FISKocr

Allergodil kapi za oči


UPUTSTVO ZA LEK


ALLERGODIL® kapi za oči,rastvor, azelastin-hidrohlorid 0.05% (0.5 mg/ml),;

Pakovanje: ukupno 1 kom bočica sa kapaljkom; 1x6 ml rastvora


Proizvođač: MEDA Pharma GmbH & Co. KG


Adresa: Benzstrasse 1, 61352, Bad Homburg, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo


Adresa: Kumodraška 241b, 11000 Beograd


ALLERGODIL® 0,05% (0,5 mg/ml), kapi za oči, rastvor

azelastin- hidrohlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Allergodil kapi za oči i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Allergodil kapi za oči

 3. Kako se upotrebljava lek Allergodil kapi za oči

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Allergodil kapi za oči

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALLERGODIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Allergodil kapi za oči sadrži aktivnu supstancu azelastin-hidrohlorid, koji pripada grupi lekova pod nazivom antihistaminici. Antihistaminici deluju tako što sprečavaju efekat supstanci, kao što je histamin, koji telo proizvodi tokom alergijske reakcije. Dokazano je da azelastin-hidrohlorid smanjuje zapaljenje oka.


  Terapijske indikacije


  Allergodil kapi za oči se koriste za:


  Allergodil kapi za oči nisu namenjene lečenju očnih infekcija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALLERGODIL


  Lek Allergodil kapi za oči ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu leka ili na bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek Allergodil kapi za oči, posebno vodite računa:


  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALLERGODIL


  Lek Allergodil kapi za oči uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Sezonski alergijski konjunktivitis:


  Uobičajena doza kod odraslih i dece od 4 godine i starije jeste jedna kap u svako oko dva puta dnevno, što se može povećati do 4 puta dnevno, ukoliko je potrebno.

  Ukoliko se očekuje izlaganje alergenu, Allergodil kapi za oči treba primeniti profilaktički pre izlaganja.


  Nesezonski (višegodišnji) alergijski konjunktivitis


  Uobičajena doza kod odraslih i dece od 12 godina i starije, jeste jedna kap u svako oko dva puta dnevno, što se može povećati do 4 puta dnevno, ukoliko je potrebno.


  Pošto je bezbednost i efikasnost leka dokazana u kliničkim studijama u trajanju do 6 nedelja, trajanje jednog ciklusa terapije treba ograničiti na maksimalno 6 nedelja.


  Ako je moguće, trebalo bi da redovno koristite Allergodil kapi za oči sve do prestanka tegoba.

  Ukoliko prekinete sa korišćenjem Allergodil kapi za oči, morate biti svesni da će se simptomi tipični za Vašu bolest ubrzo ponovo javiti.


  Zapamtite:


Instrukcije za pravilnu primenu leka Allergodil kapi za oči


Kako biste stavili kapi u oči ispravno, bilo bi od pomoći da sednete ispred ogledala tako da možete videti šta radite tokom prvih nekoliko puta.


 1. Operite ruke.

 2. Nežno obrišite rub kapaka čistom papirnom maramicom kako biste uklonili bilo kakvu tečnost sa donje ivice kapka (Videti sliku 1).

 3. Odvrnite bočicu i proverite da li je pipeta čista.

 4. Nežno povucite nadole donju ivicu kapka (Videti sliku 2)

 5. Pažljivo ukapajte jednu kap u sredinu donjeg kapka (Videti sliku 3).

 6. Pustite ivicu kapka i nežno pritisnite unutrašnji ugao oka ka korenu Vašeg nosa (Videti sliku 4). Polako trepnite par puta da bi se kap razlila po površini oka.

 7. Obrišite ako ima viška leka.


 8. Ponovite postupak i na drugom oku.


Ako ste uzeli više leka Allergodil kapi za oči nego što je trebalo


Ako ste stavili više leka Allergodil kapi za oči nego što je trebalo, malo je verovatno da ćete imati bilo kakve probleme. Ako ste zabrinuti, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ako ste slučajno progutali lek Allergodil kapi za oči, obratite se svom lekaru ili idite do najbliže bolnice što pre.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Allergodil kapi za oči


Ako ste zaboravili da stavite Allergodil kapi za oči, stavite kapi za oči čim se setite, a zatim sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Allergodil kapi za oči, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Koja neželjena dejstva mogu biti ispoljena prilikom upotrebe leka Allergodil kapi za oči?


  Povremeno može doći do blage, prolazne iritacije oka, nakon primene Allergodil kapi za oči. Ređe je prijavljena pojava gorkog ukusa u ustima. Veoma retko može doći do alergijskih reakcija.


  U kontrolisanoj kliničkoj studiji, koja je trajala do 56 dana, najčešće prijavljene neželjene reakcije bile su prolazno pečenje i bol u očima (oko 30%), glavobolja (oko 15%) i gorak ukus u ustima (oko 10%).

  Sledeći neželjeni događaji prijavljeni su kod 1-10% pacijenata: astma, konjuktivitis, dispneja, bol u očima, zamor, simptomi slični gripu, faringitis, pruritis, rinitis i povremeno zamagljen vid. Neki od ovih događaja su bili slični simptomima alergijskog konjuktivitisa za koji se Allergodil kapi i koriste.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK ALLERGODIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Uslovi čuvanja


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe


  3 godine


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


  Nemojte koristiti lek Allergodil kapi za oči posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju leka kao i na etiketi bočice. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Allergodil kapi za oči


Aktivna supstanca je: azelastin- hidrohlorid

Jedan ml rastvora sadrži: azelastin- hidrohlorida 0,5 mg. Jedna kap sadrži: azelastin- hidrohlorid 0,015 mg.


Ostali sastojci su: Benzalkonijum- hlorid Dinatrijum- edetat Hipromeloza

Sorbitol tečni, kristališući

Natrijum- hidroksid Voda za injekcije.


Kako izgleda lek Allergodil kapi za oči i sadržaj pakovanja


Bezbojan, praktično bistar rastvor bez vidljivih onečišćenja. Bočica sa kapaljkom koja sadrži 6 ml rastvora.

Veličina pakovanja: 1 x 6ml


Nosilac dozvole

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo, Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Proizvođač

MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Benzstrasse 1, Bad Homburg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za puštanje u promet leka Allergodil kapi za oči, rastvor, 0,5mg/ml: 515-01-2543-10-001 od 23.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z