Moozeeck

Lidokain - hlorid 5%, gel


UPUTSTVO ZA LEK


Lidokain - hlorid 5 %, gel

Pakovanje: tuba, 1 x 30 g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Lidokain - hlorid, 5 %, gel lidokain


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lidokain - hlorid 5%, gel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lidokain - hlorid 5%, gel

 3. Kako se upotrebljava lek Lidokain - hlorid 5%, gel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lidokain - hlorid 5%, gel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lidokain - hlorid 5 %, gel I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lidokain - hlorid 5 %, gel je lokalni anestetik koji se koristi za izazivanje neosetljivosti na bol tokom stomatološke intervencije(pre primene injekcije, kod uklanjanja zubnog kamenca i poliranja zuba, vađenja

  mlečnih zuba sa resorbovanim korenima).

  .Ovaj lek Vam može primeniti samo stomatolog. To je obično najčešće primenjivana lokalna anestezija za

  bukalnu sluznicu (sluznica u unutrašnjosti usta).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lidokain - hlorid 5 %, gel


  Pre primene leka Lidokain - hlorid 5%, gela, recite svom stomatologu:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lidokain - hlorid 5 %, gel


  Vaš stomatolog zna kako se primenjuje Lidokain - hlorid 5% gel. On će primeniti adekvatnu dozu u zavisnosti od tretmana (intervencije) koji treba da obavi, vodeći računa da dnevna doza ne bude veća od 4g.

  Neophodno je voditi računa o ukupnoj dnevnoj dozi lidokaina kada se Lidokain - hlorid gel 5% koristi istovremeno sa drugim preparatima koji sadrže lidokain.

  Gel se primenjuje na neoštećenoj, prethodno osušenoj sluzokoži. Gel se nanosi u tankom sloju, zavisno od intervencije, pomoću kuglice vate, špatule ili malih štapića koji su prilagođeni prostoru između zuba.Ulanjane pluvačke nakon nanošenja gela pomaže da lek bolje deluje.


  Uobičajena doza je 0,10 do 0,20 g gela (2mm ili veličina zrna pirinča do 4 mm) po primeni, a po potrebi do 0,5 g gela , (1 cm) koju će vaš stomatolog primeniti na sluzokožu u ustima. Manje doze se obično koriste kod bolesnih ili slabih osoba i kod dece ili starijih. Vaš stomatolog neće upotrebiti gel ako je prisutna infekcija ili ozbiljna trauma u Vašim ustima.

  Deca:  Ako ste uzeli više leka Lidokain - hlorid 5 %, gel nego što je trebalo


  Ako Vi (ili neko drugi) proguta više gela, ili mislite da je dete progutalo više gela, odmah kontaktirajte svog stomatologa ili lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lidokain - hlorid 5 %, gel


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lidokain - hlorid 5 %, gel


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Lidokain - hlorid 5%, gel, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.. Ako Vam se pojavilo neko neželjeno dejstvo kao osip kože ili svrab ili osip u ustima, ošamućenost, nervoza, zamućen vid, tremor, osećaj slabosti ili usporen puls, kontaktirajte svog stomatologa ili lekara. Ponekad se mogu razviti teži poremećaji svesti sa mogućim prestankom disanja ili rada srca. U ovom slučaju neko od prisutnih treba odmah da pozove Hitnu pomoć.


 5. KAKO ČUVATI LEK Lidokain - hlorid 5 %, gel


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine

  Nemojte koristiti lek Lidokain - hlorid 5%, gel posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, najduže 60 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lidokain - hlorid 5 %, gel


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g gela sadrži 50 mg lidokain-hidrohlorida (u obliku lidokain-hidrohlorid, monohidrata)


Sadržaj pomoćnih supstanci:

karbomer 974 P; dinatrijum - edetat; metil-parahidroksibenzoat (E218); propil-parahidroksibenzoat (E216); sorbitol tečni, nekristališući (E420); trolamin; voda, prečišćena


Kako izgleda lek Lidokain - hlorid 5% gel i sadržaj pakovanja


Izgled:

Gel je bezbojan, blago opalescentan.


Pakovanje:

tuba sa 30 g gela


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6504-12-001 od 18.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z