Apoteke Apoteke
mylan
Apoteke

Torez

film tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 333,04 din.

film tableta; 20mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 627,79 din.

film tableta; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom
CENA: 849,42 din.

film tableta; 80mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 1.111,57 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TOREZ®, film tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


TOREZ®, film tablete, 20 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


TOREZ®, film tablete, 40 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom


TOREZ®, film tablete, 80 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa: Podnosilac

zahteva:

Prahovska 3, 11000 Beograd, R. Srbija


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd, R. Srbija


ALKALOID d.o.o. Beograd


Adresa: Prahovska 3, 11000 Beograd, R. SrbijaTOREZ ®, 10 mg, film tablete TOREZ ®, 20 mg, film tablete TOREZ ®, 40 mg, film tablete TOREZ ®, 80 mg, film tablete


INN atorvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Torez i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Torez

 3. Kako se upotrebljava lek Torez

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Torez

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TOREZ I ČEMU JE NAMENJEN

  Atorvastatin pripada grupi lekova poznatoj kao statini, koji regulišu nivoe lipida (masnoća) u krvi. Atorvastatin se koristi da snizi nivoe lipida u krvi poznatih kao holesterol i trigliceridi, kada

  dijeta sa smanjenim unosom masti i promene načina života nisu dale rezultate. Ukoliko imate povećan

  rizik za razvoj srčanog oboljenja, atorvastatin se takođe može koristiti da smanji taj rizik, čak i kada su Vam nivoi holesterola normalni.

  U toku terapije lekom nastavite sa standardnom dijetom sa smanjenim unosom masnoće.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOREZ


  Lek Torez ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TOREZ


  Lek Torez uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pre započinjanja terapije, Vaš lekar će Vam preporučiti dijetu za sniženje nivoa holesterola, koje treba da se pridržavate i tokom terapije atorvastatinom.


  Uobičajena početna doza atorvastatina je 10 mg jednom dnevno kod odraslih i kod dece starosti 10 i starije. Vaš lekar može povećati dozu dok se ne postigne doza koja Vam je neophodna. Vaš lekar će prilagoditi dozu u intervalima od 4 nedelje ili više. Maksimalna doza atorvastatina je 80 mg jednom dnevno za odrasle i 20 mg jednom dnevno za decu.


  Atorvastatin tablete treba progutati cele sa vodom, i može se uzimati u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Ipak, pokušajte da uzimate tabletu svakog dana u isto vreme.


  Trajanje lečenja atorvastatinom određuje Vaš lekar.

  Molimo Vas da pitate svog lekara ako mislite da je efekat atorvastatina suviše jak ili suviše slab.


  Ako ste uzeli više leka Torez nego što je trebalo


  Ukoliko ste greškom uzeli previše tableta (više od Vaše uobičajene doze), kontaktirajte Vašeg lekara ili potražite savet u najbližoj bolnici.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Torez


  Ukoliko ste zaboravli da uzmete dozu, samo uzmite Vašu sledeću propisanu dozu leka u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Torez


  Trajanje lečenja atorvastatinom određuje Vaš lekar.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja vezano za upotrebu ovog leka ili želite da prekinete tretman, prvo razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Torez, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih..


  Ukoliko Vam se javi neka od dole navedenih ozbiljnih neželjenih reakcija, odmah prekinite uzimanje leka Torez i obratite se Vašem lekaru ili najbližem medicinskom centru.


  Retki (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TOREZ


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.

  Nemojte koristiti lek Torez posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Torez


U tabletnom jezgru:


Kako izgleda lek Torez i sadržaj pakovanja


Torez, 10 mg: Torez film tablete su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Dimenzije svake tablete iznose približno 7,0 mm.


Torez, 20 mg: Torez film tablete su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Dimenzije svake tablete iznose približno 9,0 mm.


Torez, 40 mg: Torez film tablete su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Dimenzije svake tablete iznose približno 11,0 mm.


Torez, 80 mg: Torez film tablete su bele, duguljaste, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Dimenzije svake tablete iznose približno 20,0 mm x 8,0 mm.

Tableta se može podeliti na jednake delove. Torez, film tablete, 10 mg, 20 mg, 80 mg:

Film tablete su pakovane u blister pakovanje (PVC/TE/PVdC/Al folije). Svaki blister sadrži 10 film tableta.

Kartonska kutija sadrži 30 film tableta (3 blistera) i uputstvo za upotrebu.


Torez, film tablete, 40 mg:

Film tablete su pakovane u blister pakovanje (PVC/TE/PVdC/Al folije). Svaki blister sadrži 15 film tableta.

Kartonska kutija sadrži 30 film tableta (2 blistera) i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd

Prahovska 3, 11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd

Prahovska 3, 11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br.38, 11000 Beograd, R. Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Torez, 10 mg: 515-01-5636-11-001 od 08.01.2013.

Torez, 20 mg: 515-01-5637-11-001 od 08.01.2013.

Torez, 40 mg: 515-01-5638-11-001 od 08.01.2013.

Torez, 80 mg: 515-01-5639-11-002 od 10.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines