FISKocr

Magne B6


UPUTSTVO ZA LEK


Magne B6 48mg/5mg obložene tablete; obložene tablete; 470mg + 5mg Pakovanje: blister, 5x10 obloženih tableta


Proizvođač: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex,

Adresa:

Francuska


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, Beograd, Srbija


Magne B6 48mg/5mg obložene tablete; 470 mg + 5 mg, obložena tableta


INN: magnezijum, piridoksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Magne B6 48mg/5mg obložene tablete, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


 1. ŠTA JE LEK Magne B6 48mg/5mg obložene tablete I ČEMU JE NAMENJEN


  Farmakoterapijska grupa:

  Ostali minerali.


  Terapijske indikacije:

  Ovaj lek je namenjen za lečenje nedostatka magnezijuma potvrđenog od strane Vašeg lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Magne B6 48mg/5mg obložene tablete Lek Magne B6 48mg/5mg obložene tablete ne smete koristiti u sledećim situacijama:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MAGNE B6 48mg+5mg


  Koliko Magne B6 48mg/5mg obložene tablete trebadauzmete


  SAMO ZA ODRASLE I DECU STARIJU OD 6 GODINA


  Odrasli

  6 do 8 tableta dnevno, podeljeno u 2 do 3 doze uz obrok.


  Deca starija od 6 godina (prosečne telesne mase oko 20 kg )

  4 do 6 tableta dnevno, podeljeno u 2 do 3 doze uz obrok.


  Kakoseuzimaju Magne B6 48mg/5mg obložene tablete


  Oralna upotreba.

  Tablete bi trebalo progutati uz veliku čašu vode.


  Kolikodugobi Magne B6 48mg/5mg obložene tablete trebalouzimati


  Lečenje bi trebalo prekinuti čim se nivoi magnezijuma u krvi vrate u normalu.


  Ako ste uzeli više leka Magne B6 48mg/5mg obložene tablete nego što je trebalo


  Predoziranje magnezijumom koji je uzet oralnim putem obično ne izaziva toksične reakcije kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega. U svakom slučaju, trovanje magnezijumom moguće je kod pacijenata sa ozbiljnom slabošću bubrega.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Magne B6 48mg/5mg obložene tablete Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzimete lek. Ako naglo prestanete da uzimate lek Magne B6 48mg/5mg obložene tablete


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Magne B6 48mg/5mg obložene tablete mogu da izazovu neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod svih pacijenata.  NE OKLEVAJTE DA PITATE VAŠEG LEKARA ILI FARMACEUTA ZA SAVET.


  Ukoliko primetite neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu ili ako neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MAGNE B6 48MG/5MG OBLOŽENE TABLETE


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine


  Nemojte koristiti Magne B6 48mg/5mg obložene tablete nakon isteka roka upotrebe koji je označen na kutiji.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC.


  Lekove nemojte odlagati u kućni otpad niti u otpadne vode. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više nije potreban. Navedene mere pomoći će da sačuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Magne B6 48mg/5mg obložene tablete Sadržaj aktivnih supstanci:

Magnezijum-laktat, dihidrat…………………………………………………………………..470 mg

Piridoksin-hidrohlorid………………………………………………………………………..5 mg Za jednu obloženu tabletu.


Ukupni sadržaj magnezijuma je 48 mg (1.97 mmol) po tableti.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: saharoza, teški kaolin, akacija, karboksipolimetilen (Carbomer 934), talk, magnezijum stearat. Omotač: akacija, saharoza, titanijum dioksid, talk, karnauba vosak.


Kako izgleda lek Magne B6 48mg+5mg obložene tablete i sadržaj pakovanja

Ovalne, sjajne, glatke, obložene tablete bele boje. Kutija sa 50 tableta u blisterima (PVC/Aluminijum) koji sadrže po 10 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI Beograd, Srbija


Proizvođač:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave 33565 Carbon Blanc Cedex

Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust, 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Magne B6 48mg/5mg obložene tablete: 515-01-6577-10-001 od 19.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z