Moozeeck

Eucarbon herbal


UPUTSTVO ZA LEK


EUCARBON herbal, tableta, 105mg + 25mg + 180mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: F. Trenka Chemisch - Pharmazeutische Fabrik GesmbH


Adresa: Goldeggasse 5, Beč, Austria


Podnosilac zahteva: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H Predstavništvo Beograd


Adresa: Lipovački put 390, 11460 Barajevo - Beograd


EUCARBON herbal, 105mg + 25mg + 180mg, tablete

INN: sena (Cassia angustifolia), list

rabarbara (Rheum palmatum), suvi ekstrakt korena drveni ugalj (Carbo ligni)


-


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Eucarbon herbal, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Eucarbon herbal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Eucarbon herbal

 3. Kako se upotrebljava lek Eucarbon herbal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Eucarbon herbal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Eucarbon herbal I ČEMU JE NAMENjEN


  Eucarbon herbal je biljni lek koji se koristi za kratkotrajnu upotrebu kod povremenog zatvora (opstipacije). Preparat sadrži list sene, ekstrakt korena rabarbare i drveni ugalj i koristi se kao laksans (omogućava lakše pražnjenje creva). Aktivne supstance su hidroantracenski glikozidi (rein antron i senozidi) i laksativni efekat ostvaruju povećanjem pokretljivosti creva i povećanjem tečnosti u debelom crevu što omogućava lakše pražnjenje creva. Drveni ugalj u prahu ima sposobnost da veže različite toksične supstance.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EUCARBON HERBAL


  Lek Eucarbon herbal ne smete koristiti:

  Eucarbon herbal nemojte upotrebljavati:

  Upotreba leka Eucarbon herbal je kontraindikovana kod dece mlađe od 12 godina.


  Kada uzimate lek Eucarbon herbal, posebno vodite računa:

  Potrebno je da pacijenti koji koriste srčane glikozide, antiaritmike, lekove koji izazivaju produženje QT intervala, diuretike (lekove za izmokravanje), adrenokortikosteroide ili proizvode koji sadrže koren sladića pre upotrebe leka Eucarbon herbal konsultujte lekara.


  Kao i druge laksative i proizvode sene ne treba da koriste pacijenti sa nedijagnostikovanim trenutnim ili upornim crevnim problemima, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati znake mogućeg ili postojećeg crevnog zastoja (ileus-a).

  Ukoliko postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je istražiti uzrok konstipacije (zatvora). Izbegavati dugotrajnu upotrebu laksativa.

  Stimulirajuća laksantna sredstva ne smeju se koristiti duži vremenski period (duže od 1-2 nedelje) bez konsultacije lekara.

  Ukoliko se stimulativni laksativi koriste duži vremenski period može doći do oštećenja funkcije creva, kao i do stvaranja zavisnosti od laksativa. Proizvode sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu postići dijetetskim merama.

  Ukoliko ovaj lek koriste pacijenti koji su nesposobni da kontrolišu pražnjenje debelog creva, potrebno je u

  kraćim intervalima menjati pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa izmetom. Kod pacijenta sa bubrežnim poremećajima može nastati elektrolitni disbalans.

  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Ukoliko koristite srčane glikozide, antiaritmike, diuretike, kortikosteroide ili lekove koji izazivaju produženje QT intervala istovremeno sa lekom Eucarbon herbal može doći do poremećaja elektrolita, odnosno gubitaka kalijuma. Smanjeni nivoi kalijuma potenciraju aktivnost srčanih glikozida.

  Uzimanje leka Eucarbon herbal sa hranom ili pićima


  EUCARBON herbal tablete se mogu uzimati za vreme ili posle jela, sa dosta tečnosti.


  Primena leka Eucarbon herbal u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  EUCARBON herbal tablete ne bi trebalo uzimati tokom trudnoće i u periodu dojenja.


  Uticaj leka Eucarbon herbal na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama nije poznat.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Eucarbon herbal

  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Jedna tableta EUCARBON herbal sadrži 65 mg saharoze, pa ovaj lek dijabetičari mogu uzimati samo posle konsultacija sa svojim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EUCARBON HERBAL


  Ukoliko mislite da lek Eucarbon herbal suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam,obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uvek uzimajte Eucarbon tačno prema uputstvu lekara. Ukoliko niste sigurni kako treba uzimati Eucarbon herbal tablete, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko lekar nije drugačije propisao, uobičajena doza za odrasle i decu iznad 12 godina iznosi 1-2 tablete do 3 puta dnevno uz obrok ili posle obroka, u cilju da se olakša pražnjenje creva i smanji nadimanje. Doza potrebna da se postigne željeni efekat može da bude različita kod različitih osoba. Za postizanje jačeg laksativnog efekta, večernja doza može da se poveća na 3-4 tablete.


  Ne sme se prekoračiti maksimalna doza od 7 tableta dnevno.


  Eucarbon tablete se uzimaju sa dosta tečnosti (najmanje jedna čaša vode).


  Ako ste uzeli više leka Eucarbon herbal nego što je trebalo


  Glavni simptomi predoziranja/zloupotrebe su: bol u vidu grčeva, težak proliv sa posledičnim gubitkom tečnosti i elektrolita (potrebna je nadoknada). Dijareja može dovesti do gubitka kalijuma, što može izazvati srčane poremećaje i mišićnu slabost, naročito u slučajevima kada se Eucarbon herbal istovremeno koristi sa srčanim glikozidima, diureticima, adrenokortikosteroidima i proizvodima koji sadrže koren sladića.

  Dugotrajno predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može dovesti do nastanka toksičnog hepatitisa.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Eucarbon herbal

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete Eucarbon herbal, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem sledeće.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Eucarbon herbal, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Može doći do pojave alergijske reakcije sa osećajem svraba, koprivnjačom, lokalnim ili generalizovanim egzantemom (osipom).

  Eucarbon herbal može izazvati bol u stomaku, grčeve, tečnu stolicu-naročito kod pacijenata sa iritabilnim

  kolonom. Međutim, ovi simptomi mogu biti posledica individualnog predoziranja, što zahteva smanjenje doze. Dugotrajna upotreba može dovesti do poremećaja metabolizma tečnosti i elektrolita, uz pojavu albuminurije i hematurije (pojava albumina i krvi u mokraći).

  U daljem toku, hronična upotreba može prouzrokovati pigmentaciju sluznice creva (pseudomelanosis coli), koja se obično povlači nakon prekida upotrebe preparata.

  Tokom terapije, pod uticajem metabolita može doći do pojave žućkaste ili crveno-braon prebojenosti urina (zavisno od pH). Ovo nema klinički značaj.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Eucarbon herbal


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Eucarbon herbal posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe: 60 meseci.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Eucarbon herbal

Jedna tableta EUCARBON herbal sadrži:


Aktivni sastojci:

Folii Sennae pulvis (prašak lista sene) 105mg

Radicis Rhei extractum siccum, standardisatum, (3-5:1) suvi ekstrakt korena rabarbare, standardizovani, etanolni 70% (v/v) 25mg

(odgovara od 2.65 do 3.95mg ukupnih hidroksiantracena, računato na rein)

Carbo ligni (drveni ugalj) 180mg


Pomoćne supstance:

saharoza; etarsko ulje nane; etarsko ulje morača; skrob, kukuruzni; kaolin, teški; akacija; talk; laktoza, monohidrat.


Kako izgleda lek Eucarbon herbal i sadržaj pakovanja


Izgled: sivkasto-crne, cilindrične, bikonveksne tablete.

Sadržaj pakovanja: tri blistera od PVC/PVDC/ALU folije sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b h – Predstavništvo Lipovački put 390, Barajevo, Beograd

Proizvođač: F. Trenka Chemisch - Pharmazeutische Fabrik GesmbH

Goldeggasse 5, Beč, Austria


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj dozvole: 515-01-4171-09-001 od 18.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z