FISKocr

Betadine


UPUTSTVO ZA LEK


Betadine®, rastvor za grgljanje, 1 g/100 ml ukupno 100 ml; bočica, 1 x 100 ml


Proizvođač: ALKALOID AD-Skopje


Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. MakedonijaAdresa: Podnosilac

u saradnji sa MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74, Bazel, Švajcarska

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Betadine® 1 g/100 ml rastvor za grgljanje


INN povidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo

koristite lek Betadine, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Betadine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Betadine

 3. Kako se upotrebljava lek Betadine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Betadine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BETADINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Betadine (povidon-jod) ima dezinfekciona i antiseptička svojstva. Deluje protiv bakterija, gljivica, virusa, protozoa i spora.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BETADINE

  Možete koristiti Betadine rastvor za grgljanje:

  -kod akutnih infekcija sluzokože usta i grla, npr. gingivitis i ulceracije u ustima.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BETADINE

  Betadine rastvor za grgljanje je namenjen samo za lokalnu primenu i ne sme se gutati. Ukoliko je moguće, proteze, dentalne aparate i slične predmete treba ukloniti iz usta pre primene Betadine rastvora za grgljanje.

  Povidon-jod ne treba zagrevati pre primene.

  Odrasli i deca starija od 6 godina :

  Koristiti nerazblažen rastvor ili razblažiti sa jednakom količinom tople vode.

  Grgljati i ispirati usta sa 10 ml (1 supena kašika) nerazblaženog/razblaženog Betadine rastvora za grgljanje do 30 sekundi, bez gutanja. Postupak ponoviti do 4 puta dnevno.Terapija traje najduže 14 dana. Ukoliko posle 7 dana terapije simptomi i dalje traju obratite se Vašem lekaru.

  Ukoliko imate utisak da je Betadine rastvor za grgljanje suviše jak ili suviše slab, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Ako ste uzeli više leka Betadine nego što je trebalo

  Nakon slučajnog oralnog unosa Betadine rastvora za grgljanje trebate odmah zatražiti

  medicinsku pomoć. Jod uzet u velikim količinama može dovesti do pojave gušavosti i povećanu ili smanjenu funkciju štitaste žlezde.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Betadine


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približi uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Betadine


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Betadine bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas posavetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Betadine rastvor za grgljanje može imati neželjena dejstva.


  Neželjeni efekti su klasifikovani po učestalosti na sledeći način: Veoma često (≥ 1/10)

  Često (≥ 1/100 do <1/10)

  Povremeno (≥ 1/1, 000 do <1/100) Retko (≥ 1/10, 000 do <1/1, 000) Veoma retko (<1/10, 000)

  Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  Poremećaji imunog sistema

  Retko: preosetljivost

  Vrlo retko: anafilaktička reakcija (težak oblik alergijske reakcije)

  Endokrini poremećaji

  Veoma retko: hipertireodizam (štitasta žlezda proizvodi previše hormona), (ponekad sa simptomima kao što su tahikardija (ubrzan srčani ritam) ili uznemirenost)

  Nepoznato: hipotiroidizam (štitasta žlezda proizvodi jako malu količinu hormona)

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Nepoznato: disbalans elektrolita, metabolička acidoza

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Retko: kontaktni dermatitis (sa simptomima kao što su crvenilo, svrab i mali plikovi)

  Veoma retko: angioedem (oticanje kože, potkožnog tkiva, sluzokože i submukoznog tkiva) Nepoznato: dermatitis eksfolijativni (crvenilo i ljuštenje kože), suva koža Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Nepoznato: akutna bubrežna insuficijencija, abnormalna osmolarnost krvi

  Povrede,trovanja i proceduralne komplikacije

  Nepoznato: hemijske opekotine kože, termičke opekotine


  Obratite se Vašem lekaru ukoliko neki od njih nastanu


 5. KAKO ČUVATI LEK BETADINE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 20 dana.

  Nemojte koristiti lek Betadine posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi do 25S, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Betadine


Kako izgleda lek Betadine i sadržaj pakovanja

Betadine rastvor za grgljanje je bistar, crvenosmeđi rastvor, mirisa na jod i mentol.


PP tamno-braon bočica sa 100 ml rastvora, sa PE kapaljkom i PP zatvaračem. Kartonska kutija sadrži 1 bočicu sa 100 ml rastvora i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija u saradnji sa MUNDIPHARMA AG,

St. Alban-Rheinweg 74, Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6747-12-001 od 27.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z