mentol


UPUTSTVO ZA LEK


Gaviscon® Mentol, tablete za žvakanje, 250 mg/133,5 mg/80 mg


Pakovanje:

Ukupno 8 tableta, blister, 1 x 8 tableta,

Ukupno 16 tableta, blister, 2 x 8 tableta,

Ukupno 24 tablete, blister, 3 x 8 tableta,

Ukupno 32 tablete, blister, 4 x 8 tableta,

Ukupno 48 tablete, blister, 6 x 8 tableta,


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited


Adresa: Dansom Lane, East Yorkshire, Hull, HU8 7DS, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Nelt Co d.o.o.


Adresa: Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, BeogradBroj rešenja:515-01-03274-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03275-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03277-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03278-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03279-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg)


Gaviscon® Mentol, 250 mg/133,5 mg/80 mg, tablete za žvakanje natrijum-alginat/

natrijum-hidrogenkarbonat/

kalcijum-karbonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Gaviscon Mentol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gaviscon Mentol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gaviscon Mentol

 3. Kako se upotrebljava lek Gaviscon Mentol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gaviscon Mentol

 6. Dodatne informacijeBroj rešenja:515-01-03274-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03275-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03277-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03278-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03279-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg)


 1. ŠTA JE LEK GAVISCON MENTOL I ČEMU JE NAMENjEN

  Gaviscon Mentol tablete za žvakanje pripadaju grupi lekova koji se nazivaju lekovi za lečenje preptičkog

  ulkusa i gastroezofagusnog refluksa. Lek Gaviscon Mentol tablete za žvakanje formiraju zaštitni sloj na površini želudačnog sadržaja kako bi se sprečilo da želudačna kiselina iz želuca pređe u jednjak izazivajući pritom bol i nelagodnost.


  Gaviscon Mentol tablete za žvakanje se koriste za lečenje simptoma gastroezofagealnog refluksa kao što su regurgitacija kiseline, gorušica i loše varenje (povezano sa refluksom), na primer, posle obroka ili tokom trudnoće, ili kod pacijenata sa simptomima povezanim sa ezofagitisom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GAVISCON MENTOL


  Lek Gaviscon Mentol ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na natrijum-alginat, natrijum-hidrogenkarbonat, kalcijum-karbonat ili na bilo koji drugi sastojak leka Gaviscon Mentol, pošto se veoma retko mogu javiti teškoće pri disanju i osip na koži (za dodatne informacije videti odeljak 4).


  Kada uzimate lek Gaviscon Mentol, posebno vodite računa:

  Ovaj lek sadrži 246 mg (10,6 mmola) natrijuma i 320 mg (3,2 mmola) kalcijum-karbonata u dozi od četiri tablete (maksimalna pojedinačna doza).

  Savetuje se poseban oprez i konsultacija sa lekarom pre upotrebe ovog leka kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos ovih soli.


  Razgovarajte sa Vašim lekarom o sadržaju ovih soli ukoliko patite ili ste patili od značajne bolesti bubrega ili srca, pošto neke soli mogu da utiču na ove bolesti.


  Molimo Vas da se konsultujete sa Vašim lekarom ako znate da imate smanjenu količinu želudačne kiseline u Vašem stomaku, pošto u tom slučaju ovaj lek može biti manje delotvoran.


  Ukoliko se simptomi ne povuku nakon 7 dana, konsultujte se sa svojim lekarom.

  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Nemojte uzimati ovaj lek dva sata pre i posle uzimanja bilo kog drugog leka oralnim putem pošto može da utiče na dejstvo nekih drugih lekova, a posebno H2-antihistaminika (lekovi koji smanjuju prekomernu kiselost u želucu), tetraciklina (vrsta antibiotika) , digoksina (lek koji se koristi u otklanjanju simptoma srčane insuficijencije (slabosti srca) ili poremećaja srčanog ritma), fluorohinolona (vrsta antibiotika) , soli gvožđa,

  Broj rešenja:515-01-03274-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03275-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03277-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03278-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03279-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg)


  ketokonazola (lek protiv gljivičnih oboljenja), neuroleptika (lekovi koji se koriste u terapiji psihičkih poremećaja), tiroksina, penicilamina, beta-blokatora (atenolol, metoprolol, propanolol), glukokortikoida, hlorohina i bifosfonata (lekovi koji se koriste u terapiji osteoporoze)


  Uzimanje leka Gaviscon Mentol sa hranom ili pićima


  Primena leka Gaviscon Mentol u periodu trudnoće i dojenja


  Dozvoljena je primena ovog leka u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Gaviscon Mentol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije relevantno.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Gaviscon Mentol

  Kako sadrži aspartam, ovaj lek ne treba davati pacijentima sa fenilketonurijom.

