FISKocr

Panaterm


UPUTSTVO ZA LEK


Panaterm®, sirup, 120 mg/5 mL Pakovanje: boca plastična, 1 x 125 mL


Proizvođač: Sopharma PLC


Adresa: 16, Iliensko Shosse Street, Sofija, Bugarska


Podnosilac zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o


Adresa: Palmotićeva 13, Beograd, Srbija


Panaterm®, 120 mg/5 mL, sirup paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panaterm, da bi ste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panaterm i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panaterm

 3. Kako se upotrebljava lek Panaterm

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panaterm

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANATERM I ČEMU JE NAMENJEN


  Panaterm sirup sadrži aktivnu supstancu paracetamol koja ima analgetičko (ublažava bol) i antipiretičko (snižava povišenu telesnu temperaturu) delovanje.


  Panaterm sirup je namenjen za ublažavanje bolova pri izbijanju zuba, zubobolje, zapaljenja grla kao i za snižavanje visoke temperature u slučajevima zapaljenskih procesa, gripa, infektivnih oboljenja kao što su: ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANATERM


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Panaterm ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANATERM


  Panaterm sirup se primenjuje oralno.

  Deci mlađoj od tri meseca lek primenjivati samo po preporuci lekara, po 10 mg/kg telesne mase, maksimalno 4 doze na 24 sata.

  Uzrast deteta

  Doza leka

  Učestalost doziranja u toku 24h

  3-6 meseci

  2,5 mL

  4 puta dnevno

  6-24 meseca

  5 mL

  4 puta dnevno

  2-4 godine

  7,5 mL

  4 puta dnevno

  4-8 godina

  10 mL

  4 puta dnevno

  8-10 godina

  15 mL

  4 puta dnevno

  10-12 godina

  20 mL

  4 puta dnevno

  Ne treba primenjivati više od 4 doze leka u toku 24 sata.

  Maksimalna dozvoljena dnevna doza je 60 mg/kg telesne mase. Neophodno je da prođe najmanje 4 sata između doza.


  Ako ste uzeli više leka Panaterm nego što je trebalo

  Propisana doza leka ne sme da se prekorači. Odmah potražiti medicinsku pomoć u slučaju predoziranja, čak i ako dete izgleda dobro, zbog rizika od odloženog, teškog oštećenja jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panaterm


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete Vašu dozu, uzmite je što je pre moguće. Ukoliko je vreme za uzimanje naredne doze već blizu, možete je uzeti uobičajeno. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ako ste zaboravili da uzmete lek nastavite sa sledećom dozom onda kada je preporučeno.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panaterm


  Uvek primenjujte lek Panaterm onako kako je propisano. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Panaterm, kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Neželjena dejstva koja se javljaju veoma retko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata):  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PANATERM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Ne koristiti preparat nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Nakon otvaranja boce sirup se može koristiti mesec dana.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa


  važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek PanatermKako izgleda lek Panaterm i sadržaj pakovanja

Panaterm je bistra viskozna tečnost, sa aromom voća i slatkog ukusa.

125 mL sirupa se nalazi u boca od polietilentereftalata, sa zatvaračem od polietilena, koja je zajedno sa posudom za doziranje od polipropilena i uputstvom za lek smeštena u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Ivančić i sinovi d.o.o.

Adresa: Palmotićeva 13, Beograd, Srbija


Proizvođač: Sopharma PLC

Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska


Ovo uputsvo je poslednji put odobreno

Januar, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-06601-13-001 od 24.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z