gsk Apoteke Apoteke

Galvus

tableta; 50mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.885,09 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Galvus®, tableta, 50mg, ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Novartis Pharma Stein AG, Švajcarska Adresa: Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc., Beograd Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11 070 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Galvus®, 50 mg, tableta


INN: vildagliptin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Galvus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Galvus

 3. Kako se upotrebljava lek Galvus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Galvus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Galvus I ČEMU JE NAMENJEN


  Galvus pripada grupi lekova koji se zovu „oralni antidijabetici“.


  Galvus se koristi za terapiju pacijenata koji imaju dijabetes tipa 2. Upotrebljava se kada se dijabetes ne može kontrolisati samo dijetom ili vežbama. Pomaže u kontroli nivoa šećera u krvi.


  Dijabetes tipa 2 nastaje kada telo više ne proizvodi dovoljno insulina ili insulin koji telo proizvodi ne deluje onako dobro kako bi trebalo. Takođe se može razviti ako telo proizvodi previše glukagona.


  Insulin je supstanca koja pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi, naročito posle obroka. Glukagon je supstanca koja je okidač za stvaranje šećera u jetri, koji dovodi do porasta nivoa šećera u krvi. Pankreas stvara obe vrste ovih supstanci.


  Galvus deluje tako što dovodi do većeg stvaranja insulina nego glukagona u pankreasu. Ovo pomaže u kontroli nivoa šećera u krvi.


  Vaš lekar će Vam propisati Galvus zajedno sa nekim od drugih lekova za terapiju dijabetesa koji ste već uzimali radi kontrole dijabetesa, ako jedan lek pojedinačno nije dovoljan za kontrolu Vašeg nivoa šećera u krvi.


  Iako započinjete sa uzimanjem leka za terapiju dijabetesa, važno je da nastavite sa držanjem dijete i/ili vežbanjem koje Vam je preporučeno.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Galvus


  Lek Galvus ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Galvus


  Uvek uzimajte lek Galvus tačno onako kako Vam je propisao Vaš lekar. Ako niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmacetom.


  Koliko uzeti leka

  Različite količine leka Galvus koje ljudi uzimaju zavise od njihovog stanja. Vaš lekar će Vam reći koliko tačno tableta da uzimate.


  Uobičajena doza leka Galvus je ili:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Galvus može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Ova neželjena dejstva se mogu javiti sa izvesnom učestalošću, koja je definisana kao:

 5. KAKO ČUVATI LEK Galvus


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte upotrebljavati lek nakon isteka datuma roka upotrebe koji je naveden na kutiji i na blisteru. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan tog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

  Nemojte koristiti pakovanje leka Galvus ako ima znake oštećenja ili nasilnog otvaranja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Galvus


Aktivna supstanca je vildagliptin.

Jedna tableta sadrži: 50 mg vildagliptina.

Pomoćne supstance: svaka tableta sadrži 47,82 mg laktoze, bezvodne.


Pomoćne supstance:

laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; natrijum- skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Galvus i sadržaj pakovanja

Bele do svetložute, okrugle tablete, fasetiranih ivica sa utisnutom oznakom „ NVR“ na jednoj strani, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom „ FB“.


Pakovanje: 28 tableta ( 2x14 tableta)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc.Beograd Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6718-11-001 od 26.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines