roche Apoteke Apoteke

GRIPPOSTAD C


UPUTSTVO ZA LEK


GRIPPOSTAD® C, kapsula, tvrda, 10 x (200mg+150mg+25mg+2.5mg),


Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG

Adresa: Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika SrbijaGRIPPOSTAD® C, 200mg+150mg+25mg+2.5mg, kapsula, tvrda INN: paracetamol, askorbinska kiselina, kofein, hlorfenamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek GRIPPOSTAD® C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek GRIPPOSTAD® C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GRIPPOSTAD® C

 3. Kako se upotrebljava lek GRIPPOSTAD® C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GRIPPOSTAD® C

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GRIPPOSTAD® C I ČEMU JE NAMENJEN?


  GRIPPOSTAD® C je lek iz grupe kombinovanih preparata za lečenje prehlade. Paracetamol je lek protiv bola i povišene temperature. Hlorfenamin-maleat je antihistaminik, smanjuje otok sluzokože nosa i stvaranje sekreta, što olakšava disanje na nos. Askorbinska kiselina je uključena u normalnu aktivnost odbrambenih ćelija organizma. Kofein pojačava analgetičko dejstvo paracetamola i ublažava sedaciju koju može da izazove antihistaminik.

  Lek GRIPPOSTAD® C namenjen je za lečenje simptoma gripoznih infekcija i prehlade.

  Zbog fiksne kombinacije aktivnih supstanci u leku GRIPPOSTAD® C, doze se ne mogu individualno prilagođavati u odnosu na simptom koji je predominantan. U ovakvim slučajevima treba uzeti lek drugačijeg sastava.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GRIPPOSTAD®


  Lek GRIPPOSTAD® ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GRIPPOSTAD® C


  Lek GRIPPOSTAD® C uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasle osobe i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju po 2 kapsule 3 puta na dan.


  Pacijenti sa oštećenjem jetre i/ili bubrega

  Kod pacijenata sa smanjenom funkcijom jetre ili bubrega i Gilbertovim sindromom, neophodno je smanjiti

  dozu ili produžiti interval između uzimanja pojedinačnih doza.

  Lek GRIPPOSTAD® C se ne sme primenjivati kod pacijenata sa teškim stepenom oštećenja jetre ili bubrega (videti odeljak Lek GRIPPOSTAD® C ne smete koristiti ako).


  Kapsule treba progutati cele sa dovoljnom količinom vode/tečnosti.


  Lek GRIPPOSTAD® C ne treba da se koristi u toku dužeg vremenskog perioda ili u većim dozama bez konsultacije sa lekarom.


  Ako ste uzeli više leka GRIPPOSTAD® C nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu!


  Predoziranje paracetamolom, aktivnom supstancom leka GRIPPOSTAD® C, može se manifestovati u početku (prvi dan) mučninom, povraćanjem, znojenjem, pospanošću i osećanjem opšte slabosti.

  Iako bolesnik drugog dana može subjektivno biti bolje, oštećenje jetre se može produbiti do nastanka hepatičke kome trećeg dana.


  Predoziranje hlorfenamin maleatom, aktivnom supstancom leka GRIPPOSTAD® C može izazvati crvenilo lica, poremećaj koordinacije, podrhtavanje mišića, proširene zenice, suva usta, zatvor, visoku temperaturu, halucinacije, komu, prestanak disanja, kardiovaskularni kolaps.


  Predoziranje kofeinom (više od 1 g), aktivnom supstancom leka GRIPPOSTAD® C može da izazove drhtanje, ubrzan rad srca, oštećenje srca.


  Predoziranje vitaminom C, aktivnom supstancom leka GRIPPOSTAD® C, može da izazove pojavu bubrežnih kamenaca i proliv.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek GRIPPOSTAD® C


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka uzmite je što pre. Međutim, ako je vreme da uzmete sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite kao i ranije.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek GRIPPOSTAD® C


  Kod namenske primene leka GRIPPOSTAD® C nisu zabeležene nikakve posebne pojave.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek GRIPPOSTAD® C, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva rangirana prema organskom sistemu i učestalosti javljanja mogu biti: veoma česta (>1/10), česta (>1/100 i <1/10), povremena (>1/1000 i <1/100), retka (>1/10 000 i <1/1000) i veoma retka (<1/10,000), uključujući i izolovane slučajeve.


  Laboratorijska ispitivanja

  Nije poznato: Uticaj na testove za određivanje mokraćne kiseline i šećera u krvi, kao i na određivanje šećera, mokraćne kiseline, kreatinina i neorganskog fosfata u urinu i testove za otkrivanje krvi u stolici.

  Kožni alergijski testovi mogu biti slabiji.


  Kardiološki poremećaji

  Nije poznato: Aritmije, npr. ubrzan rad srca.


  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

  Veoma retko: Promene u krvnoj slici kao što je poremećen broj pojedinih krvnih ćelija (leukopenija,

  neutropenija, agranulocitoza, trombocitopenija, trombocitopenična purpura, pancitopenija, aplastična anemija i, pri višim dozama, blaga methemoglobinemija).


  Poremećaji nervnog sistema

  Veoma retko: Diskinezija (poremećaj pokreta). Nije poznato: Sedacija, pospanost.


  Poremećaji na nivou oka:

  Veoma retko: Povišen očni pritisak (glaukom uskog ugla), poremećaji vida.


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

  Veoma retko: Respiratorna preosetljivost, paracetamol može izazvati bronhospazam (otežano disanje zbog grča u bronhijama) kod predisponiranih osoba (analgetska astma).


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Često: Suva usta.

  Veoma retko: Tegobe organa za varenje.


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema:

  Veoma retko: Poremećaji mokrenja. Nakon produžene primene velikih doza može doći do oštećenja bubrega.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva:

  Povremeno: Alergijske reakcije na koži (crvenilo ili koprivnjača) koje mogu da budu praćene povišenom temperaturom i oštećenjem sluzokože.


  Poremećaji metabolizma i ishrane:

  Veoma retko: Porast apetita.


  Imunološki poremećaji:

  Veoma retko: Na paracetamol se mogu javiti teške reakcije preosetljivosti (otok lica, otežano disanje, znojenje, mučnina, pad krvnog pritiska koji napreduje do cirkulatornog kolapsa i anafilaktički šok).

  Nije poznato: Bulozne kožne reakcije, kao što su Stevens-Johnson sindrom i toksična epidermalna nekroliza/Lyell sindrom (vrste kožnih promena).


  Hepatobilijarni poremećaji:

  Retko: Porast transaminaza (enzima jetre).

  Veoma retko: Oštećenje jetre se može javiti nakon produžene primene velikih doza ili nakon predoziranja.


  Psihijatrijski poremećaji:

  Veoma retko: Psihotične reakcije.

  Nije poznato: Uznemirenost, nesanica.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GRIPPOSTAD® C


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GRIPPOSTAD® C Aktivne supstance su:

GRIPPOSTAD® C, 200mg+150mg+25mg+2.5mg, kapsula, tvrda


1 kapsula sadrži:


paracetamol 200 mg

askorbinska kiselina 150 mg

kofein 25 mg

hlorfenamin-maleat 2.5 mg


Ostali sastojci su:


GRIPPOSTAD® C, 200mg+150mg+25mg+2.5mg, kapsula, tvrdaKako izgleda lek GRIPPOSTAD® C i sadržaj pakovanja


GRIPPOSTAD® C, 200mg+150mg+25mg+2.5mg, kapsula, tvrda


Dvodelne, tvrde, neprovidne želatinske kapsule; gornji deo kapsule je žute boje a donji deo bele boje; kapsule su ispunjene praškom svetložućkaste boje.

GRIPPOSTAD® C se pakuje u kutije sa 10 kapsula.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Hemofarm A.D. Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Proizvođač: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole: 515-01-3726-10-001.........13.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines