Moozeeck

nicorette freshmint ovita guma za žvakanje


UPUTSTVO ZA LEK


nicorette® freshmint; lekovita guma za žvakanje, 2 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom; blister, 2x15 kom

nicorette® freshmint; lekovita guma za žvakanje, 4 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom; blister, 2x15 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: McNeil AB


Adresa: Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Sweden

Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. INC.-PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 88b , Beograd


nicorette freshmint; 2 mg; lekovita guma za žvakanje nicorette freshmint; 4 mg; lekovita guma za žvakanje INN: nikotin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje da biste sa ovim lekom postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek nicorette freshmint lekovita guma za žvakanje i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje

 3. Kako se upotrebljava lek nicorette freshmint lekovita guma za žvakanje

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK nicorette freshmint lekovita guma za žvakanje I ČEMU JE NAMENJEN nicorette freshmint su lekovite gume za žvakanje koje spadaju u grupu lekova koji se zovu nikotinska supstituciona terapija.

  Koriste se za ublažavanje potrebe za nikotinom i za ublažavanje simptoma koje možete dobiti ako pokušavate da prestanete sa pušenjem, ili ako smanjujete broj cigareta dok pokušavate da prestanete sa pušenjem, ili ukoliko se nalazite u zoni gde je zabranjeno pušenje (avion, bioskop).

  Ukoliko pušite 20 ili manje od 20 cigareta na dan, nicorette freshmint 2 mg lekovite gume za žvakanje će Vam pomoći da ublažite potrebu za nikotinom.

  Ukoliko pušite više od 20 cigareta na dan, nicorette freshmint 4 mg lekovite gume za žvakanje više će Vam

  odgovarati.

  Ukoliko ste odlučili da prestanete da pušite, ili ste smanjili broj cigareta koji pušite, Vašem telu će nedostajati nikotin koji ste unosili iz dima cigareta. Neprijatno osećanje i želja za pušenjem govore da ste zavisni o nikotinu. Kada žvaćete nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje, nikotin se oslobađa i resorbuje u organizam preko sluzokože usta. Ova količina nikotina je dovoljna da Vas oslobodi neprijatnih simptoma koji se javljaju kada pokušavate da prestanete sa pušenjem. Takođe će Vam pomoći da ublažite potrebu za pušenjem, ali Vam nicorette freshmint lekovita guma za žvakanje neće pružiti osećaj koji se dobije pušenjem cigareta.

  Potrebno je da žvaćete nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje onako kako je preporučeno, kako bi dobili najbolji rezultat (Pogledajte u uputstvu deo koji se odnosi na tehniku žvakanja, strana 5).

  Korist koja se dobija prestankom pušenja daleko je značajnija u odnosu na potencijalni rizik koji može nastati

  kada se koristi nikotin koji se nalazi u lekovima koji se zovu nikotinska supstituciona terapija. Otrovi koji se nalaze u dimu cigareta, kao što su smole, olovo, cijanid, amonijak, a ne nikotin, uzročnici su mnogih bolesti, kao i smrtnosti koje se javljaju kod osoba koje puše.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje ne smete koristiti:

  Ako ste preosetljivi na nikotin ili na bilo koji od sastojaka nicorette freshmint lekovite gume za žvakanje. Ako niste pušač.

  Potražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta

Korak 3: Prestanak pušenja. Odbacite cigarete i nastavite sa terapijom najduže 3 meseca kako bi smanjili potrebu za pušenjem.

Korak 4: Počnite sa smanjivanjem broja lekovitih guma za žvakanje. Treba svaki dan da uzimate sve manji broj lekovitih guma za žvakanje. Za pacijente koji koriste gume za žvakanje sa 4 mg nikotina, u toku odvikavanja od lekovite gume od pomoći će biti gume sa 2 mg nikotina. Kada postignete smanjenje na jednu do dve lekovite gume za žvakanje na dan, onda treba da prestanete da ih koristite.