  Ovaj lek sadrži 246 mg (10,6 mmola) natrijuma u dozi od četiri tablete (maksimalna pojedinačna doza). Savetuje se poseban oprez i konsultacija sa lekarom pre upotrebe ovog leka kod pacijenata koji su na dijeti u

  kojoj se kontroliše unos natrijuma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GAVISCON MENTOL

  Za oralnu upotrebu.

  Tabletu najpre treba dobro sažvakati u ustima.


  Odrasli, i deca starija od 12 godina: dve do četiri tablete nakon obroka i pred spavanje (do najviše četiri puta dnevno).


  Deca mlađa od 12 godina smeju da koriste lek samo prema savetu lekara.


  Starije osobe: nije potrebno prilagođavanje doze za ovu starosnu grupu.  Broj rešenja:515-01-03274-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03275-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03277-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03278-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03279-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg)


  Ako ste uzeli više leka Gaviscon Mentol nego što je trebalo

  Ako ste uzeli prekomernu dozu ovog leka možete osetiti nadutost. Verovatno neće izazvati nikakve negativne efekte, ali Vas molimo da se konsultujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Gaviscon Mentol


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu leka, samo nastavite da uzimate redovnu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Gaviscon Mentol


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Gaviscon Mentol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prestanite da uzimate ovaj lek i konsultujte se odmah sa Vašim lekarom. Veoma retko (javlja se kod ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) dolazi do alergijske reakcije na sastojke ovog leka. Simptomi mogu da uključe kožni osip, svrab, teškoće pri disanju, vrtoglavicu ili otok lica, usana, jezika ili grla.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GAVISCON MENTOL

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte koristiti lek Gaviscon Mentol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i blisteru (važi do: mesec i godina). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Rok upotrebe 2 godine Čuvanje

  Broj rešenja:515-01-03274-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03275-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03277-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03278-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03279-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg)


  Lek čuvati na temperaturi do 30 ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gaviscon Mentol


Aktivne supstance u svakoj tableti za žvakanje su: 250 mg natrijum-alginata, 133,5 mg natrijum- hidrogenkarbonata i 80 mg kalcijum-karbonata. Ostali sastojci su: manitol (E 421), makrogol 20.000, kopovidon, aspartam (E 951), aroma peperminta, magnezijum-stearat i acesulfam- kalijum..


Kako izgleda lek Gaviscon Mentol i sadržaj pakovanja


Gaviscon Mentol tablete za žvakanje su okrugle, ravne tablete sa zarubljenim ivicama, skoro bele do krem boje, blago prošarane. Sa jedne strane utisnut je mač u krugu, a sa druge strane oznaka „G250“.

Pakovanje je uPVC/PE/PVdC -Al blister sa po 8 tableta za žvakanje, u složivoj kartonskoj kutiji. Veličine pakovanja:

8 tableta za žvakanje (1 blister)

16 tableta za žvakanje ( 2 blistera) 24 tablete za žvakanje (3 blistera)

32 tablete za žvakanje (4 blistera)

48 tableta za žvakanje.(6 blistera)


Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, East Yorkshire, Hull, HU8 7DS, Velika Britanija

Nosilac dozvole za lek: Nelt Co d.o.o. Beograd, Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog receptaBroj rešenja:515-01-03274-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03275-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03277-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03278-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03279-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg)


Broj i datum dozvole:


Gaviscon® Menthol, tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg): 515-01-03274-13-001 od 29.05.2014.

Gaviscon® Menthol, tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg): 515-01-03275-13-001 od 29.05.2014.

Gaviscon® Menthol, tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg): 515-01-03277-13-001 od

29.05.2014

Gaviscon® Menthol, tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg): 515-01-03278-13-001 od 29.05.2014

Gaviscon® Menthol, tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg): 515-01-03279-13-001 od 29.05.2014Broj rešenja:515-01-03274-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 8 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03275-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 16 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03277-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 24 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03278-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 32 x (250mg + 133.5mg + 80mg) Broj rešenja:515-01-03279-13-001 od 29.05.2014. za lek Gaviscon® Menthol,tablete za žvakanje, 48 x (250mg + 133.5mg + 80mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines