FISKocr

ADRIANOL T


UPUTSTVO ZA LEKADRIANOL T®; kapi za nos, rastvor; 0,5 mg/ml + 0,5 mg/ml Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x, 10ml


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

ADRIANOL T®, 0,5 mg/ml + 0,5 mg/ml, kapi za nos, rastvor

INN fenilefrin, trimazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ADRIANOL T® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ADRIANOL T®

 3. Kako se upotrebljava lek ADRIANOL T®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ADRIANOL T®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ADRIANOL T® I ČEMU JE NAMENJEN


  Delovanjem na krvne sudove sluznice nosa ADRIANOL T® smanjuje otok i olakšava pražnjenje sinusa, suznog kanala i smanjuje pritisak na otvor Eustahijeve tube u nosnom delu ždrela.


  ADRIANOL T® se koristi kod upale nosne sluznice, upale sluznice sinusa i u pripremi za dijagnostičke procedure.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ADRIANOL T®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Adrianol T® ne smete koristiti:


  Adrianol T® ne smete koristiti u slučaju:


  -ako ste alergični na neki sastojak leka (fenilefrin, trimazolin ili neku od pomoćnih supstanci u leku (videti odeljak 6.1. Lista pomoćnih supstanci))

  -ako bolujete od hipertireoze (povišena aktivnost tiroidne žlezde)

  -ako bolujete od ishemijske bolesti srca

  -ako imate hipertenziju (povišen krvni pritisak)

  -ako imate feohromocitom (tumor nadbubrežne žlezde)

  -ako su Vam jetra i bubrezi oštećeni

  -ako imate glaukom (povišen očni pritisak)

  -ako imate rhinitis sicca (hronični oblik suvoće nosne sluznice)

  -nakon transsfenoidalne hipofizektomije ili drugih operativnih zahvata koji oslobađaju dura mater.

  -ako ste trudni ili dojite


  Kada uzimate lek Adrianol T®, posebno vodite računa:


  Sa oprezom primenjivati kod dijabetičara i kod hipertrofije prostate, jer može poremetiti regulaciju glikemije i isprovocirati napad anurije (prestanak mokrenja).

  Ukoliko bolujete od porfirije, Vaš lekar će Vam propisati lek samo ukliko proceni da korist prevladava rizik primene leka.

  Sistemska neželjena dejstva su češća kod kardiovaskularnih bolesnika, dece i starijih osoba. Voditi računa da,

  iako se lokalno primenjuju, fenilefrin i trimazolin se dovoljno resorbuju da stupe u reakciju sa drugim lekovima. Naročito paziti na inhibitore MAO i na one koji prazne depoe kateholamina, jer potenciraju sistemske kardiovaskularne efekte fenilefrina i trimazolina.


  Lek se ne sme primenjivati duže od 3 dana!


  Ukoliko simptomi ne prestaju nakon 3 dana terapije, potražite savet lekara.


  Produžena primena može da dovede do rhinitis medicamentosa („rebound“ kongestija nosne sluznice) što se može manifestovati hroničnim oticanjem nosne sluzokože, prolaznim osećajem paljenja, packanja, kijanjem povećanim curenjem nosa i/ili sušenjem sluzokože. Ovi simptomi mogu da traju i 2 do 4 nedelje nakon prekida primene tretmana.


  Ukoliko se kod Vas ovo javi potražite savet lekara.

  Biće potrebno sporo obustavljanje upotrebe Adrianol-a. U nekim slučajevima može biti potrebna upotreba lekova kao što su kortikosteroidi.

  Spavanje sa na gore otvorenim nozdrvama može da pomogne u ublažavanju simptoma.

  Simptomi se obično povlače nakon obustave leka tokom 1 nedelje ili duže.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.  Uzimanje leka Adrianol T® sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka Adrianol T® u periodu trudnoće i dojenja


  Lek je namenjen za upotrebu kod dece uzrasta od 6 do 12 godina.

  Ne postoje podaci o primeni fenilefrina i trimazolina u toku trudnoće. Treba imati u vidu da se radi o vazokonstriktorima koji mogu da poremete cirkulaciju u placenti i izazovu ishemiju ploda. Pored toga fenilefrin može izazvati prevremene kontrakcije uterusa. Prolaskom kroz hemato-placentalnu barijeru mogu izazvati hipertenziju i refleksnu bradikardiju kod fetusa.

  Takođe, ne postoje podaci o izlučivanju u mleku.


  S obzirom na to da se aktivni sastojci leka mogu resorbovati nakon lokalne primene, kontraindikovana je primena ovog leka kod trudnica i žena koje doje.


  Uticaj leka Adrianol T® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Kada se koristi prema priloženom uputstvu lek nema uticaja na psihofizičke osobin.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Adrianol T®


  Nije primenjivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ADRIANOL T®


  Deca 6-12 godina:

  Ukapavati 1-2 kapi u svaku nozdrvu, maksimalno tri (3) puta na dan.

  Aplikacija se vrši u polusedećem položaju sa glavom zabačenom unazad. Nozdrvu kratko pritisnuti posle aplikacije kapi.


  Koristi se maksimalno 3 dana.


  Ako ste uzeli više leka Adrianol T® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka Adrianol T® može doći do skoka krvnog pritiska i/ili usporenja rada srca.


  Ukoliko ste uzeli veću dozu ADRIANOL T® kapi nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Adrianol T®


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Adrianol T®


  Koristi se maksimalno 3 dana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Adrianol T® može imati neželjena dejstva. Ona se mogu ispoljiti lokalno tj. na mestu primene, ali i sistemski, tj. u vidu opštih znaka i simptoma.


  Lokalno se mogu javiti sledeće reakcije:


 5. KAKO ČUVATI LEK ADRIANOL T®


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe: 3 (tri) godine.

  Rok ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 30 dana kada se lek čuva na temperaturi do 25°C.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage! Držati lek ADRIANOL T® van domašaja dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Adrianol T®


Sadržaj aktivnih supstanci (sadržaj izražen po mililitru rastvora): Fenilefrin-hidrohlorid 0,5 mg i trimazolin-hlorid 0,5 mg

Sadržaj pomoćnih supstanci: Dinatrijum-hidrogenfosfat, dihidrat;

Limunska kiselina, monohidrat; Metilceluloza M.H.B. 10000; Glicerol;

Fenil-živa(II)-borat; Amonijum-hidroksid; Etanol 96;

Prečišćena voda.


Kako izgleda lek Adrianol T® i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor, jedva primetnog mirisa.


Unutrašnje pakovanje je bočica sa kapaljkom i zatvaračem od PE materijala.

U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 1 bočica sa 10 ml rastvora i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D., Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj, 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3897-10-001 od 15.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z