Ako je potrebno da koristite nicorette freshmint lekovite gume za žvakanje duže od 9 meseci, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Ako ste uzeli više leka nicorette freshmint lekovite gume za žvakanje nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nicorette freshmint lekovite gume za žvakanje nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Ukoliko ste uzeli više od preporučene doze mogu se javiti sledeći simptomi: muka (osećaj da ste bolesni),

preterano izlučivanje pljuvačke, bol u trbuhu, proliv, znojenje, glavobolja, vrtoglavica, oštećen sluh ili slabost. Ako se kod Vas jave neki od ovih simptoma, kontaktirajte Vašeg lekara ili hitnu službu najbliže bolnice. Sa sobom ponesite ovo uputsvo i kutiju leka.


Ako je dete koristilo ili progutalo nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje

Kontaktirajte lekara hitne službe u najbližoj bolnici ukoliko je dete ispod 18 godina žvakalo ili progutalo

lekovitu gumu za žvakanje. Sa sobom ponesite ovo uputsvo i kutiju leka. Ukoliko dete proguta lekovitu gumu za žvakanje može doći do teškog trovanja.


Ako ste zaboravili da uzmete lek nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Ako naglo prestanete da uzimate lek nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje

Neki simptomi, kao što je vrtoglavica, glavobolja i nesanica se mogu pripisati simptomima krize zbog prekida pušenja.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  nicorettefreshmint lekovita guma za žvakanje može da dovede do neželjenih dejstava sličnih onima koji se javljaju pri primeni nikotina na druge načine. Neželjena dejstva zavise od unete doze.

  Neželjena dejstva koja se javljaju nakon prestanka pušenja

  Neželjena dejstva mogu da se jave pošto ste sa prestankom pušenja smanjili unos nikotina. Ova neželjena

  dejstva mogu se javiti i kada koristite nicorette freshmint lekovite gume za žvakanje pre nego što ste spremni da smanjite unos nikotina.


  To su sledeća neželjena dejstva:

  razdražljivost ili agresija

  slabost anksioznost nemir

  slaba koncentracija

  povećan apetit ili povećanje telesne mase povećana želja za pušenjem

  buđenje tokom noći, poremećaj spavanja

  usporen puls


  Neželjena dejstva izazavana prekomernom dozom nikotina

  Ova neželjena dejstva mogu da se jave ukoliko niste naviknuti na pušenje nesvestica

  povraćanje glavobolja

  štucanje (javlja se usled prekomernog gutanja nikotina)


  Neželjena dejstva nicorette freshmint lekovite gume za žvakanje

  nicorette freshmint lekovita guma za žvakanje ponekad može da izazove blagu iritaciju grla na početku terapije. Takođe može da izazove pojačano lučenje pljuvačke.

  Osobe koje pate od lošeg varenja mogu da imaju gorušicu ili loše varenje, njima se preporučuje tehnika sporijeg žvakanja i doza od 2 mg.

  Povremeno guma može da se zalepi za protezu i u retkim slučajevima da dovede do njenog oštećenja.


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba)


  glavobolja iritacija usta i grla

  bolovi u mišićima vilice

  osećaj nelagode u stomaku povraćanje

  štucanje


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba)

  koprivnjača

  crvenilo ili svrab na koži palpitacije (osećaj lupanja srca)


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 1000 osoba)

  Alergijske reakcije (oticanje usta, usana, grla i jezika, svrab na koži, oticanje kože, pojava čireva i zapaljenje sluzokože usta)


  Ako Vam se javi bilo koje navedeno neželjeno dejstvo ili Vam se javi neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u Uputstvu za lek, odmah se javite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Povećana učestalost aftoznih grizlica se može javiti po prestanku pušenja. Ne zna se tačan uzrok ove pojave. Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. KAKO ČUVATI LEK nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje

  Čuvajte lek nicorette freshmint lekovitu gumu za žvakanje van domašaja dece!

  Nikotin u velikim dozama može biti veoma opasan, a ponekad i fatalan ako ga uzimaju mala deca.


  Rok upotrebe


  Za jačinu od 2 mg 3 godine.

  Lek se ne može upotrebiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju leka.

  Za jačinu od 4 mg 3 godine.

  Lek se ne može upotrebiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju leka.


  Čuvanje

  Za jačinu od 2 mg

  Čuvati na temperaturi do 25C. Za jačinu od 4 mg

  Čuvati na temperaturi do 25C.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek

Za jačinu od 2 mg

Jedna lekovita guma za žvakanje sadrži 2 mg nikotina u obliku nikotin-smola kompleksa 20%. Sadrži pomoćnu supstanca supstancu ksilitol 608 mg.


Pomoćne supstance Jezgro lekovite gume za žvakanje Osnovna masa lekovite gume za žvakanje Ksilitol

Ulje pitome nane

Natrijum-karbonat, bezvodni Natrijum-hidrogenkarbonat Acesulfam-kalijum Levomentol

Magnezijum-oksid, laki


Obloga lekovite gume za žvakanje: Ksilitol

Ulje pitome nane

Arapska guma osušena raspršivanjem Titan-dioksid (E171)

Karnauba vosak


Za jačinu od 4 mg

Jedna lekovita guma za žvakanje sadrži 4 mg nikotina u obliku nikotin-smola kompleksa 20%. Sadrži pomoćnu supstancu ksilitol 596 mg.

Pomoćne supstance Jezgro lekovite gume za žvakanje

Osnovna masa lekovite gume za žvakanje


Ksilitol

Ulje pitome nane

Natrijum-karbonat, bezvodni Acesulfam-kalijum Levomentol

Magnezijum-oksid, laki

Hinolin žuto (E 104)


Obloga lekovite gume za žvakanje: Ksilitol

Ulje pitome nane

Arapska guma osušena raspršivanjem Titan-dioksid (E171)

Karnauba vosak Hinolin žuto (E 104)


nicorette 2 mg i 4 mg lekovite gume za žvakanje ne sadrže šećer (saharozu) niti supstance životinjskog porekla.


Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja


Za jačinu od 2 mg

Četvrtaste, obložene lekovite gume za žvakanje, bele boje, ukusa na mentol, dimenzija 15 x 15 x 6mm.


Za jačinu od 4 mg

Četvrtaste, obložene lekovite gume za žvakanje, svetložute boje, ukusa na mentol, dimenzija 15 x 15 x 6mm.


Nosilac dozvole za lek i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Johnson & Johnson S.E. INC.-PREDSTAVNIŠTVO Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač: McNeil AB

Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Švedska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole za lek:


nicorette® freshmint 2 mg lekovita guma za žvakanje blister, 2 x 15 515-01-06794-13-001 od 13.05.2014.

nicorette ® freshmint 4 mg lekovita guma za žvakanje blister, 2 x 15 515-01-06798-13-001 od 13.05.2014.


 1. Korisni saveti kako da prestanete sa pušenjem


  Možda ste već pokušali da prestanete sa pušenjem ranije, tako da imate gorko iskustvo da nije lako ostaviti cigarete.

  Međutim, ipak niste načinili početni konstruktivni korak da postanete nepušač. U prevazilaženju Vaše zavisnosti od pušenja moraćete da savladate dva problema:

  1. Vašu pušačku naviku

  2. Vašu zavisnost od nikotina


Snaga volje


Značajan faktor uspeha za prestanak pušenja je kolika je Vaša odlučnost. Prvih nekoliko nedelja prestanka pušenja, ili smanjivanje broja cigareta biće verovatno najteže, pošto je sam ritual vezan za pušenje još uvek prisutan u Vašim mislima.

Međutim, shvatićete da kako vreme prolazi, Vaša snaga volje da istrajete postaje jača. Prijatelji, rodbina

i kolege kojima ste ispričali da ste odlučili da prestanete sa pušenjem daće Vam podršku u Vašim nastojanjima da to i ostvarite, pogotovu u situacijama kada Vam bude teško.


Izaberite pravi dan


Ne postoji savršeno vreme za odluku o prestanku pušenja, ali Vi treba da planirate unapred birajući datum iz bliske budućnosti kada prestajete sa pušenjem sasvim, ili počinjete sa smanjivanjem broja cigareta. Pokušajte da izaberete dan kada nećete biti u nekoj stresnoj situaciji.


Promenite uobičajene navike


Tokom niza godina navikli ste da pušite u određeno vreme, sa određenim osobama, ili u određenim situacijama. Razmislite o vremenu kada će Vam pušenje najviše nedostajati i planirajte kako da


prebrodite ove situacije. Promenite uobičajene navike i to će Vam pomoći da se oslobodite navike pušenja.


Ostavite pušenje zajedno sa drugim pušačem


Dobra je ideja da pokušate da prekinete sa pušenjem zajedno sa drugim pušačem. To če Vam pomoći da osnažite Vašu odluku i pomoći Vam u Vašoj nameri da istrajete.

Ohrabrite prijatelja, ili člana porodice da zajedno prestanete sa pušenjem. To će Vam pružiti moralnu podršku, pošto će uz Vas biti jedna osoba koja zna šta osećate i sa kojom možete da razmenite iskustva vezano za Vašu odluku da prestanete sa pušenjem.


Klonite se iskušenja


Da biste bili sigurni da ćete uspeti, uklonite sve cigarete, šibice, upaljače iz Vašeg stana, iz kola i sa posla. Recite Vašim prijateljima i kolegama da Vas ne nude cigaretama i da ne puše u Vašoj blizini, ali uradite to pažljivo, tako da ih ne uvredite. Objasnite im da ste odustali od pušenja. Ova vrsta podrške od prijatelja je veoma važna, naročito u prve dve nedelje, pošto je tada najteže. Najmanje što Vam treba je cigareta nadohvat ruke u trenucima slabosti.


Postupajte od dana do dana


Kada dosegnete dan za koji ste odredili da prestajete sa pušenjem, ne dopustite sebi da mislite da je to zauvek. To će Vam izgledati kao nadljudski zadatak. Samo obećajte sebi “Ja danas neću da pušim”, postupajte od dana do dana. Bićete iznenađeni koliko će Vam pomoći ovakav način razmišljanja.


Skrenite pažnju


Kada god osetite potrebu da pušite, skrenite pažnju ka nečem drugom, budite aktivni. Nemojte sažaljevati sebe. Uradite nešto, posvetite se poslovima koje ste zanemarili, ili se bavite nekim hobijem. Zapamite da želja za pušnjem traje samo nekoliko minuta.


Naučite da se relaksirate


Kada prestanete sa pušenjem redovno bavljenje fizičkom aktivnošću pomoći će Vam ne samo da budete u boljoj kondiciji, već i da se relaksirate. Vežbanje će Vam pomoći da se oslobodite stresa i pritiska. Ukoliko redovno vežbate bićete u boljoj fizičkoj i psihičkoj formi.

Ukoliko niste dugo vežbali, počnite polako i povećavajte vreme vežbanja tokom nekoliko nedelja.

Vežbanje će Vam pomoći ne samo da se relaksirate, već i u kontroli telesne mase koja može biti problem kod nekih osoba koje su prestale da puše.


Novac da, pepeo ne


Jedna od primetnih koristi od prestanka pušenja je ekstra novac koji je Vam je sada na raspolaganju. Kako bi shvatili kolika je to količina novca stavljajte ga u kutiju na kojoj stoji natpis: “novac da, pepeo ne”. Častite sebe kupovinom od tog novca. Vi zaslužujete nagradu jer ste odlučili da prestanete sa pušenjem.


Budite istrajni


Može Vam se desiti da u stresnim situacijama posegnete za cigaretom, kao jedinim načinom koji će Vam pomoći u toj situaciji. Osim toga možete doći u priliku, posebno na prijemima, koktelima i raznim druženjima da može da nadvlada izazov da popušite jednu ili dve cigarete. Tada možete da pomislite da Vam je jedina opcija da počnete ponovo da pušite. Nemojte ovo da shvatite kao neuspeh, mislite na razlog zašto se odlučili da prestanete sa pušenjem i nemojte dopustiti da Vam ove dve cigarete pokvare Vašu prvobitnu odluku.

Vratite se Vašem planu i počnite ponovo. Vi možete uspeti!


Ukoliko ne uspete


Prestanak pušenja je za neke ljude prilično teško. Ukoliko niste uspeli u prvom pokušaju, nemojte se obeshrabriti. Pokušajte ponovo za neko vreme, Vi to možete! Zapamtite da su najuspešniji bivši pušači koji su davno ostavili pušenje obično pokušavali nekoliko puta. Ukoliko ne uspete, pokušajte ponovo!

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z