Moozeeck

Lazol


UPUTSTVO ZA LEK


Lazol, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 15 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Lazol, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg

Pakovanje: blister, 2 x 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Lazol, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Proizvođač: Farmal d.d.

Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o.

Adresa: Radnička 73, Valjevo, Srbija


Lazol, 15 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde Lazol, 30 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde INN: lansoprazol


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Lazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lazol

 3. Kako se upotrebljava lek Lazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lazol I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Lazol sadrži kao aktivni sastojak lansoprazol koji pripada grupi lekova poznatoj kao inhibitori protonske pumpe. Ovi lekovi smanjuju izlučivanje želudačne kiseline i na taj način olakšavaju tegobe u stanjima gde je nivo želudačne kiseline povišen.


  Lek Lazol se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lazol


  Lek Lazol ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lazol


  Lek Lazol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lazol kapsule se gutaju cele, sa malo tečnosti. Doziranje je individualno, i zavisi od prirode Vaše bolesti. Ako Vam gutanje kapsula predstavlja problem, lekar može da Vam preporuči druge načine uzimanja leka. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Ukoliko Vam je lekar propisao da uzimate jednu kapsulu leka Lazol dnevno, pokušajte da uzimate ovaj lek uvek u isto doba dana, a najbolje ujutru, pre doručka.


  Ukoliko vam je lekar propisao da uzimate dve kapule leka Lazol dnevno, trebalo bi da jednu kapsulu popijete ujutru pre doručka, a drugu uveče.


  Preporučeno doziranje za odgovarajuća oboljenja se navodi u daljem tekstu. Vaš lekar ponekad može propisati različitu dozu leka i reći Vam koliko dugo će trajati lečenje.


  Lečenje gorušice i vraćanja kiseline: jedna kapsula od 15 mg ili 30 mg dnevno, u trajanju od 4 nedelje. Ukoliko ne dođe do otklanjanja tegoba, obratite se Vašem lekaru.


  Dugotrajna prevencija refluksnog ezofagitisa: jedna kapsula od 15 mg dnevno, Vaš lekar može prilagoditi dozu na jednu kapsulu od 30 mg dnevno.


  Lečenje čira na želucu: jedna kapsula od 30 mg dnevno, u trajanju od 4 nedelje.


  Lečenje čira na dvanaestopalačnom crevu: jedna kapsula od 30 mg dnevno, u trajanju od 2 nedelje.


  Lečenje zapaljenja jednjaka (refluksni ezofagitis): jedna kapsula od 30 mg dnevno, u trajanju od 4 nedelje.


  Lečenje infekcije izazvane sa Helicobacter pylori: uobičajena doza je jedna kapsula od 30 mg u kombinaciji sa dva različita antibiotika ujutru, i jedna kapsula od 30 mg uveče u kombinaciji sa dva različita antibiotika. Terapija obično traje 7 dana.


  Preporučene kombinacije su:

 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek Lazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva koja su česta (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):


  Ukoliko se tokom lečenja pojavi dijareja (proliv), odmah se javite Vašem lekaru, jer primena leka Lazol može dovesti do blagog porasta infektivne dijareje (proliva).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Lazol


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lazol


Aktivna supstanca leka Lazol je lansoprazol.


Lazol, 15 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda:

Jedna gastrorezistentna kapsula, tvrda, sadrži lansoprazol 15 mg.

Pomoćne supstance: šećerne sfere (sastav: saharoza; skrob, kukuruzni); natrijum-laurilsulfat; meglumin; manitol; hipromeloza; makrogol 6000; talk; polisorbat 80; titan-dioksid (E171); metakrilna kiselina- etilakrilat kopolimer (1:1), disperzija 30 %;

Kapa kapsule: hinolin žuta (E104); titan-dioksid (E171); želatin.

Telo kapsule: hinolin žuta (E104); titan-dioksid (E171); želatin.


Lazol, 30 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda:

Jedna gastrorezistentna kapsula, tvrda, sadrži lansoprazol 30 mg.

Pomoćne supstance: šećerne sfere (sastav: saharoza; skrob, kukuruzni); natrijum-laurilsulfat; meglumin; manitol; hipromeloza; makrogol 6000; talk; polisorbat 80; titan-dioksid (E171); metakrilna kiselina- etilakrilat kopolimer (1:1), disperzija 30 %.

Kapa kapsule: titan-dioksid (E171); želatin.

Telo kapsule: titan-dioksid (E171); želatin.


Kako izgleda lek Lazol i sadržaj pakovanja


Lazol 15 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde:

tvrde, želatinske kapsule veličine 3, koje se sastoje od neprovidne kape i tela žute boje, punjene sa okruglim mikrogranulama bele do skoro bele boje.


OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 kapsula. Kartonska kutija sadrži 4 blistera (ukupno 28 kapsula).


Lazol 30 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde:

tvrde, želatinske kapsule veličine 1, koje se sastoje od neprovidne kape i tela bele boje, punjene sa okruglim

mikrogranulama bele do skoro bele boje.


OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 kapsula. Kartonska kutija sadrži 4 blistera (ukupno 28 kapsula). OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 kapsula. Kartonska kutija sadrži 2 blistera (ukupno 14 kapsula).


Nosilac dozvole i proizvođač


DE-TA-P d.o.o., Radnička 73, Valjevo, Srbija


Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Lazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 28 x (15 mg): 515-01-6649-11-001 od 10.01.2013.

Lazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 14 x (30 mg): 515-01-6651-11-001 od 10.01.2013.

Lazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 28 x (30 mg): 515-01-6652-11-001 od 10.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z